Symptoms & Disease

ตา หู คอ จมูก

เลือกดูโรคอื่นๆ

แผลถลอกในช่องหู

แผลถลอกในช่องหู

                            แผลถลอกในช่องหู  มักเกิดจากการแคะหูแรงๆ หรือทำอย่างผิดๆทำให้ผิวหนังในบริเวณรูหูเกิด เป็นแผลถลอก


 
อาการ

                ผู้ป่วยจะมีอาการปวดหู หูอื้อ และอาจมีเลือดหรือน้ำเหลืองไหลออกจากหู
ข้อแนะนำ

                ควรหลีกเลี่ยงการใช้ไม้หรือสิ่งอื่นๆ แคะหูเพราะนอกจากไม่จำเป็นแล้วยังอาจทำให้เกิดแผลถลอก และ ติดเชื้ออักเสบได้
 

การรักษา

                ถ้าเป็นไม่มาก แผลถลอกอาจหายได้เองภายใน 2 - 3 วัน แต่ควรระวังรักษาความสะอาด อย่าลงดำน้ำ หรือเล่นน้ำในสระหรือแม่น้ำ ลำคลอง อาจใช้ไม้พันสำลี ชุบทิงเจอร์ใส่แผลสด (Merthiolated) หรือน้ำยาโดวิโดนไอโอดีนทาวันละ 2 – 3 ครั้ง

                ถ้าปวดให้ยาแก้ปวด 

                ถ้ามีอาการติดเชื้อให้ยาปฏิชีวนะ เช่นไดคล็อกซาซิลลิน อีริโทรไมซิน 5 – 7 วัน
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ตา หู คอ จมูก

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient