Symptoms & Disease

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

เลือกดูโรคอื่นๆ

คีลอยด์/แผลปูด(Keloid)

คีลอยด์/แผลปูด(Keloid)

                            คีลอยด์ (แผลปูด) หมายถึง แผลเป็นที่ปูโปน มีขนาดใหญ่กว่าแผลเป็นธรรมดา เป็นภาวะที่พบได้บ่อย เฉพาะคนบางคน คนที่เคยเป็นคีลอยด์ เมื่อมีบาดแผล เกิดขึ้นก็มักจะกลายเป็นคีลอยด์ได้อีก

สาเหตุ

                           เกิดจากการงอกผิดปกติของเนื้อเยื่อผิวหนังส่วน ที่เป็นแผล อาจเกิดกับบาดแผลได้ทุกชนิด เช่น บาดแผล ผ่าตัด บาดแผลที่เกิดจากการได้รับบาดเจ็บ บาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก ถูกแมงกะพรุนไฟ รอยฉีดวัคซีนบีซีจี รอยสิว รอยเจาะหู รอยแผลอีสุกอีใส เป็นต้น เมื่อแผล หายใหม่ๆ อาจมีลักษณะเป็นปกติธรรมดา แต่ต่อมาอีก หลายสัปดาห์จะค่อยๆ งอกโตขึ้น จนเป็นแผลปูด บาง ครั้งคีลอยด์อาจเกิดจากแผลเป็นธรรมดาที่มีอยู่เดิมมานานหลายปีหรือเกิดในบริเวณที่ไม่มีรอยแผลเป็นมาก่อนก็ได้

                           ส่วนสาเหตุที่ทำให้เนื้อเยื่อผิวหนังส่วนที่เป็นแผลงอกผิดปกตินั้นยังไม่ทราบแน่ชัด

                           พบว่าผู้ที่มีพ่อแม่พี่น้องเป็นคีลอยด์ มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้สูงกว่าปกติ จึงเชื่อว่าโรคนี้อาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางกรรมพันธุ์

 
อาการ

                     มีลักษณะเป็นก้อนเนื้องอก แข็งและหยุ่นๆ คล้ายยาง เป็นรูปไข่แผ่ออกคล้ายก้ามปู มีสีแดงหรือชมพูผิวมัน อาจมีอาการคัน และกดเจ็บ ก้อนอาจคงที่ หรือ ค่อยๆโตขึ้นก็ได้ มักไม่หายเอง

                     มักพบเพียงหนึ่งก้อน แต่ก็อาจพบหลายก้อนได้ สามารถพบได้ทุกแห่งของร่างกาย แต่จะพบมากบริเวณ หน้าอก หลังไหล่ แขนและขา
ข้อแนะนำ

                1. คีลอยด์เป็นเนื้องอกธรรมดาไม่ใช่มะเร็งหรือ เนื้อร้าย และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างใด

                2. คีลอยด์ จะเกิดขึ้นเฉพาะกับคนบางคนเท่านั้น ซึ่งผิวหนังจะมีธรรมชาติแตกต่างไปจากคนปกติ เมื่อมีบาดแผลก็จะทำให้เกิดเป็นแผลปูด ทั้งนี้ได้เกี่ยวกับการกินของแสลง (เช่น เนื้อไข่) ดังที่ชาวบ้านเข้าใจกันแต่อย่างใด

                3. ห้ามรักษาคีลอยด์ด้วยการผ่าตัดเพียงอย่างเดียวเป็นอันขาด (โดยไม่ฉีดยาสตีรอยด์ตามใน 1-2 สัปดาห์ ต่อมา) เพราะแผลเป็นที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นคีลอยด์ที่ ใหญ่ขึ้นไปกว่าเดิมได้อีก  

                4. ควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจให้เกิดแผลเป็น เช่น การบีบหรือแกะสิว
 
การรักษา

                ถ้าขึ้นในบริเวณที่มิดชิดหรือไม่มีลักษณะที่น่าเกลียด ก็ไม่ต้องให้การรักษาแต่อย่างใด นอกยากถ้ามีอาการคันให้ทาด้วยครีมสตีรอยด์ แต่ถ้าก้อนโตน่าเกลียด หรือทำให้ขาดความสวยงาม อาจต้องรักษาด้วย การฉีดยาสตีรอยด์ เช่นไตรแอมซโนโลนอะเซโทไนด์ (triamcinolone  acetonide) เข้าไปในแผลคีลอยด์ อาจช่วยให้แผลเป็นฝ่อเล็กลงได้บ้างในรายที่มีขนาดใหญ่อาจต้องทำการผ่าตัด แล้วฉีดยานี้เมื่อแผลเริ่มหายภายใน 1-2 สัปดาห์

                นอกจากนี้อาจรักษาด้วยวิธีอื่นๆ เช่น รังสีบำบัด (ฉายรังสี) การผ่าตัดด้วยความเย็นที่เรียกว่าไครโอเซอเจอร์(cryosurgery) การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ เป็นต้น
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient