Symptoms & Disease

ทางเดินหายใจ

เลือกดูโรคอื่นๆ

ติ่งเนื้อเมือกจมูก (Nasal polyps)

ติ่งเนื้อเมือกจมูก (Nasal polyps)

                ติ่งเนื้อเมือกจมูก (ริดสีดวงจมูก ก็เรียก) เป็นเนื้อเมือก (polyp) ของเยื่อจมูก มักไม่มีอันตรายร้ายแรงยกเว้นถ้าก้อนโตมากจะทำให้หายใจไม่สะดวก และสูญเสียความรู้สึกในการรับรู้กลิ่น

                โรคนี้พบได้ในคนทุกวัย  พบบ่อยในคนอายุมากกว่า 40 ปี และในผู้ที่เป็นโรคหืด  หวัดภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบเรื้อรัง
  
 
สาเหตุ

                มักมีสาเหตุจากการอักเสบเรื้อรังของเยื่อเมือก (เยื่อบุ) จมูก เนื่องมาจากหวัดภูมิแพ้ การติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียของเยื่อจมูก  หรือปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่อเชื้อราในโพรงไซนัส (allergic fungal sinusitis)
อาการ
                มีอาการคัดจมูก แน่นจมูก หายใจไม่สะดวก พูดเสียงขึ้นจมูก ซึ่งเป็นเรื้อรังเป็นแรมเดือนแรมปี

                บางครั้งอาจไม่มีความรู้สึกในการรับรู้กลิ่น หรืออาจมีน้ำมูกออกเป็นหนอง

                ถ้าติ่งเนื้อเมือกอุดกั้นรูเปิดของไซนัส  ก็อาจทำให้เกิดมีอาการปวดที่หัวคิ้วหรือไหนกแก้ม เช่นเดียวกับไชนัสอักเสบ 

                หากสงสัยควรส่งโรงพยาบาล  หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
การรักษา

                หากสงสัยควรส่งโรงพยาบาล  หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

                ถ้าเป็นติ่งเนื้อขนาดเล็ก อาจให้การรักษาด้วยการใช้สตีรอยด์ชนิดพ่อจมูก ซึ่งจะช่วยลดการอักเสบ  และอาจช่วยให้ก้อนเนื้อฝ่อลงได้  บางรายแพทย์อาจให้สตีรอยด์ชนิดกินร่วมด้วย

                นอกจากนี้  อาจต้องให้การรักษาโรคติดเชื้อหรือโรคภูมิแพ้ ที่เป็นสาเหตุ

                ในรายที่ใช้ยาไม่ได้ผล หรือก้อนโตมาก อาจต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเอาติ่งเนื้อเมือกออก

                ถ้าเป็นติ่งเนื้อขนาดเล็ก  และอยู่นอกโพรงไซนัสการผ่าตัดจะกระทำได้ง่าย ปลอดภัย และมักจะหายขาดได้

                แต่ถ้าเป็นติ่งเนื้อที่งอกมาจากโพรงไซนัส  อาจต้องทำการผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้องเข้าไปในโพรงไซนัส (endoscopic sinus surgery)  ซึ่งเป็นวิธีที่ยุ่งยากขึ้น และเกิดภาวะแทรกซ้อน (เช่น เลือดออก บาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อตาหรือเส้นประสาทตา) และบางรายอาจมีติ่งเนื้องอกขึ้น
มาใหม่ได้
 

การป้องกัน

                  ส่วนใหญ่ยังไม่มีวิธีป้องกัน
                 
                  แต่ถ้าเป็นหืด หวัดภูมิแพ้ หรือไซนัสอักเสบ ควรได้รับการรักษาอย่างจริงจัง  อาจลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ได้
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ทางเดินหายใจ

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient