Symptoms & Disease

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

เลือกดูโรคอื่นๆ

รอยแผลเป็นที่หนังศีรษะ

รอยแผลเป็นที่หนังศีรษะ

                รอยแผลเป็นที่หนังศีรษะ อาจเกิดจากบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก ถูกสารเคมี หรือเกิดการติดเชื้อรุนแรงจากแบคทีเรีย (เช่น ฝี พุพอง ชันนะตุ)โรคเชื้อรา หรืองูสวัด ทำให้เป็นแผลเป็น ไม่มีผมขึ้นอย่างถาวร
               
เนื้อหาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
เนื้อหาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
การรักษา

                ไม่มียาที่ใช้รักษาอย่างได้ผล ถ้าจำเป็นอาจต้อง ทำการผ่าตัดปลูกผม
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient