Symptoms & Disease

ตา หู คอ จมูก

เลือกดูโรคอื่นๆ

สายตาเอียง (Astigmatism)

สายตาเอียง (Astigmatism)
 
                สายตาเอียง หมายถึง ภาวะที่แสงจากวัตถุผ่านเข้าสู่ตาไม่รวมเป็นจุดเดียวเช่นคนปกติ แต่แสงในแนวต่างๆ เช่น แนวตั้ง แนวนอน แนวทแยงต่างก็แยกกัน รวมกันเป็นจุดในแนวของตัวเอง โดยแนวตั้งก็รวมกันที่จุดหนึ่ง แนวนอนก็รวมกันที่อีกจุดหนึ่ง ซึ่งแต่ละแนวอาจมีจุดรวมแสงตกข้างหน้าจอตา ตรงจอตา หรือหลังจอตาก็ได้ ทั้งนี้เนื่องจากกระจกตามีความโค้งในแนวต่างๆไม่เท่ากัน จึงทำให้มีการหักเหของแสงต่างๆ กันไป ส่วนใหญ่มักเกิดร่วมกับสายตาสั้นหรือสายตายาว

สาเหตุ

                ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของกระจกตา ซึ่งเป็นมาแต่กำเนิด และไม่เป็นมากขึ้นตามอายุ นอกจากนี้อาจเกิดจากแผลเป็นที่กระจกตา ทำให้ความราบเรียบของกระจกตาเปลี่ยนแปลงไป และทำให้มีการหักเหของแสงในแต่ละแนวแตกต่างกันไป
 

อาการ

                ผู้ป่วยจะมีอาการสายตามัว มองเห็นไม่ชัด อาจเป็นลักษณะสายตาสั้นหรือสายตายาวก็ได้ ต้องหยีตาอาจมีอาการคอเอียงเพื่อให้การเห็นดีขึ้น บางรายอาจต้องเพ่งสายตาจนรู้สึกปวดเมื่อยตา ตาล้า หรือตาเพลีย
 
อ่านต่อหน้าถัดไป

การรักษา

                หากสงสัย ควรแนะนำไปตรวจวัดสายตาที่โรงพยาบาล ถ้าเป็นสายตาเอียง ต้องแก้ไขด้วยการใส่แว่นชนิดเลนส์ทรงกระบอก ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นได้ชัดขึ้น

                บางรายอาจรักษาด้วยการทำเลซิก
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ตา หู คอ จมูก

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient