Symptoms & Disease

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

เลือกดูโรคอื่นๆ

ฝีเต้านม (Breast abscsess)

ฝีเต้านม (Breast abscsess)

                  ฝีเต้านม  เป็นภาวะที่พบได้เป็นครั้งคราวในผู้หญิงที่ให้นมบุตรในระยะเดือนแรกๆ

สาเหตุ

                เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่พบบ่อยได้แก่สเตฟิโลค็อกคัสออเรียส ซึ่งจะเข้าไปในเต้านมโดยผ่านทางหัวนมที่ปริหรือแตก

 
อาการ 
           

                ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ หนาวสั่น เต้านมจะมีลักษณะบวมแดงร้อนปวดมาก ต่อมน้ำเหลืองที่ใต้รักแร้ข้างเดียวกับเต้านมข้างที่เป็นฝีจะโตและเจ็บร่วมด้วย ถ้าหากปล่อยไว้ บางครั้งฝีอาจแตกและมีหนองไหล
ดูหน้าถัดไป

การรักษา

                1. ควรหยุดให้เด็กดูดนมข้างที่เป็นฝี แต่ให้ดูด ข้างที่ปกติได้ต่อไป ควรใช้นิ้วรีดนมข้างที่อักเสบเบา ๆให้น้ำนมไหลออกมา เพื่อป้องกันมิให้นมคัด และช่วยให้ หายอักเสบเร็วขึ้น

                2.ให้ยาแก้ปวดลดไข้  และยาปฏิชีวนะ เช่นไดคล็อกซาชิลลิน  ไชโพรฟล็อกซาชิน โคอะม็อกซิคลาฟ หรืออีริโทรไมซิน ถ้าดีขึ้น ควรใช้ยาปฏิชีวนะประมาณ 5 - 7 วัน ถ้าไม่ดีขึ้นใน 3 วัน ควรส่งโรงพยาบาล อาจต้องผ่านระบายหนองออก


การป้องกัน

                1. หมั่นรักษาความสะอาดหัวนมด้วยน้ำสุกกับสบู่ก่อนและหลังให้เด็กดูดนม

                2. ถ้าหัวนมแตก ควรทาด้วยทิงเจอร์เบนโซอิน (tincture of benzoin) ควรให้เด็กดูดนมครั้งละน้อย ๆ แต่บ่อยขึ้น
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient