Symptoms & Disease

ทางเดินปัสสาวะ

เลือกดูโรคอื่นๆ

นิ่วกระเพาะปัสสาวะ (Vesical calculus/Bladder stone)


นิ่วกระเพาะปัสสาวะ (Vesical calculus/Bladder stone)


                นิ่วกระเพาะปัสสาวะ (นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ก็เรียก) เป็นโรคที่พบได้บ่อยทางภาคอีสารและภาคเหนือ พบได้ในคนทุกวัย แต่จะพบมากในเด็กผู้ชายอายุต่ำกว่า 10 ปีในหมู่ชาวชนบทที่ยากจน ทั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในท้องถิ่นเหล่านี้
(เช่น การป้อนข้าวเหนียวหรือข้าวย้ำแก่ทารกเล็ก ๆ โดยได้รับอาหารโปรตีนจำนวนน้อย)


สาเหตุ

                จากการศึกษาของศูนย์วิจัย คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่านิ่วกระเพาะปัสสาวะที่พบในภาคอีสานและภาคเหนือมีสาเหตุจากการขาดสารฟอสเฟต ซึ่งมีมากในอาหารประเภทโปรตีน ร่วมกับการกินผักที่มีสารออกซาเลต (oxalate) สูง และดื่มน้ำน้อยทำให้มีการสะสมของผลึกของสารแคลเซียมออกซาเลตในกระเพาะปัสสาวะ จนกลายเป็นก้อนนิ่วในที่สุด

                นอกจากสาเหตุดังกล่าวแล้ว ในคนทั่วไปยังอาจพบนิ่วกระเพาะปัสสาวะร่วมกับภาวะอุดกั้นของท่อปัสสาวะต่อมลูกหมากโต กระเพาะปัสสาวะหย่อน (cystocele) กระเพาะปัสสาวะไม่ทำงานเนื่องจากเป็นอัมพาต (neuro genic bladder) เป็นต้น

                ก้อนนิ่วอาจมีขนาดแตกต่างกันไปตั้งแต่ขนาดเท่าเม็ดทรายจนถึงส้มโอ


 

อาการ


            เนื่องจากก้อนนิ่วลงไปอุดกั้นท่อปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยมีอาการขัดเบา ปัสสาวะกะปริดกะปรอย ปวดเบ่งคล้ายว่ายังถ่ายไม่สุด ปัสสาวะดุดและออกเป็นหยด

            บางรายอาจปัสสาวะออกเป็นเลือดหรือสีน้ำล้างเนื้อหรืออาจถ่ายเป็นก้อนนิ่ว หรือ เม็ดกรวดทรายเล็ก ๆ หรือ ปัสสาวะขุ่นขาวเหมือนมีผงแป้งปน
 

ข้อแนะนำ

                อาการขัดเบาหรือถ่ายปัสสาวะเป็นเลือด นอกจาก นิ่วแล้วยังอาจมีสาเหตุอื่น ๆ เช่น กระเพาะปัสสาวะอักเสบต่อมลูกหมากโต เนื้องอกหรือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นต้น 

การรักษา

                หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล อาจต้องเอกซเรย์ตรวจอัลตราซาวนด์ และถ้าจำเป็นอาจต้องใช้กล่องส่อง ตรวจกระเพาะปัสสาวะ (cystoscopy)

                การรักษา อาจใช้เครื่องมือคีบเอานิ่วออก (สำหรับ นิ่วขนาดเล็ก) หรือผ่าตัด (สำหรับนิ่วก้อนใหญ่)

                เมื่อหายแล้ว  ส่วนใหญ่มักจะไม่เป็นซ้ำใหม่

 
การป้องกัน


                ควรแนะนำให้ประชาชนในท้องถิ่นที่เป็นนิ่วกระเพาะปัสสาวะรับประทานอาหารประเภทโปรตีน (เช่น เนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่วต่าง ๆ ซึ่งมีปริมาณของสารฟอสเฟตสูง และลดการกินผักที่มีสารออกซาเลต (เช่น ผักแพว ผักโขม ชะพลู ใบมันสำปะหลัง หน่อไม้ ผักสะเม็ด ผักกะโดน
เป็นต้น) เพื่อป้องกันมิให้เกิดนิ่วกระเพาะปัสสาวะ
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ทางเดินปัสสาวะ

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient