Symptoms & Disease

ตา หู คอ จมูก

เลือกดูโรคอื่นๆ

สิ่งแปลกปลอมเข้าหู (Foreign body in ear canal)

สิ่งแปลกปลอมเข้าหู (Foreign body in ear canal)

                สิ่งแปลกปลอม เช่น เมล็ดผลไม้ ลูกปัด กระดุมแมลง เป็นต้นอาจเข้าไปอยู่ในหูทำให้มีอาการหูอื้อหรือปวดหูได้ และอาจทำให้มีการติดเชื้ออักเสบได้ มักพบในเด็กที่เล่นซน
การรักษา

                1.ถ้าเป็นแมลงหรือมดเข้าหูให้หยอดหูด้วยน้ำอุ่น น้ำมะพร้าว น้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วเหลืองหรือกลีเซอรีนโบแรกซ์ ตัวแมลงมักจะตาย และอาจลอยขึ้นมาได้เอง 

                2. ถ้าเป็นสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่ไม่มีชีวิตให้เอียง หูข้างนั้นลงต่ำแล้วเคาะที่ศีรษะเบา ๆ ถ้าเป็นสิ่งของเล็กๆ อาจหลุดออกมาได้

                3.ถ้าลองปฏิบัติดังกล่าวแล้วไม่ได้ผลอย่าพยายามใช้นิ้วไม้แคะหูหรือสิ่งของอะไรแคะอาจทำให้สิ่งแปลกปลอมถูกดันลึกเข้าไปหรือทำให้เยื่อแก้งหูทะลุได้ควรใช้ลวดหนีบกระดาษเขี่ยออกถ้าทำไม่ได้ควรส่งโรงพยาบาลเพื่อใช้เครื่องมือช่วยคีบออก
การรักษา

                1.ถ้าเป็นแมลงหรือมดเข้าหูให้หยอดหูด้วยน้ำอุ่น น้ำมะพร้าว น้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วเหลืองหรือกลีเซอรีนโบแรกซ์ ตัวแมลงมักจะตาย และอาจลอยขึ้นมาได้เอง 

                2. ถ้าเป็นสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่ไม่มีชีวิตให้เอียง หูข้างนั้นลงต่ำแล้วเคาะที่ศีรษะเบา ๆ ถ้าเป็นสิ่งของเล็กๆ อาจหลุดออกมาได้

                3.ถ้าลองปฏิบัติดังกล่าวแล้วไม่ได้ผลอย่าพยายามใช้นิ้วไม้แคะหูหรือสิ่งของอะไรแคะอาจทำให้สิ่งแปลกปลอมถูกดันลึกเข้าไปหรือทำให้เยื่อแก้งหูทะลุได้ควรใช้ลวดหนีบกระดาษเขี่ยออกถ้าทำไม่ได้ควรส่งโรงพยาบาลเพื่อใช้เครื่องมือช่วยคีบออก
การรักษา

                1.ถ้าเป็นแมลงหรือมดเข้าหูให้หยอดหูด้วยน้ำอุ่น น้ำมะพร้าว น้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วเหลืองหรือกลีเซอรีนโบแรกซ์ ตัวแมลงมักจะตาย และอาจลอยขึ้นมาได้เอง 

                2. ถ้าเป็นสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่ไม่มีชีวิตให้เอียง หูข้างนั้นลงต่ำแล้วเคาะที่ศีรษะเบา ๆ ถ้าเป็นสิ่งของเล็กๆ อาจหลุดออกมาได้

                3.ถ้าลองปฏิบัติดังกล่าวแล้วไม่ได้ผลอย่าพยายามใช้นิ้วไม้แคะหูหรือสิ่งของอะไรแคะอาจทำให้สิ่งแปลกปลอมถูกดันลึกเข้าไปหรือทำให้เยื่อแก้งหูทะลุได้ควรใช้ลวดหนีบกระดาษเขี่ยออกถ้าทำไม่ได้ควรส่งโรงพยาบาลเพื่อใช้เครื่องมือช่วยคีบออก
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ตา หู คอ จมูก

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient