Symptoms & Disease

โรคอวัยวะสืบพันธ์ชาย

เลือกดูโรคอื่นๆ

หลอดเลือดอัณฑะขอด (Varicocele)

หลอดเลือดอัณฑะขอด (Varicocele)

                   หลอดเลือดอัณฑะขอด หมายถึง ภาวะกลุ่มหลอด เลือดดำ (ที่มีชื่อว่า anterior spermatic plexus) ที่บริเวณถุงอัณฑะ เกิดการพองตัวหรือขอดซึ่งเป็นผลจากลิ้นปิดเปิด ในหลอดเลือดดำบกพร่องหรือหย่อนสมรรถภาพ ทำให้เลือดไหลย้อนกลับส่วนมากเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ

                พบบ่อยในเด็กวัยรุ่น (ประมาณร้อยละ 16 ของเด็กอายุ 10-19 ปี) และพบว่าผู้ชายที่เป็นหมัน (มีบุตรยาก) จะมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ที่ชายที่ไม่ได้เป็นหมัน (ผู้ชายที่เป็นหมันอาจพบโรคนี้ถึงร้อยละ 40)

                ประมาณร้อยละ 85 ของผู้ป่วยจะเป็นที่ถุงอัณฑะข้างซ้าย เนื่องจากลักษณะทางกายวิภาคของระบบหลอดเลือดดำของอัณฑะข้างนี้มีลักษณะแตกต่างจากข้างขวา และมีปัจจัยเอื้อต่อการเกิดหลอดเลือดขอดมากกว่าข้างขวา

                หลอดเลือดขอดที่ถุงอัณฑะโตข้างซ้าย มักไม่มี่สาเหตุอื่น ๆ ร่วมด้วย แต่ถ้าเป็นข้างขวาอาจมีสาเหตุอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น เนื้องอกในช่องท้อง
 
 
อาการ

                       ผู้ป่วยจะสังเกตเห็นถุงอัณฑะโตข้างหนึ่ง คลำดูมีลักษณะหยุ่น ๆ นุ่ม ๆ และมีสีคล้ำแบบหลอดเลือดดำ เมื่อนอนลงอาจยุบลงได้ อาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นไส้เลื่อน ส่วนมากจะไม่มีอาการแสดง บางรายอาจรู้สักปวดหน่วง ๆโดยเฉพาะเวลาอากาศร้อน หรือหลังออกกำลังกายหรือทำงานมักปวดมากขึ้นตอนบ่าย ๆ ถึงค่ำ ๆ และทุเลาเมื่อนอนราบ

 
    ถ้ำไม่มีอาการแสดง ก็ไม่ต้องให้การรักษาแต่อย่างใด บางรายอาจหายได้เอง เมื่ออายุมากขึ้น
การรักษา

                ถ้ำไม่มีอาการแสดง ก็ไม่ต้องให้การรักษาแต่อย่างใด บางรายอาจหายได้เอง เมื่ออายุมากขึ้น

                ถ้ามีอาการปวดหน่วง แนะนำให้ผู้ป่วยใส่กางเกงใน รัด ๆ

                ถ้ามีอาการปวดมากหรือเป็นหมัน (พบว่าหลอด เลือดอัณฑะขอดเป็นสาเหตุสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ผู้ชาย เป็นหมันได้) หรือหลอดเลือดที่ถุงอัณฑะ (โดนเฉพาะ อย่างยิ่ง ถ้าเป็นข้างขวา) ที่อยู่ ๆ เกิดขอดขึ้นมาอย่างฉับพลันในผู้ที่อายุมาก (อาจมีสาเหตุผิดปกติในช่องท้อง เช่น ก้อนเนื้องอกของไต) ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อตรวจพิเศษเพิ่มเติม (เช่น อัลตราชาวนด์) และอาจต้องทำการผ่าตัดแก้ไข บางรายอาจผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้อง หรือทำ percutaneous embolization

                ในรายที่เป็นหมัน หลังการรักษาด้วยการผ่าตัดอาจช่วยให้มีบุตรได้
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

โรคอวัยวะสืบพันธ์ชาย

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient