Symptoms & Disease

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

เลือกดูโรคอื่นๆ

ฝี (Abscess/Boils/Furuncles)


ฝี (Abscess/Boils/Furuncles)
 
                           ฝี  เป็นการอักเสบของต่อมไขมันและขุมขน พบได้บ่อยในคนทุกวัย ผู้ที่เป็นเบาหวานหรือกินสตีรอยด์ เป็นประจำอาจเป็นฝีได้บ่อย
 
                           ส่วนใหญ่มักขึ้นเพียงหัวเดียว บางรายอาจขึ้นหลายหัวติดๆ กัน เรียกว่า ฝีฝักบัว (carbuncles) 
               
                           ถ้าเกิดที่บริเวณทวารหนัก เรียกว่า ฝีรอบทวารหนัก 


สาเหตุ

                           เกิดจากเชื้อแบคทีเรียกกลุ่มสแตฟีโลค็อกคัส อาจติดต่อโดยการสัมผัสถูกผู้ป่วยโดยตรง
 

อาการ

                มักจะขึ้นเป็นตุ่ม หรือก้อนบวมแดงและปวดกด ถูกเจ็บ มีผมหรือขนอยู่ตรงกลาง ขึ้นใหม่ๆ จะมีลักษณะแข็งตุ่มนี้จะขยายโตขึ้นและเจ็บมาก ต่อมาค่อยๆ นุ่มลงและกลัดหนอง บาครั้งเมื่อฝีเป่งมากๆ อาจแตกเองได้ (หลังฝีขึ้นไม่กี่วัน หรือ1-2 สัปดาห์) แล้วอาการ เจ็บปวดจะทุเลา

                บางครั้งอาจพบต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียงอักเสบด้วย เช่น ถ้าเป็นฝีที่เท้า อามีไข่ดัน (ต่อมน้ำเหลือง ที่ขาหนีบ) บวมและปวดถ้าเป็นที่มือ ก็อาจมีการอักเสบ ของต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้เป็นต้น

                ในรายที่เป็นฝีฝักบัว อาจมีไข้ อ่อนเพลียร่วมด้วย

                ในรายที่เป็นฝีหัวเดียว อาการทั่วไปมักเป็นปกติ เมื่อหายแล้ว มักเป็นแผลเป็น
 
ข้อแนะนำ

                1.ถ้าเป็นฝีบ่อยๆ อาจมีภูมิคุ้มกันต่ำเนื่องจากขาดอาหาร โลหิตจางเป็นเบาหวาน  เอดส์  หรือกินสตรีรอยด์ นาน ๆ 

                ควรตรวจหาสาเหตุ และให้การดูแลรักษาโรค ที่เป็นสาเหตุ เช่น ควรตรวจปัสสาวะ ถ้าพบมีน้ำตาล ก็อาจเป็นเบาหวานควรส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล

                2. อย่าบีบหัวฝี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าขึ้นตรงกลางใบหน้า  

                3. ควรป้องกันการเกิดฝี โดยการอาบน้ำฟอกสบู่วันละ 2 ครั้งและกินอาหารที่มีประโยชน์เป็นประจำ

                4. ผู้ป่วยที่เป็นเมลิออยโดซิส อาจแสดงอาการของการติดเชื้อที่ผิวหนัง เช่น ตุ่มนูน ตุ่มหนองฝี  แผลอักเสบ แผลเรื้อรัง เป็นต้น ถ้าให้การรักษา แล้วไม่ได้ผล หรือสงสัยเป็นเมลิออยโดซิส (เช่น พบในคนอีสานที่เป็นเบาหวาน) ก็ควรส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาสาเหตุให้แน่ชัด
 
การรักษา

                1.ใช้ผ้าวุบน้ำอุ่นจัดๆ (ขนาดที่พอทนได้ อย่าร้อนจัด) ประคบวันละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 10-15 นาที

                2.ให้ยาแก้ปวดลดไข้

                3.ให้ยาปฏิชีวนะ เช่นไดคล็อกซาซิลลิน โซโพรฟล็อกซาซิน โคอะม็อกซิคลาฟ หรือ อีริโทรไมซิน นาน 5 -7 วัน

                4.  ถ้าฝีสุก (ฝีนุ่มเต็มที่) อาจใช้เข็มเจาะดูด หรือ ผ่าระบายหนองออก พร้อมกับใส่ผ้าเป็นหมุดระบายหนอง ชะล้างแผลและเปลี่ยนหมุดทุกวัน จนกระทั้งแผลตื้น
 
                 ถ้าเป็นฝีรอบทวารหนัก ควรส่งโรงพยาบาลเพื่อผ่าระบายหนองออก

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient