Symptoms & Disease

ทางเดินอาหาร

เลือกดูโรคอื่นๆ

ท้องเดินจากไวรัส (Viral gastroenteritis)

โรคท้องเดิน
          หรืออุจจาระร่วงเฉียบพลันที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในคนทุกวัยมักพบในเด็กเล็ก ส่วนมากจะมีอาการไม่รุนแรงและหายได้เอง มักพบติดต่อกันได้ง่าย บางครั้งอาจมีการระบาด ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือผู้สูงอายุ โรงเรียน  เป็นต้น

สาเหตุ    
          เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งมีอยู่หลายชนิด เช่น ไวรัส โคโรนา (coronavirus) ไวรัส(adenovirus) ไวรัสแอสโตร (astrovirus) ไวรัสคาลิซิ  (calicivirus) ไวรัสนอร์วอล์ก (Norwalk virus) เป็นต้น ติดต่อโดยการกินอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อ บางชนิดก็อาจติดต่อโดยการไอ จาม  หรือหายใจรดกันหรือการปนเปื้อนเชื้อในอุจจาระเข้าทางเดิน  (fecal respiratory transmission)

          เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคท้องเดินเฉียบพลันในเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอายุ 6-24 เดือน) ได้แก่ ไวรัสโรตา(rotavirus) ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้ โรคนี้พบได้ตลอดปี แต่จะพบมากในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ ส่วนใหญ่ติดต่อโดยการกินอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื่อจากอุจจาระของผู้ป่วย และสามารถติดต่อทางการหายใจได้ ระยะฟักตัว 1 – 2 วัน
 
อาการ
           มักมีไข้สูง ถ่ายเป็นน้ำย่อย อาจมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วย มักจะเป็นอยู่นานเพียงไม่กี่วันแต่บางรายอาจนาน 1 – 2 สัปดาห์

          สำหรับโรคท้องเดินจากไวรัสโรตา เริ่มแรกจะมีอาการปวดท้อง อาเจียนนำมาก่อนแล้วจึงมีอาการถ่ายเป็นน้ำตามมา อุจจาระมีลักษณะเป็นพอง มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว มักมีไข้สูงร่วมด้วยบางรายอาจมีอาการคล้ายไข้หวัดร่วมด้วย อาการมักเป็นอยู่นาน 5 – 7 วัน ในรายที่เป็นไม่มากก็มักจะหายได้เอง แต่ถ้ามีอาการอาเจียนหรือถ่ายท้องรุนแรงก็อาจเกิดภาวะขาดน้ำรุนแรงได

สิ่งตรวจพบ
           ไข้ ภาวะขาดน้ำ

ภาวะแทรกซ้อน
           ในรายที่เป็นรุนแรงมักเกิดภาวะขาดน้ำรุนแรงอาจทำให้เกิดภาวะพร่องแล็กเทสเนื่องจากเยื่อบุลำไส้เล็กที่อักเสบไม่สามารถสร้างเอนไซม์ชนิดนี้ชั่วคราว ทำให้มีอาการท้องเดินเรื้อรังตามมาได้    
ข้อแนะนำ 

1.  โรคนี้มีอาการคล้ายไข้หวัดร่วมกับท้องเดิน  บางรายจึงเรียกว่า  “หวัดลงกระเพาะ” หรือ  “ไวรัสลงกระเพาะ”

2.  อาการจะคล้ายกับอาหารเป็นพิษ  หรือ  บิดชิเกลลา  ระยะแรก  หลังให้การรักษาควรเฝ้าดูอาการเปลี่ยนแปลง  ถ้าถ่ายเป็นมูกเลือดตามมาควรให้การรักษาแบบบิดชิเกลลา
การรักษา 

1.  ให้การรักษาตามอาการ  เช่น  ยาลดไข้ – พาราเซตามอล และให้สารละลายน้ำตาลเกลือแร่  

2.  หากกินไม่ได้  หรือมีภาวะขาดน้ำรุนแรง  ควรส่งโรงพยาบาล  อาจต้องให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำ 

3.  ถ้ามีภาวะพร่องแล็กเทสตามมา  ควรให้เด็กงดนมมารดาและนมวัว  ให้ดื่มนมถั่วเหลืองแทน  และให้การดูแลแบบภาวะพร่องแล็กเทส

การป้องกัน

1.  ปฏิบัติเช่นเดียวกับการป้องกันท้องเดิน 

2.  ควรแยกผู้ป่วยไม่ให้คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ผื่น  ถ้าผู้ป่วยมีอาการไอ จาม  ควรปิดปาก อย่าไอหรือจามรดใส่ผู้อื่น 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ทางเดินอาหาร

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient