Symptoms & Disease

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

เลือกดูโรคอื่นๆ

หงอนไก่ (Genital warts/Condyloma acuminata)

หงอนไก่ (Genital warts/Condyloma acuminata)
 
                หงอนไก่  คือหูดที่เกิดขึ้นที่อวัยวะเพศ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี มักเกิดกับผู้ที่ไม่รู้จักรักษาความสะอาด หรือสุขนิสัยไม่ดีอาจติดต่อโดยเพศสัมพันธ์

                ผู้ป่วยเอดส์มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ ซึ่งมักจะขึ้นหลายแห่งและเป็นเรื้อรัง

                ระยะฟักตัว 1-6 เดือน
 
อาการ

                หูดที่อวัยวะเพศจะขึ้นเป็นติ่งเนื้องอกอ่อนๆ สีชมพู ซึ่งลุกลามอย่างรวดเร็ว จนมีลักษณะคล้ายหงอนไก่หรือดอกกะหล่ำ จึงเรียกว่า  โรคหงอนไก่

                หูชนิดนี้ชอบขึ้นตรงบริเวณที่อับชื้นและอุ่นในผู้ชายมักพบขึ้นที่บริเวณรอบๆ ปลายองคชาตส่วนน้อย อาจขึ้นตรงปลายท่อปัสสาวะ ส่วนในผู้หญิงอาจขึ้นที่ ปากช่องคลอดในช่องคลอด หรือปากมดลูก

                หากปล่อยไว้ อาจลุกลามเข้าไปในท่อปัสสาวะ ทวารหนัก หรือง่ามขาได้

                ระหว่างตั้งครรภ์ หรือมีอาการตกขาว หงอนไก่อาจเจริญงอกงามและแพร่กระจายรวดเร็ว

                ในหญิงตั้งครรภ์ หงอนไก่อาจโตขวางทางคลอดทำให้เด็กขณะคลอดลำบาก หรือเชื้ออาจเข้าไปในปากหรือ คอเด็กขณะคลอด ทำให้เกิดหูดในกล่องเสียง เป็นเหตุให้เด็กออกเสียงหรือหายใจไม่ได้
ข้อแนะนำ

                1.สามีหรือภรรยาของผู้ที่มีหงอนไก่ ควรให้แพทย์ตรวจ ถ้ามีหงอนไก่ ควรรักษาพร้อมๆ กันไป เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อระหว่างกัน

                2.ถ้าพบว่ามีหงอนไก่ขึ้นหลายแห่ง หรือเป็นๆ หายๆ บ่อยควรส่งตรวจเลือดดูว่ามีการติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่

                3.ผู้หญิงทีเป็นหงอนไก่ที่บริเวณปากมดลูก อาจมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูก มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นโรคเอดส์หรือมีพฤติกรรม เสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น การสูบบุหรี่หรือกินยาเม็ดคุมกำเนิด เป็นเวลานานๆ ดังนั้น ผู้หญิงกลุ่มนี้ควรหาทางหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ และควรตรวจหามะเร็งปากมดลูกระยะแรกเริ่มอย่างน้อยปีละครั้ง
 

การรักษา

                หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล เพื่อทำการตรวจแยกโรคนี้ออกจากซิฟิลิส และมะเร็งในระยะแรก

                ถ้าเป็นหงอนไก่จริง อาจให้การรักษาโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
 
  • ทายาโพโดฟิลลิน(podophyllin) ชนิด 25%แต่จะต้องระวังไม่ให้ถูกเนื้อดี โดยใช้วาสลินทาปิดเนื้อดีโดยรอบไว้ก่อน หลัง ทายา 4-6 ชั่วโมงควรล้างออกทาซ้ำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง จนกว่าจะหาย ถ้าเกิน1-2 เดือนแล้วยังไม่หายควรเปลี่ยนเป็นวิธีอื่น วิธีนี้ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หรือขึ้นบริเวณปากมดลูกหรือในท่อปัสสาวะ
  • ทาด้วยครีมอิมิควิมด ชนิด 5% ก่อนนอน วัน เว้นวัน นาน16 สัปดาห์ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หรือ ขึ้นบริเวณปากมดลูกลูกหรือภายในช่องคลอด
  • ทาด้วยกรดไตรคลอโรอะซิติกชนิด 50-70 % ซึ่งสามารถใช้ในหญิงตั้งครรภ์
  • จี้ด้วยไฟฟ้าหรือไนโตรเจนเหลว
  • รักษาด้วยแสงเลเซอร์
  • รักษาด้วยการผ่าตัด ในรายที่เป็นหงอนไก่ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหญิงตั้งครรภ์

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient