Symptoms & Disease

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

เลือกดูโรคอื่นๆ

ผมร่วงเนื่องจากผมหยุดเจริญชั่วคราว

ผมร่วงเนื่องจากผมหยุดเจริญชั่วคราว
 
                ปกติเส้นผมของคนเราจะมีอายุนาน 2-6 ปี แล้วจะหยุดการเจริญงอกงาม ในแต่ละวันจึงมีเส้นผมประมาณ 100 เส้นที่เสื่อมและหลุดร่วงไป

                แต่ในบางภาวะ เส้นผมที่กำลังเจริญอาจหยุดการเจริญในทันที ทำให้มีเส้นผมเสื่อมและหลุดร่วงเพิ่ม จำนวนมากกว่าปกติ ดังนั้นจึงทำให้เกิดอาการผมร่วง มากกว่าปกติได้ สาเหตุที่ทำให้ผมหยุดการเจริญชั่วคราวที่พบได้บ่อย เช่น
  • ผู้หญิงหลังคลอด ผมมักร่วงหลังคลอดประมาณ 3 เดือน (ชาวบ้านเชื่อว่า เป็นเพราะลูกจำหน้าแม่ได้ ซึ่งไม่เป็นความจริง) เนื่องจากขณะคลอดเส้นผมบางส่วนเกิดหยุกาการเจริญในทันที ต่อมาอีก 2-3 เดือน ผมเหล่านี้ก็ร่วง
  • ทารกแรกเกิดอาจมีอาการผมร่วงในระยะ 1-2 เดือนแรก แล้วค่อย ๆ มีผมงอกขึ้นใหม่
  • เป็นไข้สูง เช่น ไข้รากสาดน้อย ไข้หวัดใหญ่  ปอดอักเสบ เป็นต้น จะมีอาการผมร่วง (หัวโกรน) หลังเป็นไข ประมาณ 2-3  เดือน
  • ได้รับการผ่าตัดใหญ่
  • เจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น วัณโรค เบาหวาน โลหิตจาง ขาดอาหาร เป็นต้น
  • การเสียเลือด การบริจาคเลือด
  • การใช้ยา  เช่น ยาคุมกำเนิด อัลโลพูรินนอลโพรพิลไทโอยูราซิล เฮพาริน เป็นต้น
  • ภาวะเครียดทางจิตใจ เช่น ตกใจ เสียใจ เศร้าใจเป็นต้น
                ผู้ป่วยจะมีอาการผมร่วงมากผิดปกติ (มากกว่า วันละ 100 เส้น) ลักษณะร่วงทั่วศีรษะ ซึ่งมักจะมีอาการตามหลังสาเหตุเหล่านี้ประมาณ 2-3  เดือน และอาจจะ เป็นอยู่นาน 2-6 เดือน ก็จะหายได้เองอย่างสมบูรณ์
               
เนื้อหาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
เนื้อหาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
 การรักษา

                       ถ้ามีสาเหตุชัดเจน (เช่น หลังคลอด หลังผ่าตัดจิตใจ เครียด) ก็ไม่ต้องให้การรักษาแต่อย่างใด ควรอธิบาย ให้ผู้ป่วยเข้าใจ และรอให้ผมงอกขึ้นใหม่

                       ถ้าไม่แน่ใจ ควรส่งโรงพยาบาล หากสงสัยโรคซิฟิลิส อาจต้องเจาะเลือดตรวจวีดีอาร์แอล
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient