Symptoms & Disease

ทางเดินหายใจ

เลือกดูโรคอื่นๆ

สำลักสิ่งแปลกปลอม (Choking /Foreign body aspiration) หลอดลมอุดกั้นจากสิ่งแปลกปลอม (Foreign body in airway)

สำลักสิ่งแปลกปลอม (Choking/Foreign body aspiration) หลอดลมอุดกั้นจากสิ่งแปลกปลอม (Foreign body in airway)
 
                สิ่งแปลกปลอม เช่น เหรียญสตางค์ กระดุม ลูกปัด ลูกอม ฟันปลอม ชิ้นส่วนของเล่น ไส้กรอก ลูกชิ้น เศษกระดูก เศษอาหาร เมล็ดพืช (เช่น ถั่ว เงาะ ละมุด พุทรา น้อยหน่า มะขาม ลำไย ลิ้นจี่) เป็นต้น ถ้าตกเข้าไปในทางเดินหายใจ เช่น กล่องเสียง หลอดลม อาจเกิดการอุดกั้นทำให้ลมหายใจเข้าออกลำบากและเป็นอันตรายได้ถือเป็นภาวะฉุกเฉิน

                มักพบในเด็กที่เล่นชนหรือกินอาหารไม่ระมัดระวังส่วนผู้ที่ป่วยเป็นอัมพาต ผู้สูงอายุ ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์จัด หรือกินยานอนหลับ บางครั้งก็อาจสำลักเศษอาหารหรือเมล็ดผลไม้ด้วยความเผอเรอหรือขาดสติได้

                ผู้ป่วยหมดสติหรือชัก อาจสำลักเศษอาหารลงไปในทางเดินหายใจ
 
อาการ

              มักมีประวัติว่าขณะกำลังกินอาหารหรือป้อนผลไม้หรือกำลังเล่นสิ่งแปลกปลอมดังกล่าวอยู่ ก็มีอาการสำลัก ไอ หรือมีอาการหายใจลำบากขึ้นมาทันทีทันใด

              ถ้าสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่กล่องเสียง (ใต้คอหอย) จะทำให้มีอาการเสียงแหบ หายใจเสียงฮื้ด (stridor) คล้ายกับคนที่เป็นคอตีบ หรือครู้ป 
              ถ้าสิ่งแปลกปลอมมีขนาดใหญ่จนปิดกั้นทางเดินหายใจ ผู้ป่วยจะมีอาการหายใจไม่ได้ไอไม่ออก พูดไม่ออก หน้าเขียว เล็บเขียว และมักใช้มือจับที่ตอหอย หากช่วยไม่ทันภายใน 4 นาที สมองจะตาย หมดสติ และอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลารวดเร็ว

              ถ้าสิ่งแปลกปลอมลงไปติดอยู่ที่หลอดลมข้างใดข้างหนึ่ง ปอดข้างนั้นจะไม่มีลมหายใจผ่านเข้าออก ทำให้ปอดข้างนั้นเคลื่อนไหวได้น้อยกว่าข้างที่ปกติ
ข้อแนะนำ

                 ผู้ป่วยบางรายอาจมีการสำลักสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กลงไปในหลอดลมและปอดโดยไม่มีอาการผิดปกติใน ระยะแรก เมื่อปล่อยทิ้งไว้นานเป็นสัปดาห์ ๆ แรมเดือด หรือแรมปี อาจมาตรวจด้วยอาการปอดอักเสบ (ไข้ ไอเจ็บหน้าอก หอบ)

                 บางรายอาจมีอาการไอเรื้อรัง หรือไอเป็นเลือด ทำให้วินิจฉัยผิดว่าเป็นโรคหืด หรือหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้
การรักษา

               1. หากสงสัย ควรส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลมักจะวินิจฉัยโดยการเอกซเรย์ปอด ใช้กล้องส่องตรวจหลอดลม (bronchoscopy) และหาทางคีบเอาสิ่งแปลกปลอมออก และอาจต้องให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการอักเสบในปอด

               2. ในรายที่สงสัยมีสิ่งแปลกปลอมติดที่กล่องเสียง คือ มีอาการหายใจไม่ได้ หน้าเขียว เล็บเขียว ควรให้การปฐมพยาบาล และนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลด่วน
  

การป้องกัน

                  1. อย่าให้เด็กเล่นสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ เช่น กระดุม ลูกปัด เมล็ดพืช เป็นต้น

                  2. อย่าให้เด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยอัมพาตกินผลไม้ที่มีเมล็ดพืช (เช่น เงาะ น้อยหน่า พุทรา ลิ้นจี่ ลำไย เป็นต้น) ด้วยตนเอง ควรมีคนคอยเตรียมให้โดยนำเมล็ดออกเสียก่อนที่จะป้อนให้กิน

                  3. อย่าให้เด็ดเล็กอมลูกอม หรือลูกกวาด

                  4.อย่าให้เด็กเล็กอมอาหารหรือสิ่งของใด ๆ ขณะวิ่งเล่น

 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ทางเดินหายใจ

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient