Symptoms & Disease

ตา หู คอ จมูก

เลือกดูโรคอื่นๆ

หูตึง/หูหนวก (Hearing loss/Deafness)

หูตึง/หูหนวก (Hearing loss/Deafness)

                หูตึง (หูหนวก) หมายถึง ภาวการณ์ได้ยินเสียงลดลง  อาจเป็นเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้ยินเลย (หูหนวกสนิท) มีสาเหตุได้มากมาย เช่น แล้วหูทะลุ หูอักเสบ โรคเมเนียส์  ซิฟิลิส หูหนวกมาแต่กำเนิด (เช่น ทารกที่เป็นหัดเยอรมันแต่กำเนิด) ซึ่งมักจะมีอาการเป็นใบ้ร่วมด้วย พิษจากยา (เช่น สเตรปโตไมซิน คาน่าไมซิน เจนตาไมซิน) หูตึงใน ผู้สูงอายุ หูตึงจากอาชีพ เป็นต้น

                สาเหตุของอาการหูตึงหูหนวกได้  

                ในที่นี้จะขอกล่าวถึง หูตึงในผู้สูงอายุ และหูตึงจากอาชีพ

                 หูตึงในผู้สูงอายุ

                พบได้ในผู้สูงอายุ ผู้ชายมีโอกาสเป็นมากกว่าและมีความรุนแรงกว่าผู้หญิง โดยมากจะเริ่มแสดง อาการเมื่ออายุประมาณ 60 ปีขึ้นไปเกิดจากประสาทหูเสื่อมตามวัย

               
เนื้อหาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
เนื้อหาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
 
การรักษา

                 
 ไม่มียาที่ใช้รักษาให้การได้ยินดีขึ้น ถ้าจำเป็นอาจต้องใช้เครื่องช่วยฟัง
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ตา หู คอ จมูก

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient