Symptoms & Disease

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

เลือกดูโรคอื่นๆ

เกลื้อน (Tinea Versicolor/Pityriasis Versicolor)

เกลื้อน (Tinea Versicolor/Pityriasis Versicolor)


                  เกลื้อน เป็นโรคเชื้อราของผิวหนังชนิด พบได้บ่อยในคนหนุ่มสาว พบน้อยในเด็กและผู้สูงอายุ มัก พบในผู้ที่ใส่เสื้อผ้าที่อบหรือมีเหงื่อออกมาก เช่น ผู้ที่ทำงานกลางแดด (ชาวไร่ ชาวนา กรรมกร) ทำงานแบกหามขับรถยนต์ นักกีฬา เป็นต้น

                ผู้ที่เป็นเกลื้อนซ้ำแล้วซ้ำอีก อาจมีภาวะบางอย่างที่สนับสนุนให้เกิดโรค เช่น การมีเหงื่อออกมากผิดปกติ การตั้งครรภ์ ภาวะโลหิตจาง ขาดอาหารวัณโรค เอดส์  หรือการได้สตีรอยด์ติดต่อกันนานๆ เป็นต้น

                โรคนี้ติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งได้ยากมาก การเกิดโรคขึ้นกับภาวะร่างกายของผู้ป่วยที่เสริมให้เชื้อรา ที่มีอยู่ประจำถิ่น (normal flora) บนผิวหนังของผู้ป่วย (และคนทั่วไป) เจริญงอกงามมากกว่าการติดโรคจาก การสัมผัสกับผู้ที่เป็นเกลื้อน

                อาจพบเป็นเรื้อรังในผู้ป่วยเอดส์

สาเหตุ

                เกิดจากเชื้อรา ที่มีชื่อว่า มาลาสซีเซียเฟอร์เฟอร์ (Malassezia furfur) ซึ่งเป็นเชื้อราที่มีอยู่ตามหนังศีรษะของคนเราเป็นปกติวิสัยอยู่แล้ว

                ในคนปกติถึงแม้จะมีเชื้อราชนิดนี้อยู่บนร่างกายก็ไม่ได้ทำให้เกิดโรค แต่คนบางคนที่มีเหงื่อออกมาก เชื้อรานี้จะเจริญงอกงามจนทำให้กลายเป็นเกลื้อน

 

อาการ

                มีผื่นขึ้นเป็นดวงกลมเล็กๆ ขนาดประมาณ 4–5 มม.จำนวนหลายดวง กระจายทั่วไปในบริเวณที่มี เหงื่อออกมาก เช่น หน้า ซอกคอ หลัง ไหล่ เป็นต้น ผื่นมักแยกกันอยู่เป็นดวงๆ บางครั้งอาจมาต่อกันเป็นแผ่นขนาดใหญ่ ผื่นจะมีสีได้หลายสีตั้งแต่สีขาว น้ำตาล จาง ๆ จนถึงน้ำตางแดง เห็นเป็นรอยด่าง หรือรอยแต้ม

                ในระยะที่เป็นใหม่ๆ ถ้าเอาเล็บขูดผื่นเหล่านี้จะร่วนออกมาเป็นขุยขาวๆ

                มักไม่มีอาการคัน ยกเว้นในบางครั้งขณะมีเหงื่อ ออกมาก อาจรู้สึกคันเล็กน้อยพอรำคาญ
 

ข้อแนะนำ

                1. อย่าใส่เสื้อผ้าที่อับเหงื่อนานๆ ควรรักษาความสะอาดของร่างกายและเสื้อผ้าอยู่เสมอ

                2. บางรายเมื่อรักษาหายแล้วอาจกำเริบได้ใหม่อีก อาจป้องกันได้โดยทาครีมรักษาโรคเชื้อราทุกเดือน เดือนละ 2 วันติดต่อกัน ทาวันละ 2 ครั้งเช้าและเย็น หลังอาบน้ำ หรือทาแชมพูเชลซันเดือนละครั้ง หรือ แชมพูคีโตโคนาโซล 1 ครั้ง ทุก 2 สัปดาห์ หรือกินยา คีโตโคนาโซล หรือไอทรานาโซล 400 มก.เดือนละครั้ง

                3.ห้ามใช้ครีมสตีรอยด์ ทาอาจทำให้โรคลุกลามได้ เวลาซื้อยาจากร้านยามาใช้เอง ระวังอย่าซื้อยาที่เข้าสตีรอยด์มาใช้

                4 .อย่าใช้ขี้ผึ้งเบอร์ต่าง ๆ หรือยาน้ำที่ทาแสบ ๆ เพราะไม่ค่อยได้ผล บางรายอาจทำให้ผิวหนังไหม้และอักเสบได้

                5.ผู้ที่เคยเป็นเกลื้อน เมื่อหายแล้ว อาจเป็นใหม่ ได้อีกเพราะเชื้อราที่เป็นสาเหตุเป็นเชื้อราที่อยู่ในร่างกายของคนเราเป็นปกติวิสัยอยู่แล้ว

              แต่ถ้าเป็นๆ หายๆ เรื้อรัง ควรให้แพทย์ตรวจหาสาเหตุ อาจมีภาวะผิดปกติของร่างกายอื่นๆ (เช่น เอสด์) ร่วมด้วย

                6. รอยด่างขาวที่ผิวหนัง ถ้าเป็นเกลื้อน ผิวหนัง บริเวณนั้นจะย่นเล็กน้อย และมีเกล็ดบางเลื่อมสีขาวน้ำตาลหรือแดงเรื่อๆ คลุมอยู่บนผิว เวลาเอาเล็บขูด จะเป็นขุย ควรแยกออกจากสาเหตุอื่นๆ เช่นโรคด่างขาว กลากน้ำนม ซึ่งทาด้วยยารักษาเกลื้อนจะไม่ได้ผล  
 

การรักษา

                ทาด้วยครีมรักษาโรคเชื้อรา วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็นหลังอาบน้ำ ถ้าดีขึ้นควรทาติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา 3 - 4 สัปดาห์

                หรือใช้แซมพูสระผมเซลซัน (มีตัวยาซีลีเนียมซัลไฟด์ )โดยอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งก่อน แล้วใช้สำลีชุบยาทาบริเวณที่เป็นเกลื้อน ทิ้งไว้ 15 นาที แล้วอาบน้ำใหม่ ล้างยาออก ทำเช่นนี้วันละครั้ง นาน 6 สัปดาห์ แต่ระวัง อาจแพ้ เกิดอาการบวม แดง คัน หรือแสบร้อน คล้าย น้ำร้อนลวกได้ ถ้าแพ้ควรเลิกใช้

                หรือใช้แชมพูคีโตโคนาโชล ทิ้งไว้ 5 นาที แล้วล้างออก วันละครั้ง ติดต่อกัน 5 วัน

                ในรายที่เป็นมาก และบริเวณกว้าง หรือเป็นเรื้อรังให้กินคีโตโคนาโซล หรือไอทราโคนาโซล
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient