Symptoms & Disease

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

เลือกดูโรคอื่นๆ

แมงมุม แมงป่อง ตะขาบ

แมงมุม
 
                โดยทั่วไปจะไม่มีพิษ เมื่อถูกกัดจะเป็นเพียงแผล  บวมแดงไม่ปวด ให้ใช้ยาหม่องหรือครีมสตีรอยด์ทา

                แมงมุมที่มีพา เช่น แมงมุมดำ (black widow spider) ซึ่งพบในแถบลาตินอเมริกา (ไม่พบในประเทศไทย) อาจมีพิษต่อประสาท ทำให้อ่อนแรง เวียนศีรษะ อาเจียน กล้ามเนื้อเกร็งและปวด อาจหายใจลำบาก และช็อกถึงเสียชีวิตได้ ต้องแดเซรุ่มแก้พิษ ถ้าสงสัยถูกแมงมุมมีพิษต่อยให้ทำการปฐมพยาบาลแบบเดียวกับ ถูกงูกัด
 
แมงป่อง
 
                แมงป่องมีเหล็กในที่หาง ทำให้เกิดอาการปวดแสบ ปวดร้อนอย่างรุนแรงตรงบริเวณที่ถูกต่อย ต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียงโต บางรายอาจปวดเป็นชั่วโมงๆ ให้รักษาแบบเดียวกับถูกผึ้งต่อย คือให้รีบนำเหล็กใน ออก ใช้น้ำแข็งหรือน้ำเย็นประคบ ให้พาราเซตามอล บรรเทาปวด ถ้าปวดมากให้ฉีดยาชาตรงบริเวณที่ถูกต่อย

                แมงป่องที่มีพิษร้ายแรง (ยังไม่พบในบ้านเรา) จะมีพิษต่อประสาท ทำให้กล้ามเนื้อกระตุก ชัก อาเจียน น้ำ ลายฟูมปาก หยุดหายใจ ตายได้ ต้องฉีดเซรุ่มแก้พิษ ถ้าสงสัยถูกแมงป่องมีพิษต่อย ให้ทำการปฐมพยาบาลแบบเดียวกับถูกงูกัด 
 
ตะขาบ
 
                ตะขาบมักไม่มีพิษร้ายแรง นอกจากทำให้บริเวณที่ถูกกัด มีอาการบวมแดงและปวดเล็กน้อย แต่บางราย อาจมีอาการปวดรุนแรงได้

                น้อยรายที่อาจทำให้มีไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน

                ในประเทศไทยยังไม่มีรายงานว่ามีคนถูกตะขาบกัดตาย
 
 
 
 
 
 

 
อ่านเพิ่มเติมที่ส่วนสาเหตุและการรักษา
อ่านเพิ่มเติมที่ส่วนสาเหตุและการรักษา
การรักษา

                   1. ทาบริเวณที่ถูกกัดด้วยแอมโมเนีย หรือครีมสตีรอยด์

                   2. ถ้าปวด ให้กินยาแก้ปวด และใช้น้ำแข็ง ประคบ

                   3. ถ้าปวดมากใช้ยาฉีดตรงบริเวณที่ปวด

                   4. ถ้าปวดศีรษะ มีไข้ ให้ยาแก้ปวดลดไข้ และควรให้นอนพัก มักจะหายได้ภายใน 12 ชั่วโมง
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient