Symptoms & Disease

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

เลือกดูโรคอื่นๆ

ผมร่วงจากเชื้อรา


ผมร่วงจากเชื้อรา

                โรคเชื้อราที่ศีรษะ (กลากที่ศีรษะ) อาจพบได้บ่อยในเด็ก แต่จะไม่ค่อยพบในผู้ใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อรา ซึ่งมักจะลุกลามจากบริเวณอื่นของร่างกาย

                โรคนี้ทำให้ผมร่วงเป็นหย่อมๆ คล้ายโรคผมร่วงหย่อมไม่ทราบสาเหตุ แต่จะมีลักษณะขึ้นเป็นผื่นแดง คันและเป็นขุยหรือเกล็ด นอกจากนี้มักจะพบร่องรอยของโรคเชื้อรา (กลาก) ที่มือ เท้า ลำตัว หรือในบริเวณร่มผ้าร่วมด้วย

                การขูดเอาขุยที่หนังศีรษะ หรือเอาเส้นผมในบริเวณนั้นมาละลายด้วยน้ำยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์(KOH) แล้วส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์จะพบเชื้อราที่เป็นสาเหตุ

               
เนื้อหาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
เนื้อหาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข

การรักษา

                ให้กินยาฆ่าเชื้อรา เช่น กริซีโอฟุลวิน  นาน 4-6 สัปดาห์ หรือไอทราโดนาโซล นาน 4 สัปดาห์ 
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient