Symptoms & Disease

ตา หู คอ จมูก

เลือกดูโรคอื่นๆ

จอตาลอก (Retinal detachment)


จอตาลอก (Retinal detachment)

                จอตา (retina) อาจเกิดการฉีกและหลุดลอกออกจากผนังลูกตาชั้นกลางหรือเนื้อเยื่อคอรอยด์ (choroid) ที่อยู่ข้างใต้ซึ่งมีหลอดเลือดส่งสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงจอตาเมื่อหลุดลอกเซลล์ประสาทจอตาก็จะขาดเลือดมาเลี้ยงทำให้เกิดอาการตามัวมองไม่เห็ได้

                จอตาลอกถือเป็นภาวะฉุกเฉิน หากไม่ได้รับการ รักษาอย่างทันท่วงที ก็อาจทำให้สายจาพิการอย่างถาวรได้

                โรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากความเสื่อมตามอายุซึ่งพบบ่อยในคนอายุมากกว่า 50 ปี และอาจมีประวัติว่ามี คนในครอบครัวเป็นโรคนี้ด้วย

สาเหตุ

               อาจเกิดจากจอตารอยฉีกหรือเป็นรู ปล่อยให้ของเหลวของน้ำวุ้นลูกตาแทรกซึมเข้าไปเซาะให้จอตาลอก หรือจอตาส่วนที่ยึดติดแน่นกับส่วนผิวของน้ำวุ้นลูกตาถูกแรงดึงรั้งจากน้ำวุ้นลูกตา ทำให้จอตาหลุดลอกจาก ผนังลูกตา หรือมีสิ่งซึมเยิ้ม (exudation) สะสมอยู่ใต้ชั้นจอตา

               สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากน้ำวุ้นลูกตาด้านหลังที่เสื่อม ตามอายุมีการหดตัวและลอกออกจากจอตา (posterior vitreous detachment) เกิดแรงดึงรั้งต่อจอตานอกจากนี้ยังอาจพบได้บ่อยในผู้ที่มีสายตาสั้นเป็นเบาหวานที่มีโรคของจอตาแทรกซ้อนการได้รับบาดเจ็บที่ลูกตา การผ่าตัดต้อกระจกหรือภายในลูกตา การติดเชื้อหรือการอักเสบภายในลูกตา เนื้องอกหรือ มะเร็งที่เกิดภายในลูกตาหรือแพร่กระจายจากที่อื่น
อาการ

                ผู้ป่วยจะมีอาการมองเห็นผิดปกติโดยไม่มีอาการปวดตา

                ระยะแรกเริ่มจะมองเห็นแสงวาบคล้ายฟ้าแลบ หรือแสงแฟลชถ่ายรูปในตาข้างหนึ่ง หรือ2 ข้าง ขณะหลับตาหรืออยู่ในที่มืด (ซึ่งมักเกิดจอตาถูกกระตุ้นจากแรงดึงรั้งของน้ำวุ้นลูกตา) และมีอาการเห็นเงาหยากไย่ยุงหรือแมลงวันลอยไปมา และตามัว (อาจเห็นคล้ายมีหมอกบัง/เห็นเงาคล้ายม่าน/เห็นภาพเป็นคลื่นๆ หรือคดงอ) ร่วมด้วย

                หากไม่ได้รับการรักษา และปล่อยให้เป็นอยู่นาน ๆ ผู้ป่วยจะเริ่มรู้สึกว่าเห็นเงาอยู่ที่ขอบของลานสายตา ซึ่งจะขยายใหญ่ขึ้นจนเต็มลานตาภายในไม่กี่วัน
ข้อแนะนำ

                ผู้ที่มีอาการมองเห็นแสงวาบคล้ายฟ้าแลบหรือแสงแฟลชถ่ายรูปเวลาหลับตาหรืออยู่ในที่มืด (ไม่ว่าจะ มีอาการมองเห็นเงาหยากไย่หรือตามัวร่วมด้วยหรือไม่ก็ตาม) อาจเป็นการเตือนก่อนที่จะเกิดภาวะจอตาลอก ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว การได้รับการรักษาแต่เนิ่น ๆ จะช่วยป้องกันไม่ให้สายตาพิการได้
 
การรักษา

                หากพบผู้ป่วยมีอาการมองเห็นแสงวาบคล้ายฟ้าแลบหรือแสงแฟลชถ่ายรูป ควรส่งโรงพยาบาลหรือ ปรึกษาจักษุแพทย์โดยเร็ว เพื่อทำการวินิจฉัยโดยการตรวจวัดสายตา ตรวจลานสายตา ความดันลูกตาใช้ เครื่องมือส่องตรวจจอตาบางครั้งอาจต้องทำการตรวจ 
                               
                 การักษา ในรายที่เป็นเพียงจอตาฉีกหรือเป็นรูมักจะรักษาด้วยแสงเลเซอร์ (laser surgery) ทำการปิดรูที่ฉีก หรือใช้วิธีจี้ด้วยความเย็น (freezing therapy) หรือ cryopexy) บริเวณรอบๆ รูหรือรอยฉีก เพื่อช่วยยึดจอตากลับเข้าที่

                ในรายที่มีจอตาลอกจำเป็นต้องทำการผ่าตัดแก้ไขผลการรักษา ถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่มีเพียงภาวะจอตาฉีกหรือเป็นรูหรือจอตาลอกระยะแรกเริ่มมักจะช่วยให้สายตาฟื้นตัวได้ดี แต่ถ้ารักษาในรยะที่จอตาลอกมากแล้วหรือมีเลือดออกหรือเป็นแผลเป็นแล้วก็ไม่ ช่วยให้สายตาดีขึ้น
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ตา หู คอ จมูก

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient