Symptoms & Disease

ตา หู คอ จมูก

เลือกดูโรคอื่นๆ

โรเมเนียส์ (Meniere s disease/Endolymphatic hydrops)

โรเมเนียส์ (Meniere s disease/Endolymphatic hydrops)

                โรคเมเนียส์ เป็นโรคที่มีความผิดปกติของหูชั้นใน เป็นเหตุให้เสียความรู้สึกเกี่ยวกับการทรงตัว(เกิดอาการบ้านหมุน) และการได้ยิน (เกิดอาการหูตึง แว่ว เสียงดังในหู)

                ส่วนมากจะเป็นเพียงข้างเดียวประมาณร้อยละ 10-15 อาจะเป็นทั้ง 2 ข้าง

                โรคนี้พบได้น้อย มักพบในผู้ชายอายุ 40-60 ปี แต่ก็อาจพบในคนหนุ่มสาวได้

สาเหตุ

                สาเหตุของโรคนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด

                สันนิษฐานว่า มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณของเหลวในหูชั้นในส่วนที่ควบคุมเกี่ยวกับการทรงตัว (ลาบิรินท์) ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสาทการทรงตัวและประสาทการได้ยิน

                บ้างก็สันนิษฐานว่า อาจเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาภูมิต้านตนเอง การติดเชื้อไวรัส หรือความผิดปกติของหลอดเลือด

                บางรายอาจมีอาการเกิดขึ้นหรือกำเริบหลังได้รับบาดเจ็บหรือติดเชื้อ (เช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ หูชั้นกลางอักเสบ ซิฟิลิส) สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้ ยาบางชนิด (เช่น แอสไพริน) ร่างกายเหนื่อยล้า หรือมี ภาวะเครียดทางจิตใจ
 
อาการ

                มักจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ด้วยอาการบ้านหมุนอย่างรุนแรง จนบางครั้งทำให้ผู้ป่วยล้มลง  มักมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง และอาจมีอาการตากระตุก

                อาการบ้านหมุนอาจเป็นนานครั้งละไม่กี่นาทีถึงหลายชั่วโมง แล้วหายไปได้เอง แต่จะกำเริบได้เป็นครั้งคราว อาจทิ้งช่วงห่างกันเป็นสัปดาห์ ๆ หรือเป็นปี ๆ ซึ่งไม่ค่อยแน่นอน

                ผู้ป่วยมักมีอาการหูตึงและแว่วเสียงดังในหูซึ่งเป็นพร้อมกับอาการบ้านหมุน และจะยังคงเป็นอยู่ตลอดเวลา ระหว่างที่ไม่มีอาการบ้านหมุนเสียงที่ไม่ได้ยินมัก เป็นเสียงต่ำ เช่น เสียงนาฬิกา เสียงกริ่งโทรศัพท์ เป็นต้น

                อาการบ้านหมุนมักจะมาเป็นมากเวลาร่างกายเหนื่อยล้าหรือมีภาวะเครียดทางจิตใจ แต่จะเป็นห่างขึ้นเมื่อสุขภาพทั่วไปแข็งแรงดีและจิตใจไม่เครียด
 

ข้อแนะนำ

                ผู้ป่วยควรงดอาหารเค็มจัด และดื่มน้ำให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณของเหลวในหูชั้นใน อาจช่วยให้อาการกำเริบห่างขึ้น

                ควรงดแอลกอฮอล์ และบุหรี่และปฏิบัติตัวเช่น เดียวกับผู้ป่วยที่เป็นหูชั้นในอักเสบเฉียบพลัน 
 
การรักษา

                หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาจต้องใช้เครื่องมือตรวจสมรรถภาพของการได้ยิน (audiometry) อาจเอกซเรย์ ตรวจเลือดหาวิธีอาร์แอล และตรวจพิเศษอื่นๆ ตรวจคลื่นสมองถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 
                การรักษา  ถ้ามีอาการบ้านหมุนมากให้ฉีดไดเฟนไฮดรามีน หรือไดเมนไฮดริเนต หรือ อะโทรพีน ซึ่งอาจช่วยบรรเทาอาการได้

                อาจให้กินยาแก้อาเจียน เช่นไดเมนไฮดริเนต 1-2 เม็ดวันละ3-4 ครั้ง

                นอกจากนี้ จะให้ยาขับปัสสาวะ เช่น ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ 50-100 มก.วันละครั้งซึ่งจะช่วยให้อาการดีขึ้นหลังประมาณ 1 เดือนไปแล้ว

                ถ้ามีความวิตกกังวลให้ไดอะซีแพม 

                ถ้าตรวจพบว่าเกิดจากวิฟิลิส ให้การรักษาแบบซิฟิลิส 

                ถ้าหากใช้ยาไม่ได้ผลในรายที่หูตึงไม่มากอาจต้องรักษาด้วยการผ่าตัด เพื่อป้องกันมิให้โรคคลุกลาม และช่วยให้หายขาดได้
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ตา หู คอ จมูก

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient