Symptoms & Disease

ตา หู คอ จมูก

เลือกดูโรคอื่นๆ

สิ่งแปลกปลอมเข้าตา (Foreign bodies in the eye)

สิ่งแปลกปลอมเข้าตา (Foreign bodies in the eye)
                                                       
                      สิ่งแปลกปลอม เช่น ผงดิน ทราย เศษเหล็ก สะเก็ดหิน ปูนซีเมนต์ เศษไม้เล็กๆ แมลง เป็นต้น เมื่อเข้าตาจะทำให้มีอาการเคืองตา ปวดตา น้ำตาไหล  ตาแดงและอาจติดเชื้ออักเสบเป็นหนองได้ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาจทำให้กลายเป็นแผลกระจกตา หรือเชื้อโรคอาจลุกลามเข้าไปในลูกตา ทำให้ ลูกตาอักเสบทั่วไป (panophthalmitis) ตาเสียได้
 
เนื้อหาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
เนื้อหาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
การรักษา

                1. ถ้ามีเศษผงเล็กๆไม่ฝังอยู่ในเนื้อตา อย่าขยี้ตาให้ลืมตาในน้ำสะอาด หรือล้างตาด้วยน้ำสุก (ที่เย็นแล้ว) หรือน้ำยาล้างตา (บอริก 3% ) 

                ถ้าผงติดอยู่ในเปลือกตาบนให้ปลิ้นเปลือกตา แล้วใช้สำลี ผ้าก๊อช หรือผ้าเช็ดหน้าบิดปลายให้แหลมเขี่ยผงออกถ้าตาแดงอักเสบให้ป้ายหรือหยอดยาที่เข้ายาปฏิชีวนะ 

                2.   ถ้าไม่ดีขึ้นหรือมีเศษผงฝังในกระจกตาหรือเยื่อตาขาวให้ป้ายยาปฏิชีวนะ และให้ผู้ป่วยหลับตาใช้ผ้า ก๊อซ หรือก้อนสำลีวางบนเปลือกตาที่หลับปิดปลาสเตอร์ เพื่อกันไม่ให้กะพริบตาหรือเคลื่อนไหวลูกตา แล้วส่งโรงพยาบาล อาจต้องหยอดยาชาที่ตา แล้วป้ายยาปฏิชีวนะและปิดตาไว้ อาการเคืองตา ตาอักเสบมักจะ ดีขึ้นภายใน  2-3 วัน

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ตา หู คอ จมูก

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient