Symptoms & Disease

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

เลือกดูโรคอื่นๆ

ผมร่วงกรรมพันธุ์


ผมร่วงกรรมพันธุ์

                ผมร่วงชนิดนี้เป็นภาวะที่พบได้บ่อย พบได้ทั้งสองเพศ แต่จะพบในผู้ชายมากกว่า ผู้หญิง เกิดจากรรมพันธุ์คือ จะมีพ่อแม่พี่น้องที่มีอาการผมบาง (ศีรษะเถิก หรือ ศีรษะล้าน) เช่นเดียวกัน ทำให้รากผมบริเวณที่ร่วงมี ความไวต่อฮอร์โมนเพศชาย (androgen) ที่เรียกว่า ไดไฮโดรเทสโทสเทอโรน (dihydrotestosterone) ทำให้ เส้นผมมีอายุสั้นกว่าปกติ  จึงร่วงเร็วกว่าบริเวณที่ปกติ (โดยที่จำนวนเส้นผมที่ร่วงในแต่ละวันไม่ได้มากว่าปกติ) แล้วเส้นผมที่เกิดข้นใหม่จะมีขนาดเล็กบางและสั้นลง จนเป็นเส้นขนอ่อนๆ ทำให้บริเวณนั้นดูว่าผมบางหรือ ไม่มีผมโดยมากจะเป็นตรงบริเวณหน้าผากและตรง กลางศีรษะ ส่วนด้านข้างและด้านหลังมักจะปกติ

                มักเริ่มแสดงอาการเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นหรือเมื่อมีอายุ ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และจะเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ 
 
                ในผู้ชายถ้าเป็นไม่มากผมจะบางเฉพาะบริเวณหน้าผาก กลายเป็นศีรษะเถิก มีรูปร่างเหมือนตัวอักษร M ถ้าเป็นมาก จะให้ศีรษะล้าน แบบที่เรียกว่า ทุ่งหมาหลง หรือดงช้างข้าม  
  
                ส่วนในผู้หญิงมักจะเริ่มแสดงอาการหลังจากเข้าสู่ วัยหมดประจำเดือน มักจะร่วงทั่วๆ ไปโดยเฉพาะตรงบริเวณกลางกระหม่อม ทำให้แลดูผมบางลง

                อาการจะเป็นมากน้อยขึ้นกับกรรมพันธุ์ที่ได้รับมาและอายุยิ่งมากก็ยิ่งเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ 

                 บางรายอาจเกิดร่วมกับการมีรังแคมาก ทำให้มีอาการคัน และมีขี้รังแคมาก
 
เนื้อหาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
เนื้อหาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
การรักษา

                ควรอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงสาเหตุและทำใจยอมรับสภาพของตนเอง ถือเป็นธรรมชาติของคนคนนั้นเนื่องจากกรรมพันธุ์เป็นตัวกำหนด อย่าดิ้นรนซื้อยาปลูก ผมทั้งแผนปัจจุบันหรือแผนโบรารณที่โฆษณาเกินความ จริงมาใช้เอง ถ้ารู้สึกน่าเกลียดหรือมีปมด้อย อาจแนะนำให้ใส่ผมปลอม (วิก) ทอผม หรือผ่าตัดปลูกถ่ายผม

                ในรายที่เริ่มมีอาการศีรษะล้าน ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจให้การรักษาโดยการให้กินยากลุ่ม ยับยั้งแอลผารีดัเทส(alpha reductase inhibitor) ซึ่ง มีฤทธิ์ลดฮอร์โมนไดไฮโดรเทสโทสเทอโรน ได้แก่ ไฟนาสเตอไรด์ (finasteride) มีชื่อทางการค้า เช่น โพรพีเซีย (Propecia) ขนาด 1 มก.วันละครั้ง ซึ่งจะเห็นผลหลัง ใช้ยาได้ 6 เดือน และได้ผลเต็มที่หลังใช้ยาประมาณ 2 ปี ผู้ป่วยควรใช้ยาต่อไปทุกวัน หากหยุดยาผมก็จะกลับมาร่วงได้อีก ยานี้ใช้ได้ผลเฉพาะผู้ชาย ไม่ใช้ในผู้หญิง เพราะนอกจากไม่ได้ผลแล้ว หากใช้ในหญิงตั้งครรภ์ยัง ไม่อาจทำให้เกิดความผิดปกติของการสร้างอวัยวะเพศชาย ของทารกในครรภ์ก็ได้

                ยานี้ควรใช้ตั้งแต่แรกที่ผมเริ่มบาง ถ้าศีรษะล้านเต็มที่แล้วใช้ไม่ได้ผล ผลข้างเคียงทีอาจพบก็คือ ภาวะองคชาตไม่แข็งตัว (erectile  dysfuction) ซึ่งพบได้ประมาณร้อยละ1

                ในบางรายอาจใช้ยาน้ำไมน็อกซิดิล (minoxidil) ชนิด 2% หรือ 5% ทาทุกวัน ถ้าได้ผลผมจะเริ่มงอก 4-6 เดือนหลังทายา และได้ผลสูงสุดหลังทายา 12 เดือน ควรทาติดต่อทุกวันไปตลอด ยานี้เป็นยาที่ใช้ลดความดันโลหิต พบว่ามีผลทำให้ขนดกขึ้น สันนิษฐานว่าเป็นเพราะฤทธิ์การขยายหลอดเลือดของยานี้
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient