Symptoms & Disease

โรคอวัยวะสืบพันธ์ชาย

เลือกดูโรคอื่นๆ

หนังหุ้มปลายองคชาตตีบ (phimosis)

หนังหุ้มปลายองคชาตตีบ (phimosis)
     
                    ผู้ชายบางคนอาจมีหนังหุ้มปลายองคชาตรัดแน่นจนดึงให้เปิดขึ้นไม่ได้เหมือนคนปกติ เรียกว่า หนังหุ้มปลายองคชาตตีบ  (Phimosis) อาจเป็นมาตั้งแต่กำเนิด ซึ่งจะตรวจพบเมื่ออายุมากกว่า 5 ปีขึ้นไป แต่ผู้ป่วยจะสังเกตเห็นและปรึกษาแพทย์เมื่ออย่างเข้าวัยรุ่น

                บางครั้งอาจเกิดจากการติดเชื้ออักเสบในบริเวณนั้น  แล้วกลายเป็นแผลเป็นดึงรั้งทำให้หนังหุ้มปลายเปิดไม่ได้

                โดยทั่ว ๆ ไปมักจะไม่มีอาการแสดง บางรายอาจ ถ่ายปัสสาวะไม่ออก หรือถ่ายลำบาก บางครั้งอาจเกิดการติดเชื้ออักเสบเป็นหนอง หรืออาจมีอาการเจ็บปวดเวลาองคชาตแข็งตัว
 
 
ภาพหนังหุ้มปลายองคชาติตีบ

เนื้อหาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
การรักษา

                ควรส่งโรงพยาบาล เพื่อตัดหนังส่วนนั้นให้เปิดออก เรียกว่า การขริบปลาย (circumcision)

                ในรายที่มีการอักเสบให้ยาปฏิชีวนะ เช่น เพนิซิล-ลินวี หรืออะม็อกซีซิลลิน
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

โรคอวัยวะสืบพันธ์ชาย

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient