Symptoms & Disease

ตา หู คอ จมูก

เลือกดูโรคอื่นๆ

ต้อเนื้อ/ต้อลิ้นหมา (Pterygium)

ต้อเนื้อ/ต้อลิ้นหมา (Pterygium)
 
                ต้อเนื้อ พบมากในประเทศเขตร้อน ที่ค่อนข้างแห้งแล้งและมีฝุ่นลมจัด จึงเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากในบ้านเราในแทบทุกภาคของประเทศแต่จะพบเป็นกันมากในภาคอีสาน

                พบมากในผู้ที่มีอายุระหว่าง 30-35 ปี ไม่พบในเด็กที่อายุต่ำกว่า 14 ปี ผู้ชายและผู้หญิงมีโอกาสเป็นเท่าๆ กัน

สาเหตุ

                ต้อเนื้อเป็นเยื่อบุตาที่เกิดการเสื่อมและหนาตัวขึ้นซึ่งสาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบแน่ชัด พบว่าการถูก แสงแดดอัลตราไวโอเลต) เป็นประจำเป็นปัจจัยที่สำคัญ ของการเกิดโรคนี้ นอกจากนี้การถูกลม ฝุ่น ควัน ความร้อน สารเคมี และมลพิษทางอากาศเป็นประจำก็อาจทำ ให้เกิดโรคนี้ได้  ดังนั้นต้อเนื้อจึงพบบ่อยในคนที่ทำงาน กลางแจ้ง ซึ่งถูกแดด ลม ฝุ่น เป็นประจำ (เช่น ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน ชาวประมง คนงานก่อสร้าง นักกีฬา กลางแจ้ง เป็นต้น) ส่วนน้อยอาจพบในผู้ที่มีอาชีพที่ต้องสัมผัสกับสิ่งระคายเคืองตาอื่นๆ เช่นคนงานในโรงาน (ถูกสารเคมี) คนทำครัว (ถูกควันไอร้อน) เป็นต้น

                นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ป่วยบางรายจะมีประวัติว่า มีพ่อแม่พี่น้องเป็นโรคนี้ด้วย จึงเชื่อว่าปัจจัยทางกรรมพันธุ์อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดต้อเนื้อ

 
อาการ

                จะเห็นแผ่นเนื้อสามเหลี่ยมสีเหลืองๆ ที่บริเวณตาขาวชิดตาดำ ส่วนมากจะเกิดที่ด้านหัวตา (ด้านในของตาส่วนที่อยู่ใกล้กับจมูก) ส่วนน้อยอาจพบที่หางตา ทั้งนี้เพราะส่วนของหัวตามีโอกาสกระทบกับสาเหตุต่างๆ ที่ทำให้เกิดต้อเนื้อมากกว่าส่วนหางตา ประกอบกับมีหลอดเลือดมาเลี้ยงในบริเวณหัวตามาก

                บางครั้งหลังจากถูกแสงมากๆ หรือนอนดึกอาจเห็นหลอดเลือดขยายมีลักษณะแดงเรื่อ ๆ  

                โดยทั่วไป ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกมีอาการผิดปกติแต่อย่างใด นอกจากบางครั้งมีการอักเสบจะมีอาการเคืองตา น้ำตาไหล ตาแดง หรือมีอาการปวดเล็กน้อย

                ในบางรายเมื่อเป็นนานเป็นแรมเดือนแรมปี ต้อเนื้ออาจยื่นเข้าไปถึงกลางตาดำทำให้บังสายตา ตามัว มองไม่ถนัดได้

                บางรายอาจมีต้อเนื้อที่หัวตาและหางตาพร้อมกัน  
           
                ผู้ป่วยอาจเป็นต้อเนื้อที่ตาเพียงข้างเดียวหรือ 2 ข้างก็ได้

                ที่พบได้น้อยมากก็คือ การเกิดแผลเป็นที่กระจกตา ซึ่งต้องแก้ไขด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาอาจพบในรายที่เป็นมากและปล่อยให้มีการอักเสบบ่อยๆ
 

ข้อแนะนำ

                1.บางรายอาจมีตุ่มนูน สีขาวเหลืองรูปสามเหลี่ยม หรือหลายเหลี่ยมเล็ก ๆ เกิดขึ้นตรงขอบตาดำด้านหัวตาหรือหางตา (ตรงกับบริเวณที่เป็นต้อเนื้อ) ซึ่งมักเป็นที่ตา 2 ข้าง เรียกว่า ต้อลม (pinguecula) มีสาเหตุเช่นเดียวกับต้อเนื้อ ส่วนใหญ่มักจะไม่ลุกลามเข้าตาดำ และไม่ต้องให้การรักษาแต่อย่างใด นอกจากบางครั้งอาจมีอาการอักเสบเคืองตา ก็ให้ใช้ยาหยอดตาแก้อักเสบเช่นเดียวกับต้อเนื้อ

                ส่วนการผ่าตัดลอกออกนั้น แพทย์มักจะไม่แนะนำให้ทำเพราะอาจทำให้เกิดรอยแผลเป็นไม่สวยงาม และมักกลับกำเริบขึ้นใหม่อีก

                2.ทั้งต้อเนื้อและต้อลมเป็นโรคที่ไม่มีอันตรายแต่อย่างใด และไม่มียาที่ใช้กัดต้อเนื้อให้หลุดได้ (ไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือแผนโบราณก็ตาม) และที่สำคัญผู้ป่วยต้องหลักเลี่ยงการซื้อยาหยอดตาที่มีตัวยาสตีรอยด์ผสมมาใช้เอง เนื่องเพราะหากใช้ติดต่อกันนานๆ อาจกลายเป็นต้อหินตาบอดได้
 

การรักษา

                1. ถ้าไม่มีอาการอักเสบและต้อเนื้อยังไม่ยื่นเข้ากระจกตา ก็ไม่ต้องให้การรักษาใดๆ ควรหลีกเลี่ยงแส แดด ลม ฝุ่น และสิ่งระคายเคืองตาต่างๆ ถ้าต้องออกกลางแดด ควรสวมแว่นตาดำที่สามารถกันแสงอัลตราไวโอเลต เพื่อป้องกันมิให้ต้อเนื้อลุกลาม

                2. ถ้ามีการอักเสบ เคืองตา ให้ใช้ยาหลอดตาลดการอักเสบ  เป็นครั้งคราว ถ้าไม่ได้ผลหรืออักเสบมาก แพทย์อาจให้ใช้ยาหยอดตาสตีรอยด์ ควรใช้เท่าที่จำเป็นเมื่อดีขึ้นก็หยุดใช้ ถ้าใช้ติดต่อกันนานๆ อาจทำให้เป็นต้อหินเรื้อรังได้

                3. รอจนกระทั้งต้อเนื้อยื่นเลยขอบตาดำเข้าไปสัก 3-4 มม.ค่อยแนะนำไปโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดลอกออก 
               
                การผ่าตัดต้อเนื้อเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยาก เพียงแต่ฉีดยาชาเฉพาะที่ตรงบริเวณที่เป็นต้นเนื้อใช้เวลาลอกประมาณ 15 นาที และไม่ต้องนอนพักในโรงพยาบาล
           
                ประมาณร้อยละ 30 ของผู้ป่วยที่ผ่าตัดลอกต้อ เนื้อออกแล้วมีโอกาสเป็นต้อเนื้อกำเริบคืนกลับมาได้อีก ในปัจจุบันสามารถป้องกันการคืนตัวของต้อเนื้อโดย การใช้รังสีบีตาไปช่วยทำลาย หรือใช้ยาบางชนิด (เช่น Mitomycin–C) หยอดหลังผ่าตัดซึ่งได้ผลดีมาก แต่ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการถูกลม แดด ฝุ่น และความร้อน

                ในรายที่มีต้อเนื้อกำเริบหลังผ่าตัด ควรจะทำการผ่าตัดลอกต้อซ้ำอีก ซึ่งมักจะหายขาดได้

การป้องกัน

                ป้องกันมิให้เกิดต้อลมและต้อเนื้อ โดยพยายามหลีกเลี่ยงการถูกแดด ถูกลม ถูกฝุ่น และสิ่งระคายเคืองตาอื่นๆ เวลาออกไปทำงานกลางแดด (กลางแจ้ง) ควรสวมแว่นตาดำที่สามารถกันแสงอัลตราไวโอเลต
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ตา หู คอ จมูก

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient