Symptoms & Disease

โรคอวัยวะสืบพันธ์ชาย

เลือกดูโรคอื่นๆ

หนองในเทียม (Nonspecific urethritis/NSU/Nongonococcal urethritis/NGU)

หนองในเทียม (Nonspecific urethritis/NSU/Nongonococcal urethritis/NGU)
 
                     หนองในเทียม  เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อยเช่นเดียวกันกับหนองในโดยจะมีอาการคล้าย หนองใน แต่ไม่ได้เกิดจากเชื้อหนองใน(โกโนเรีย)
 
สาเหตุ
               
                    เชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคหนองในเทียม มีได้หลายชนิด อาจเป็นเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัวหรือเชื้อราก็ได้ ประมาณร้อยละ 20 ของผู้ป่วยโรคนี้ยังไม่ทราบเชื้อที่เป็นสาเหตุแน่ชัด ประมาณร้อยละ 40 เกิดจากคลามีเดียทราโดมาติส(Chlamydia trachomatis) ซึ่ง เป็นแบคทีเรีย (เชื้อนี้มีพันธุ์ย่อยอีกหลายชนิด ซึ่งบางชนิดทำให้เป็นฝีมะม่วง) ประมาณร้อยละ30 เกิดจากเชื้อยูเรียพลาสมายูเรียไลทิคัม(Ureaplasma  urealyticum)

                นอกนั้นอาจเกิดจากเชื้ออื่นๆ เช่น เชื้อโปรโตซัวที่มีชื่อว่า ทริโคโมแนสวาจิลิส (Trichomanas vaginalis) เชื้อไวรัสเริม เป็นต้น

                ระยะฟักตัว ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ หรือนานกว่า
 
อาการ

                ในผู้ชาย อาการมักเกิดเหลังติดเชื้อประมาณ 1 – 4 สัปดาห์โดยมีอาการแสบที่ปลายท่อปัสสาวะ ปัสสาวะ ขัดและมีหนองไหลซึ่งลักษณะเป็นมูกไสหรือมุกขุ่นๆไม่เป็นหนองข้นแบบหนองใน และออกซึมเพียงเล็กน้อยไม่ออกมากแบบหนองใน บางรายในระยะแรกอาจสังเกตมีอาการแสบที่ท่อปัสสาวะ และมีมูกออกเล็กน้อยเฉพาะในช่วงเช้าเท่านั้น

                ถ้าในผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะลงในแก้วใส แล้วใช้ไฟฉายส่องดู จะเห็นเส้นขาวๆ คล้ายเส้นด้ายลอยอยู่

                ถ้าไม่ได้รับการรักษา อาการอาจเรื้อรังเป็นแรมเดือนแรมปี

                ในผู้หญิง  ส่วนมากมักไม่มีอาการแสดง ส่วนน้อยอาจมีอาการตกขาว 
 
ข้อแนะนำ

                1. ควรแนะนำให้ผู้ป่วยงดดื่มเหล้า และงดการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะหาย

                2. ผู้ป่วยควรเจาะเลือดตรวจวีดีอาร์แอลและเชื้อเอชไอวี (เลือดบวก) ตั้งแต่ก่อนรักษาครั้งหนึ่ง และอีก3 เดือนต่อมาตรวจอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ติดโรคซิฟิลิสหรือเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย

                3.โรคหนองในเทียมอาจเป็นเรื้อรังและรักษายาก กว่าหนองใน เนื่องจากส่วนใหญ่จะตรวจไม่พบเชื้อที่เป็น สาเหตุ แต่โรคหนองในเทียมที่เกิดจากเชื้อคลามีเดียมีทางรักษาให้หายขาดได้ภายใน 14 วันในรายที่ไม่ได้รับการรักษาร้อยละ 20 – 30 อาจหายได้เองภายใน 1 - 3 สัปดาห์ และร้อยละ 60 จะหายได้ภายใน 8 สัปดาห์

                4. ทารกที่เกิดจากมารดาที่เป็นหนองในเทียมจากเชื้อคลามีเดียอาจได้รับเชื้อระหว่างคลอดทำให้เกิดอาการตาอักเสบหลังคลอดประมาณ 5 - 14 วัน แต่อาการมักจะรุนแรงน้อยกว่าตาอักเสบจากเชื้อหนองใน การรักษาให้ใช้ยาป้ายตาเตตราไซคลีนป้ายวันละ 4 ครั้งและให้อีริโทรไมซินในขนาด 30 มก./กก./วันนาน 21วัน

                5. ควรแนะนำให้ผู้สัมผัสโรคไปตรวจรักษาโรคนี้พร้อม ๆ กันไปด้วย
การรักษา

                1.หากสงสัย ควรตรวจยืนยันด้วยการนำหนองไปย้อมสีและส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ หรือนำไปเพาะเชื้อถ้าเป็นจริง ควรให้ยาขนาดใดขนาดหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                        •  ดอกซีไชคลีน  กินครั้งล 100 มก.วันละ2ครั้งนาน1 – 2 สัปดาห์

                        •  เตตราไซคลีน  กินครั้งละ 500 มก.วันละ 4 ครั้ง นาน14 วัน   
 
                        •  อีริโทรไมซิน กินครั้งละ 500 มก.วันละ 4 ครั้งนาน 14 วัน

                        •  ร็อกซิโทรไมซิน กินครั้งละ 150 มก. วันละ 2 ครั้ง นาน 1 - 2 สัปดาห์

                        •  อะซิโทรไมซิน (azithromycin ซึ่งเป็นยาใน กลุ่มเดียวกันกับอีริโทรไมซิน1 กรัม กินครั้งเดียว

                        •  ไมโนไมซิน (minomycin ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม เตตราไซคลีน) กินครั้งละ100 มก.วันละครั้ง นาน 14 วัน
                            สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงกลุ่มยา เตตราไซคลีน 
 
การป้องกัน

                           ปฏิบัติเช่นเดียวกับการป้องกันโรคหนองใน
 
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

โรคอวัยวะสืบพันธ์ชาย

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient