Symptoms & Disease

ทางเดินหายใจ

เลือกดูโรคอื่นๆ

เยื่อจมูกอักเสบเป็นหนอง (Purulent rhinitis)

เยื่อจมูกอักเสบเป็นหนอง (Purulent  rhinitis)

                เยื่อจมูกอักเสบเป็นหนอง หมายถึง การอักเสบของเยื่อจมูกจากเชื้อแบคทีเรีย พบได้ในคนทุกวัย ในเด็กอาจพบร่วมกับการมีสิ่งแปลกปลอมในรูจมูก

 
สาเหตุ

                เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น สเตรปโตค็อกคัส สแตฟีโลค็อกคัส นิวโมค็อกคัส เป็นต้น ซึ่งอาจพบเป็นโรคแทรกซ้อนของไข้หวัด  หรือพบในเด็กที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าจมูกก็ได้
 

อาการ
                คัดจมูก  มีน้ำมูกข้นเหมือนหนองสีเหลืองหรือเขียวอาจหายใจมีกลิ่นเหม็น หรือปวดในรูจมูก
เนื้อหาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
การรักษา

               1.ยาแก้คัดจมูก และยาปฏิชีวนะ เช่น อะม็อกซีซิลลิน อีริโทรไมซิน ร็อกซิโทรไมซิน หรือโคไตรม็อกซาโชล นาน 7- 10 วัน

               2. ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในรูจมูก ให้เขี่ยออก

               3. ถ้าไม่ดีขึ้นใน 7 วัน หรือนำสิ่งแปลกปลอมออกไม่ได้  ควรส่งโรงพยาบาล อาจต้องเอกซเรย์ ตรวจหาเชื้อที่เป็นสาเหตุ และให้ยาปฏิชีวนะตามชนิดของเชื้อที่พบหากมีสิ่งที่แปลกปลอมก็จะใช้เครื่องมือช่วยเขี่ยออก
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ทางเดินหายใจ

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient