Symptoms & Disease

ตา หู คอ จมูก

เลือกดูโรคอื่นๆ

สายตาผิดปกติ (Refractive errors)

สายตาผิดปกติ (Refractive errors)

                ปกติ คนเราสามารถมองเห็นภาพวัตถุต่างๆ โดย แสงจากวัตถุเดินทางผ่านกระจกตา (ตาดำ) และแก้วตา (เลนส์ตา) แล้วแสงจะหักเหมารวมเป็นจุดรวมแสง (โฟกัส) บนจอตา (เรตินา) ซึ่งเป็นเซลล์ประสาท ส่งสัญญาณไปที่สมอง แล้วสมองก็จะแปลผลออกมาเป็นภาพวัตถุต่าง ๆ

                กระจกตาและแก้วตามีหน้าที่คอยปรับการหักเหของแสงให้เกิดเป็นจุดรวมแสงคล้ายการปรับโฟกัสของ เลนส์ถ่ายรูปถ้าจุดรวมแสงตกลงบนจอตาพอดี ก็จะทำให้มองเห็นภาพได้ชัดเจน ในคนบางคนจุดรวมแสงอาจตกอยู่หน้าหรือหลังจอตา ทำให้มองเห็นภาพมัวๆ ไม่ชัดเจน คล้ายภาพถ่ายที่โฟกัสไม่ชัด เรียกว่า สายตาผิดปกติ ที่พบบ่อยมีอยู่ด้วยกัน 4 ชนิดได้แก่สายตาสั้นสายตายาวสายตาผู้สูงอายุ และสายตาเอียง

                ทั้ง 4 ชนิดนี้เป็นภาวะที่พบได้บ่อยมากในคนทั่วไปมักมีอาการตั้งแต่วัยเด็ก และอาจมีผลกระทบต่อการเรียนเด็กทุกคนควรได้รับการตรวจวัดสายตาด้วยแผ่นวัดสายตา (Snellen chart) ถ้าพบว่ามีสายตาผิดปกติควรตัดแว่นใส่
ค้นหาเนื้อหาตามความผิดปกติแต่ละประเภท
ค้นหาเนื้อหาตามความผิดปกติแต่ละประเภท
ค้นหาเนื้อหาตามความผิดปกติแต่ละประเภท

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ตา หู คอ จมูก

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient