Symptoms & Disease

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

เลือกดูโรคอื่นๆ

ปลิงเข้าอวัยวะ

ปลิงเข้าอวัยวะ
 
                        ปลิง (leech) ชอบอยู่ในน้ำนิ่งตามหนองน้ำหรือ ลำธาร เมื่อคนลงอาบน้ำหรือล้างหน้าในหนองน้ำหรือลำธาร ตัวปลิงก็จะเข้าไปตามอวัยวะต่าง ๆ เช่น ทวารหนักช่องคลอด ท่อปัสสาวะ อาจเข้าตา จมูก ปาก

                        ปลิงจะเกาะและดูดเลือดจากอวัยวะเหล่านี้ ทำให้ มีรอยแผล ซึ่งจะมีเลือดออกและหยุดช้ากว่าปกติ เนื่องจากมันสร้างสารที่ทำให้เลือดไม่แข็งตัว (ซื่อว่า hirudinin) ทำให้มีอาการเลือดออกจากอวัยวะเหล่านี้ เช่น ถ่ายเป็นเลือดสดๆ ปัสสาวะออกเป็นเลือด เลือดออกทางช่องคลอด
อาการ

                ผู้ป่วยจะมีประวัติว่าสบายดีตลอดมา แล้วอยู่ดีๆ ก็มีอาการเลือดออกตามอวัยวะต่าง ๆ เช่น ถ่ายเป็น เลือด ปัสสาวะเป็นเลือดเลือดออกทางช่องคลอด

                มักจะได้ประวัติว่าเกิดขึ้นหลังจากลงแช่น้ำในหนองน้ำหรือลำธาร
ข้อแนะนำ

                   ผู้ป่วยส่วนมากจะมีอาการไม่รุนแรงมักจะเสีย เลือดไม่มากและเลือดหยุดได้เอง แต่ก็เคยพบว่า ปลิง อาจเข้าทวารหนัก แล้วไซทะลุลำไส้ทำให้เกิดเยื่อบุช่องท้องอักเสบ (มีอาการปวดท้องรุนแรง) หรือปลิงที่เข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ อาจทำให้เป็นก้อนนิ่วในภายหลังได้ ดังนั้นหลังจากปลิงเข้า แล้วมีอาการที่ชวนสงสัยว่า จะมีภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ควรส่งไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
การรักษา

                1. ถ้าพบตัวปลิงยังอยู่ในอวัยวะก็ให้คีบออก ถ้าพบรอยเลือดออกก็ให้ทำการห้ามเลือด เช่น ใช้ผ้าก็อช หรือผ้าสะอาดอุดให้แน่น  ถ้าไม่แน่ใจว่าตัวปลิงออกหรือยัง โดยเฉพาะปลิงที่เข้าท่อปัสสาวะหรืออวัยวะสืบพันธุ์ให้สวนล้างด้วยน้ำเกลือที่มีความเข้มข้น เช่น ขนาด 15 %
หรือ 20 %

                2. ถ้าเลือดออกไม่หยุด ควรส่งโรงพยาบาล อาจ ต้องให้เลือด


การป้องกัน

                ถ้าจะลงไปในหนองน้ำหรือลำธาร ควรสวมเสื้อผ้าให้รัดกุม และควรใช้ยาทากันแมลง (เช่น dimethyl phthalate) ทาตามตัว

                ควรระมัดระวังในการดื่มน้ำหรือล้างหน้าตามหนองน้ำหรือลำธาร
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ผิวหนังและ ศัลยกรรมความงาม

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient