Symptoms & Disease

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

เลือกดูโรคอื่นๆ

รังแค (Dandruff/Seborrhea/Pityriasis capitis)


รังแค (Dandruff/Seborrhea/Pityriasis capitis)

                   รังแค หมายถึง เกล็ดสีขาวบนหนังศีรษะ ซึ่งจะหลุดร่วงเมื่อแปรงหรือหวีผม เป็นสิ่งที่พบได้ในคนกว่า ร้อยละ 50 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นมากในช่วงอายุ ประมาณ 20 ปี

                    การมีขี้รังแคมากไม่ถือว่าเป็นโรคและไม่ทำ ให้เกิดความผิดปกติของเส้นผมหรือการอักเสบของหนังศีรษะแต่อย่างใด นอกจากทำให้รำคาญและเสียบุคลิกภาพ


สาเหตุ

                เกล็ดรังแคเกิดจากหนังศีรษะชั้นบนสุด (ชั้นขี้ไคล) ที่ตายแล้วและหลุดอกออกมาตามธรรมชาติ ผมบนศีรษะอาจจะรบกวนกระบวนการหลุดลอกของชั้นขี้ไคล  ทำให้มีเกล็ดหรือขุยเกิดขึ้น เนื่องจากภาวะนี้พบมากในวัยรุ่น จึงเชื่อว่าอาจเกิดจากการกระตุ้นของฮอร์โมน แอนโดรเจนและการทำงานของต่อมไขมันและอาจเกี่ยว ข้องกับกรรมพันธุ์ นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ที่มีรังแคมากจะมีปริมาณของเชื้อรามาลัสซีเซียเฟอร์เฟอร์ (Malassezia Furfur) มากกว่าคนปกติ ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเป็นสาเหตุ ของการเกิดรังแคได้
 
อาการ

                เป็นเกล็ดหรือขุยสาวหรือทาเงิน ขนาดเล็กๆ อาจเป็นขุยละเอียด หรือเป็นแผ่น อาจเป็นเพียงแห่งเดียว หรือหลายแห่งหรืออาจเป็นทั้งหนังศีรษะก็ได้ เกล็ดรังแค จะติดค่อนข้างแน่นบนหนังศีรษะ และจะหลุดร่วงก็ต่อ เมื่อแปรงหรือหวีผม หรือเมื่อถูกลมพัด

                ความรุนแรงของรังแคจะแปรผันไม่แน่นอนในแต่ละช่วง โดยที่ไม่ทราบสาเหตุ  บางรายอาจมีอาการคัน ร่วมด้วย
 

ข้อแนะนำ

                ผู้ที่มีอาการรังแคที่ศีรษะทีเป็นเรื้อรัง หรือเป็นมากกว่าปกติ อาจเป็นโรคผิวหนังอักเสบชนิดเกล็ดรังแค หรืออาการแรกเริ่มของโรคโซริอาซิส  ก็ได้ หากสงสัยควรปรึกษาแพทย์เพื่อยันยืนการวินิจฉัย และให้การรักษาที่ถูกต้องต่อไป
 

การรักษา

                สระผมด้วยแชมพูที่มีตัวยารักษารังแค เช่น ซีลีเนียมซัลไฟด์ (selenium sulfide) ซิงค์ไพริไทโอน (zinc pyrithione) น้ำมันดิน (coal tar เช่น ทาร์แชมพู) ใช้สระผมสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ควรสระทิ้งไว้นาน 5-15 นาที แล้วค่อยล้างออก นอกจากนี้อาจใช้แซมพูคีโตโคนาโซล
ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา สระผมก็ได้ผลเช่นกัน
  
                ถ้าได้ผล ควรใช้แชมพูดังกล่าวไปเรื่อยๆ หากหยุดใช้อาจกลับมีขี้รังแคได้อีก

                ในรายที่ใช้แชมพูดังกล่าว 2 สัปดาห์แล้วยังไม่ได้ผล หรือหนังศีรษะมีลักษณะอักเสบหรือมีอาการผิดปกติอื่นๆ ที่สงสัยว่าอาจเป็นโรคผิวหนังชนิดอื่นๆ ควรตรวจหาสาเหตุอื่นๆ เพิ่มเติม
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient