Symptoms & Disease

กระดูกและกล้ามเนื้อ

เลือกดูโรคอื่นๆ

กระดูกหัก (Fracture/Broken bines)

กระดูกหัก (Fracture/Broken bines)
           
                กระดูกหัก เป็นภาวะที่พบได้บ่อยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

                กระดูกหักแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆได้แก่

                1.กระดูกหักชนิดธรรมดา (simple fracture/closed fracture) จะมีอาการกระดูกหักเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีบาดแผลที่ผิวหนัง และกระดูกจะไม่โผล่ออกนอกผิวหนัง

                2.กระดูกหักชนิดซับซ้อนหรือมีบาดแผล (compound fracture/open fracture) จะมีบาดแผลซึ่ง  ลึกถึงกระดูก หรือกระดูกที่กระดูกที่หักสามารถต่อกันได้เองโดยธรรมชาติการรักษาจึงอยู่ที่การดึงกระดูกให้เข้าที่และตรึง (ตามหรือเข้าเฝือก) ไว้อย่าให้เลื่อนจากแนวปกติ รอให้กระดูกต่อกันเองจนสนิท ซึ่งอาจกินเวลา1-3 เดือน ขึ้นกับอายุ (เด็กหายเร็วกว่าผู้ใหญ่) ตำแหน่งที่หัก (แขนหายเร็วกว่าขา) และลักษณะของกระดูก

สาเหตุ
                ส่วนมากมักเกิดจาการได้รับบาดเจ็บ เช่น หกล้มรถคว่ำรถชน เป็นต้น

                ในผู้สูงอายุ กระดูกเสื่อม ผุและเปราะ จึงมีโอกาสหักง่าย เมื่อถูกแรงกระทกเพียงเล็กน้อย ที่พบได้บ่อย คือ กระดูกต้นขาหรือสะโพกหัก
 
อาการ

                บริเวณที่หักมีลักษณะบวม เขียวซ้ำ เจ็บปวด ซึ่งจะเป็นมากเวลาเคลื่อนไหวหรือใช้มือกดถูก บางรายอาจ รู้สึกเคลื่อนไหวส่วนนั้นลำบาก (ถึงแม้จะเคลื่อนไหวได้ตามปกติก็อาจหักได้เช่นกัน)

                แขนขาส่วนที่หัก อาจมีลักษณะผิดรูปผิดร่าง เช่น โก่งงอ หรือสั้นกว่าข้างที่ดี

                บางครั้งถ้าลองจับกระดูกบริเวณนั้นดู อาจได้ยินเสียง กระดูกสีกัน หรือรู้สึกกรอบแกรม

                แต่กระดูกบางแห่ง เช่น ข้อมือ ข้อเท้าอาจมี อาการบวมและปวดพียงเล็กน้อย จนเข้าใจผิดว่าเป็น เพียงข้อเคล็ดข้อแพลงก็ได้
ข้อแนะนำ

                  1.กระดูกที่หักสามารถต่อกันได้เองโดยธรรมชาติการรักษาจุงอยู่ที่การดึงกระดูกให้เข้าที่และตรึง (ตามหรือเข้าเฝือก) ไว้อย่าให้เลื่อนจากแนวปกติ รอให้กระดูก ต่อกันเองจนสนิท ซึ่งอาจกินเวลา 1-3 เดือน ขึ้นกับอายุ (เด็กหายเร็วกว่าผู้ใหญ่) ตำแหน่งที่หัก (แขนหายเร็วกว่าขา) และลักษณะของกระดูกหัก

                  2.วิธีการรักษากระดูกหักของแพทย์มีได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและลักษณะของกระดูก ถ้าเป็นกระดูกหักชนิดธรรมดามักจะต้องดึงกระดูกเข้าที่ แล้วใส่เฝือกปูน และนัดมาตรวจเป็นระยะ จนกว่าจะหาย สนิทจึงถอดเฝือกออก

                ถ้าเป็นกระดูกหักชนิดซับซ้อน การรักษาอาจยุ่งยากขึ้น อาจต้องผ่าตัด

                มีผู้ป่วยเพียงจำนวนน้อยเท่านั้นที่อาจต้องพิจารณาให้ตัดแขนหรือขาส่วนนั้นทิ้ง เนื่องจากกระดูกหักอย่างรุนแรง ปล่อยไว้อาจเป็นอันตรายถึงตายได้

                ดังนั้น จึงควรอธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจ

                3.ในปัจจุบัน ยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ยังนิยมไปรักษากับหมอรักษากระดูกโบราณ (มีทั้งหมอพระและหมอพื้นบ้าน ซึ่งกระจายอยู่ในชุมชนทั่วไป) ถ้าเป็นกระดูกหักชนิดธรรมดาและไม่รุนแรง ก็อาจจะได้ ผลดี แต่ถ้าเป็นชนิดรุนแรง กระดูกก็อาจต่อกันได้ไม่ดี  ทำให้แขนขาโก่งหรือใช้การไม่ได้ ซึ่งต้องให้แพทย์แก้ไขในภายหลัง

                ดังนั้น จึงควรหาทางส่งเสริมให้ประชาชนและหมอรักษากระดูกแผนโบราณมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษากระดูกของแพทย์แผนปัจจุบันให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ยิ่งขึ้น

                4.ชาวบ้านมักมีความเชื่อและความกลัวอย่างผิดๆ เกี่ยวกับการรักษากระดูกหักของแพทย์ เช่น
  •  เชื้อว่าใสเฝือกปูนหน ๆ อาจทำให้เนื้อเน่าอยู่ในเฝือก
  • รู้สึกว่าการให้ผู้ป่วยนอนบนเตียงและใช้น้ำหนักถ่วงกระดูกให้เข้าที่ เป็นเรื่องที่น่าทรมาน หรือไม่ก็คิดว่าแพทย์ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้น
  • กลัวที่จะถูกตัดแขน ตัดขา เป็นต้น
       ดังนั้น แพทย์ผู้รักษาควรใช้หลักจิตวิทยาใน การพูดคุยชี้แจงให้ผู้ป่วยเข้าใจวิธีการรักษาของแพทย์

 
การรักษา

                หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล

                ควรให้การปฐมพยาบาล เช่น ห้ามเลือด ใส่เฝือก หรือดามกระดูกส่วนที่หักไว้ ถ้าช็อกให้น้ำเกลือแล้วส่งโรงพยาบาล มักจะวินิจฉัยโดยเอกซเรย์ดูลักษณะการหักของกระดูก แล้วให้การรักษาโดยพยายามดึงกระดูกให้เข้าที่ (ถ้าจำเป็น อาจต้องดมยาให้ผู้ป่วยสลบ) แล้วใส่เฝือกปูนพลาสเตอร์ไว้

                ถ้ากระดูกต้นขาหัก บางครั้งอาจต้องให้ผู้ป่วยนอน บนเตียง แล้วใช้น้ำหนักถ่วงดึงให้กระดูกเข้าที่ ผู้ป่วย อาจต้องนอนนิ่ง ๆ อยู่เป็นสัปดาห์ๆ

               ในบางรายอาจต้องรักษาด้วยการผ่าตัด ใช้เหล็กดามกระดูกไว้

               หากกระดูกหักแหลกละเอียด หรือมีบาดแผล เหวอะหวะที่อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงอาจต้อง รักษาด้วยการตัดแขนหรือขาส่วนนั้นทิ้ง เพื่อรักษาชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยเสียก่อน เมื่อแผลหายแล้ว จึงค่อยให้ผู้ป่วยใส่แขนขาเทียม ซึ่งจะช่วยให้เดินและทำงานได้
 
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

กระดูกและกล้ามเนื้อ

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient