Symptoms & Disease

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

เลือกดูโรคอื่นๆ

ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ (Lymphadenitis)

ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ (Lymphadenitis)

                     ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ  มักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่มสเตรปโตค็อกคัส และสแตฟีโลค็อกคัส ซึ่งลุกลามมาจากโรคติดเชื้อแบคทีเรียของผิวหนังในบริเวณใกล้เคียง เช่น บาดแผลอักเสบ ผิวหนังอักเสบ เป็นต้น
อาการ

                ในรายที่ต่อมน้ำเหลืองอักเสบชนิดเฉียบพลัน จะมีอาการต่อมน้ำเหลืองบวมโตและเจ็บ มักพบอาการอักเสบของผิวหนังหรืออวัยวะในบริเวณใกล้เคียง เช่น ต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบ(ไข่ดัน) อักเสบ มักจะเป็นผลมาจากการอักเสบในบริเวณเท้า หรือต่อมน้ำเหลือง ที่ใต้คางอักเสบมักเป็นผลมาจากทอนซิลอักเสบ เป็นต้น

                ถ้ามีการอักเสบของท่อน้ำเหลืองร่วมด้วย ก็จะพบเป็นรอยแดงเป็นเส้นยาววิ่งจากบริเวณผิวหนังที่อักเสบไปจนถึงต่อมน้ำเหลืองที่อักเสบ

                ผู้ป่วยมักมีไข้สูง หนาวสั่น อ่อนเพลีย ร่วมด้วย 

                ในรายที่เป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบเรื้อรัง ต่อมน้ำเหลืองจะมีอาการบวมโตเล็กน้อย (ขนาดไม่เกิน 1 ซม.) ลักษณะค่อนข้างแข็งไม่เจ็บ และจับโยกไปมาได้ ไม่ยึดติดกับผิวหนังหรือเนื้อเยื่อข้างใต้ มักพบที่บริเวณใต้คาง (ซึ่งเป็นผลมาจากฟันผุหรือเจ็บคอบ่อยๆ) และขาหนีบ
(เป็นผลจากการอักเสบที่เท้าบ่อยๆ)

                ต่อมน้ำเหลืองจะบวมโตคลำได้เป็นก้อนเล็กๆ นานเป็นแรมเดือนแรมปี หรือตลอดไปโดยไม่มีอาการเจ็บปวด และไม่เกิดอันตรายแต่อย่างใด
 

ข้อแนะนำ

                   ถ้าพบอาการต่อมน้ำเหลืองโตขนาดเกิน 1 ซม.ลักษณะค่อนข้างแข็งไม่เจ็บที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณคอไหปลาร้า รักแร้ อาจ เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง และถ้าพบว่ามีต่อม น้ำเหลืองโตในลักษณะเดียวกันที่บริเวณอื่นร่วมด้วยอาจ เป็นอาการของโรคเอดส์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นเรื้อรังเกิน 3 เดิน ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุ
 
การรักษา

                ในรายที่เป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบเฉียบพลัน ให้ยาแก้ปวดลดไข้ และยาปฏิชีวนะ เช่น เพนิซิลลินวี ไดคล็อกซาซินลิน อีริโทรไม่ซิน หรือโคอะม็อกซิคลาฟ ควรใช้น้ำอุ่นๆประคบและยกแขนขาส่วนที่อักเสบให้สูง

                ถ้าดีขึ้นควรให้ยาปฏิชีวนะจนครบ 10 วัน แต่ถ้าไม่ดีขึ้นใน 3 วัน ควรส่งโรงพยาบาล อาจเป็นเพราะยาไม่ได้ผล หรือเกิดจากสาเหตุอื่น

                ในรายที่เป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบเรื้อรังไม่ต้องให้การรักษาแต่อย่างใด ยกเว้นให้การรักษาโรคติดเชื้อในบริเวณใกล้เคียงที่เป็นสาเหตุ เช่น แก้ไขปัญหาฟันผุ หรือคออักเสบ เป็นต้น

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient