Symptoms & Disease

โรคอวัยวะสืบพันธ์ชาย

เลือกดูโรคอื่นๆ

ถุงน้ำที่ถุงอัณฑะ (Hydrocele)/ กล่อนน้ำ

ถุงน้ำที่ถุงอัณฑะ (Hydrocele)/ กล่อนน้ำ
 
                     ปกติอัณฑะมีเยื่อหุ้มอยู่ 2 ชั้น และโพรง (ช่องว่าง)ระหว่างเยื่อหุ้มทั้ง 2 ชั้น จะมีของเหลวเพียงเล็กน้อย เพื่อช่วยหล่อลื่น แต่บางครั้งอาจเกิดมีของเหลวขังอยู่ในโพรงนั้นเป็นจำนวนมาก ทำให้กลายเป็นถุงน้ำ เรียกว่า ถุงน้ำที่ถุงอัณฑะ หรือโฮโดรชีล (hydrocele) โบราณ
เรียกว่า กล่อนน้ำ

                อาจเป็นมาแต่กำเนิดโดยไม่ทราบสาเหตุ  หรือเกิดภายหลังได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการอักเสบของอัณฑะก็ได้ อาจพบในผู้ชายได้ทุกวัย  ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ

                ถุงน้ำนี้มักไม่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวด หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนแต่อย่างใด นอกจากถ้าโตมาก ๆ อาจทำให้รู้สึกเดินไม่ถนัดหรือปัสสาวะไม่สะดวก
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
อาการ

               มีลักษณะเป็นก้อนนุ่มที่ถุงอัณฑะข้างใดข้างหนึ่ง โดยไม่ยุบหายไม่ว่าจะอยู่ในท่าใด เวลาใช้ไฟฉายส่องจะเห็นโปร่งแสง ภายในจะมีของเหลวใส  สามารถเจาะดูด ออกให้ยุบได้ แต่ในไม่ช้าก็โตขึ้นได้อีก
                ถ้าถุงน้ำไม่โตมากและพบในเด็กเล็ก ก็ไม่ต้องทำอะไร อาจหายได้เมื่ออายุมากขึ้น

การรักษา

                ถ้าถุงน้ำไม่โตมากและพบในเด็กเล็ก ก็ไม่ต้องทำอะไร อาจหายได้เมื่ออายุมากขึ้น

                ถ้าโตมากหรือไม่ยอมยุบหายก็ควรแนะนำไปผ่าตัดที่โรงพยาบาล

                ในรายที่ผ่าตัดไม่ได้ (เช่น ผู้สูงอายุที่อาจเสี่ยงต่อการผ่าตัด) อาจรักษาด้วยการใช้เข็มเจาะดูดเอาน้ำออก แต่ก็จะช่วยให้ยุบหายเพียงชั่วคราวเท่านั้น ภายในไม่กี่ เดือนต่อมาก็อาจโดได้อีก

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

โรคอวัยวะสืบพันธ์ชาย

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient