Symptoms & Disease

ตา หู คอ จมูก

เลือกดูโรคอื่นๆ

เนื้องอกประสาทหู (Acoustic neuroma)

เนื้องอกประสาทหู  (Acoustic neuroma)

                เนื้องอกประสาทหู (acoustic neuroma หรือ vestibular schwannoma) เป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายที่กำเนิดมาจากเส้นประสารทหู (ส่วนที่มีชื่อว่า vestibular nerve) ซึ่งอยู่ติดชิดกับสมองภายในกะโหลกศีรษะ (บริเวณ cerebellopontine angle) เป็นเนื้องอกที่พบได้บ่อยที่สุดของเนื้องอกภายในกะโหลกศีรษะ

                เนื้องอกประสาทหูแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดไม่ทราบสาเหตุ (พบน้อยละ 95 ของเนื้องอกประสาทหู พบในคน อายุ 40-60 ปี และมักเป็นข้างเดียว) และนิวไรไฟโบรมาโทซิส (neurofibromatosis ซึ่งพบร้อยละ 5 มักเป็น 2 ข้างและอาจกลายเป็นมะเร็งได้)

สาเหตุ

                เนื้องอกประสาทหูชนิดไม่ทราบสาเหตุ  เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุชัดเจน บางคนเชื่อว่าเกิดจากการอยู่ ในที่ที่มีเสียงดังเป็นระยะยาวนาน

                ส่วนนิวโรโฟโบรมาโทซิส เป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์  


 

อาการ

                เนื้องอกประสาทหูมีลักษณะโตช้าใช้เวลาเป็นปีๆ กว่าจะเริ่มปรากฏอาการอาการระยะแรก คือ หูตึง (ได้ยินเสียงได้น้อยลง) ซึ่งอาจค่อยๆ เกิดขึ้นทีละน้อย หรือ เกิดขึ้นฉับพลันก็ได้ร่วมกับมีเสียงดังรบกวนในหู และ อาจมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน รู้สึกโคลงเคลงร่วมด้วย

                อาการหูตึงจะเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นแรมเดือนแรมปี จนกระทั่งก้อนเนื้องอกโตไปกดเบียด สมองและประสาทข้างเคียงทำให้เกิดอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อใบหน้า (ซึ่งมักจะเป็นเพียงซีกเดียว) และ มีอาการชาที่ใบหน้า ซีกเดียวกัน บางรายอาจมีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียน เดินเซ
 

ข้อแนะนำ

                โรคนี้ในระยะแรกจะมีอาการคล้ายหูชั้นในอักเสบเฉียบพลัน  แต่จะค่อย ๆ เป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ นานเป็นแรมเดือนแรมปี ดังนั้นถ้าให้การดูแลรักษาแบบหูชั้นในอักเสบเฉียบพลัน 1-2 สัปดาห์แล้วไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือสงตรวจพิเศษเพิ่มเติม
 
 
การรักษา

                หากสงสัย ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพบผู้ป่วยที่มีอาการหูตึงและมีเสียงดังรบกวนในหู และอาจมีอาการบ้านหมุนร่วมด้วย เป็นต่อเนื่องนาน เกิน 1 สัปดาห์

                แพทย์จะวินิจฉัยโดยการตรวจสมรรถภาพของการได้ยิน (audiometry) การถ่ายภาพด้วยเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้า

                การรักษา ถ้าก้อนเนื้องอกโตหรือกดประสาท หลายส่วนต้องรักษาด้วยการผ่าตัด ถ้าก้อนเล็กไม่มีการกดประสาท ข้างเคียง หรือพบในผู้สูงอายุที่มีข้อห้ามใน การผ่าตัด ก็ให้การรักษาตามอาการ และติดตามอาการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ

                ผลการรักษา ส่วนใหญ่ได้ผลดี ส่วนน้อยที่กลาย เป็นมะเร็งก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง

 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ตา หู คอ จมูก

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient