Symptoms & Disease

ตา หู คอ จมูก

เลือกดูโรคอื่นๆ

สายตาสั้น (Myopia)

สายตาสั้น(Myopia)

                สายตาสั้น เป็นภาวะที่พบได้บ่อย (พบได้ประมาณ ร้อยละ 25 ของเด็กในวัยเรียน) อาจเป็นเพียงตาข้างเดียว หรือ2 ข้างก็ได้ และสายตาทั้ง 2 ข้างอาจจะสั้นไม่เท่ากันก็ได้

                โรคนี้มักพบเป็นกันหลายคนในหมู่ญาติพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน

                สายตาสั้น แบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่ สายตาสั้น ชนิดธรรมดา (ซึ่งพบเห็นเป็นส่วนใหญ่ และไม่มีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง) และสายตานั้นชนิดร้าย (ซึ่งพบได้น้อย แต่ร้ายแรงและเป็นตั้งแต่เกิด)


สาเหตุ

                สายตาสั้นชนิดธรรมดา มีสาเหตุจากกระจกตา มีความโค้งมากกว่าปกติ จึงมีกำลังในการหักเหแสงมาก ขึ้นทำให้จุดรวมแสงของสภาพของวัตถุที่อยู่ไกลตกอยู่ ข้างหน้าจอตา จึงมีอาการมองไกลๆไม่ชัด

                เชื่อว่าความผิดปกติของกระจกตา เป็นสิ่งที่เป็น มาแต่กำเนิดโดยเป็นธรรมชาติของคนคนนั้น เช่นเดี่ยว กับความสูงเตี้ย ความสวยงามของร่างกาย อาจมีความ สัมพันธ์กับกรรมพันธุ์และเชื้อชาติ

                สายตาสั้นชนิดร้าย (malignant myopia) เกิดจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ซึ่งถ่ายทอดถึงลูกหลาน ทำให้เกิดมามีกระบอกตา  (ระยะทางจากกระจกตาถึงจอตา) ยาวกว่าปกติ จุดรวมแสงของภาพวัตถุที่อยู่ไกลๆ จึงตกอยู่ข้างหน้าจอตา

อาการ

                สายตาสั้นชนิดธรรมดา จะมีอาการมองไกลๆ (เช่น มองกระดานดำ ดูโทรทัศน์)ไม่ชัด ต้องคอยหยีตา แต่มองใกล้หรืออ่านหนังสือได้ชัดเจนโดยทั่วไปจะเริ่ม มีอาการแสดงในระยะที่เริ่มเข้าโรงเรียนและจะค่อย ๆ เป็นมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งอายุ 25 ปีจึงอยู่ตัวไม่สั้น มากขึ้นสายตาสั้น
ชนิดนี้ จะไม่สั้นมาก และไม่มีภาวะแทรกซ้อนแต่อย่างใด
     
               สายตาสั้นชนิดร้าย จะมีอาการสายตาสั้นขนาด มากๆมาตั้งแต่เกิดจะสังเกตเห็นเมื่อเด็กเริ่มหัดเดิน มัก จะเดินชนถูกสิ่งกีดขวางหกล้มบ่อย ๆ หรือเวลามองดูอะไรต้องเข้าไปใกล้ๆ จนตาแทบชิดกับวัตถุที่มอง ต้องสวมแว่นหนา ๆ อาจต้องเปลี่ยนแว่นแรงขึ้นเรื่อย ๆ และอาจมีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง เช่น มีเลือดออกที่จอตาจอตาฉีกขาดหรือหลุดลอก เป็นต้นซึ่งทำให้ตาบอดได้

                ในเด็กเล็ก ถ้าสายตาสั้นมากๆ อาจมีอาการตาเขร่วมด้วย

ข้อแนะนำ

                1. ตามโรงเรียนต่าง ๆ ควรมีแผ่นวัดสายตา (Sbeklen chart)ไว้ตรวจวัดสายตานักเรียนทุกคน ถ้าพบว่าผิดปกติ จะได้ส่งเด็กไปตรวจที่โรงพยาบาล และตัดแว่นใส่ 
     
                2. สายตาสั้นไม่ใช่เกิดจากการใช้สายตามากเกินไป (เช่น ดูหนังสือมาก) ดังที่เข้าใจกันทั่วไป แต่เป็นเพราะธรรมชาติของคนคนนั้นที่เกิดมามีโครงสร้างของตา (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระจกตา แก้วตา กระบอกตา) ที่ทำให้ สายตาสั้น เช่นเดี่ยวกับที่บางคนเกิดมาสูง บางคนเตี้ย ดังนั้นจึงไม่มีวิธีป้องกันและยารักษาที่ได้ผลแน่นอนนอกจากเมื่อเป็นแล้วค่อยใส่แว่นแก้ไข

                3. ผู้ที่เป็นสายตาสั้น จะใส่แว่นประจำหรือไม่ ก็ไม่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสายตา ความเชื่อที่ว่าใส่แว่นประจำหรือเปลี่ยนแว่นบ่อย ๆ ทำให้ตาสั้นมากขึ้น จึงไม่ เป็นความจริง ถ้าสายตาจะสั้นมากขึ้นก็เพราะธรรมชาติ ของคนคนนั้นโดยทั่งไปเมื่ออายุประมาณ 25 ปีสายตา มักจะอยู่ตัวไม่ต้องเปลี่ยนแว่นบ่อย

                4.ในปัจจุบันนี้วิธีรักษาโรคนี้ด้วยการผ่าตัด กรีดกระจกตาเป็นแฉกๆบริเวณรอบนอกของกระจกตา(radial keratotmy)ให้ลดความโค้งลง เพื่อให้จุดรวม แสงตกบนจอตาพอดี หรือใช้แสงเลเซอร์ไปทำลายพื้น ผิดตรงกลางกระจกตาให้แบนราบลง (photorefractive keratectomy)

                นอกจากนี้ยังมีวิธีแก้ไขสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง) ด้วยการผ่าตัดร่วมกับการใช้ เลเซอร์เพื่อปรับความโค้งของกระจกตาให้จุดรวมแสงตกบนจอตาพอดี เรียกว่า เลซิก (LASIK ซึ่งย่อมาจาก laser assisted in situ keratomileusis)

                วิธีเหล่านี้ต้องกระทำโดยแพทย์ผู้ชำนาญโดยเฉพาะ
 

การรักษา

                หากสงสัย ควรแนะนำไปตรวจวัดสายตาที่โรงพยาบาล ถ้าเป็นสายตาสั้น ต้องแก้ไขด้วยการใส่แว่นชนิดเลนส์เว้า หรือเลนส์สัมผัส

                ในผู้ที่เป็นสายตาสั้นชนิดร้าย ควรตรวจวัดสายตา และปรับเปลี่ยนแว่นเป็นระยะ ๆ
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ตา หู คอ จมูก

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient