Symptoms & Disease

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

เลือกดูโรคอื่นๆ

เนื้อเยื้อใต้ผิวหนังชั้นลึกอักเสบ (Cellulitis)


เนื้อเยื้อใต้ผิวหนังชั้นลึกอักเสบ(Cellulitis)

                เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังชั้นลึกอักเสบ เป็นการอักเสบ ของผิวหนังชั้นหนังแท้และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังชั้นที่อยู่ลึก(ชั้นไขมัน) ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อสเตรปโตค็อกคัสกลุ่มเอซึ่งติดมาจากทางเดินหายใจและสเตรปโตค็อกคัสกลุ่ม อื่น ส่วนน้อยอาจเกิดจากเชื้อสแตฟีโลค็อกคัส นิวโมค็อกคัส เชื้อแบคทีเรียแกรมลบ (เช่น วิบริโอวาลนิฟิคัส) เชื้อเข้าไปทางบาดแผลรอยถลอก หรือรอยแยกซึ่งมอง เห็นชัดเจน (เช่น แมลงกัด หนามตำ ผิวหนังมี รอยขีด ข่วน)

อาการ

                ผิวหนังมีลักษณะเป็นผื่นแดงจัด ลามออกอย่างรวดเร็ว กดเจ็บ และคลำดูออกร้อน ขอบผื่นไม่ชัดเจน และไม่ยกนูนจากผิวหนังปกติ (จะกลืนไปกับผิวหนังปกติ) มักเกิดขึ้นตามแขนขาหรือใบหน้า อาจมีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงอาจโตและกดเจ็บ
มีท่อน้ำเหลืองอักเสบเห็นเป็นเส้นสีแดง

                บางรายอาจมีตุ่มน้ำหรือฝีร่วมด้วย ซึ่งเมื่อแตกจะมีเนื้อตายเกิดขึ้น 
 
เนื้อหาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
การรักษา

                1.ควรให้ผู้ป่วยพักผ่อน พยาบาลอย่าเคลื่อนไหวส่วนที่อักเสบ และยกแขนหรือขาส่วนที่อักเสบให้สูง และใช้น้ำอุ่นจัดๆ ประคบ

                ผู้ป่วยสามารถกินอาหารได้ตามปกติ ไม่มีของแสลงควรกินอาหารพวกโปรตีน (เนื้อนมไข่ ถั่วต่างๆ)ให้มากๆให้ยาแก้ปวดลดไข้ ถ้าปวดหรือมีไข้
 
                2. ให้ยาปฏิชีวะ เช่น เพนิซิลลินวี  อีริโทรไมซิน หรือโคอะม็อกซิคราฟ  ถ้าดีขึ้นให้ยาปฏิชีวนะต่อจนครบ10 วัน

                3.ถ้าไม่ดีขึ้นใน 3-5 วัน หรือมีอาการรุนแรงหรือสงสัยมีภาวะโลหิตเป็นพิษแทรกซ้อน หรือพบในผู้ที่เป็นเบาหวานหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ควรส่งโรงพยาบาลอาจต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล และฉีดเพนิซิลลินจี ขนาด 1-2 ล้านยูนิตเข้าหลอดเลือดดำทุก 4-6 ชั่วโมง

                ในรายที่สงสัยเกิดจากเชื้อสแตฟีโลค็อกคัสอาจต้องฉีดยาปฏิชีวนะ เช่น นัฟซิลลิน (nafcillin) เซฟาโลทิน (cephalotin) เข้าหลอด เลือดดำ
 
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient