Symptoms & Disease

ทางเดินหายใจ

เลือกดูโรคอื่นๆ

เลือดกำเดา (Epistaxis / Nose bleed)

เลือดกำเดา (Epistaxis / Nose bleed)

                เลือดกำเดา (เลือดออกจากจมูก) เกิดจากหลอดเลือดฝอยที่บริเวณเยื่อจมูกมีการแตกทำลาย ทำให้มีเลือดไหลออกทางจมูก

                ส่วนมากมักเกิดขึ้นฉับพลัน และมักออกเพียงข้างเดียว บางรายอาจออกทั้ง 2 ข้าง บางรายอาจมีอาการเป็นๆ หายๆ บ่อยพบได้บ่อยในคนทุกวัย ส่วนมากจะไม่มีอันตรายร้ายแรง และหายได้เอง
 

สาเหตุ

                โดยมากมักไม่มีสาเหตุร้ายแรง ซึ่งจะมีเลือดออกเพียงเล็กน้อยและหยุดได้เอง เช่น เกิดจากไข้หวัด หวัดภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ เยื่อจมูกอักเสบ หลอดเลือดฝอยเปราะเนื่องจากอากาศแห้ง (เช่น ในฤดูหนาว) การแคะจมูกแรง ๆ เป็นต้น

                บางรายอาจเกิดจากได้รับบาดเจ็บ เช่น ถูกแรงกระแทกที่ดั้งจมูก 

                ผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูง บางครั้งก็อาจมีเลือดกำเดาไหล

                บางครั้งก็อาจพบร่วมกับโรคติดเชื้อ เช่น ไข้หวัดใหญ่ มาลาเรีย ไทฟอยด์ ไข้เลือดออก คอตีบ เป็นต้น

                ส่วนน้อยอาจมีสาเหตุร้ายแรง เช่น โรคเลือด ได้แก่มะเร็งเม็ดเลือดขาว โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ ไอทีพี เป็นต้น ซึ่งมักมีเลือดออกตามไรฟัน มีจ้ำเขียวขึ้นตามตัวอาจมีไข้ หรือตับโตม้ามโตร่วมด้วย

                ในผู้ใหญ่ที่มีเลือดกำเดาไหลบ่อยร่วมกับอาการคัดจมูก หูอื้อหรือมีก้อนบวมที่ข้างคอ อาจเกิดจากมะเร็ง หรือเนื้องอกในจมูกหรือโพรงหลังจมูก
 

อาการ

                มีเลือดสด ๆไหลออกทางรูจมูก
ให้การปฐมพยาบาลโดยให้ผู้ป่วยเงยหน้าขึ้นหรือก้มหน้าลงมากๆ ใช้นิ้วมือบีบ (กด) ปีกจมูกทั้ง 2 ข้างให้แน่นเป็นเวลา 5 – 10 นาที  บอกให้ผู้ป่วยหายใจทางปากแทน

ส่วนมากมักจะได้ผลโดยวิธีดังกล่าว  ถ้าไม่ได้ผลให้ทำซ้ำอีกครั้งนาน 10 นาที
การรักษา 

                 1. ให้การปฐมพยาบาลโดยให้ผู้ป่วยเงยหน้าขึ้นหรือก้มหน้าลงมากๆ ใช้นิ้วมือบีบ (กด) ปีกจมูกทั้ง 2 ข้างให้แน่นเป็นเวลา 5 – 10 นาที  บอกให้ผู้ป่วยหายใจทางปากแทน

                ส่วนมากมักจะได้ผลโดยวิธีดังกล่าว  ถ้าไม่ได้ผลให้ทำซ้ำอีกครั้งนาน 10 นาที

                ถ้าเลือดยังไม่หยุด ให้ใช้ผ้าก๊อซหรือผ้าสะอาดชิ้นเล็ก ๆ ชุบอะดรีนาลิน ขนาด 1:1,000 ให้ชุ่มสอดเข้าในรูจมูกข้างที่มีเลือดออก ยัดให้แน่น  ยานี้จะช่วยให้หลอดเลือดฝอยตีบลงและเลือดหยุดได้  ควรยัดผ้าก๊อซไว้นาน 2-3 ชั่วโมง เมื่อแน่ใจว่าเลือดหยุดดีแล้วจึงค่อยๆ ดึงออก

                 2. ควรหาสาเหตุ เช่น ตรวจวัดไข้ ความดันโลหิต คลำตับม้ามดูรอยจ้ำเขียวตามตัว เป็นต้น ถ้าพบสาเหตุที่แน่ชัดให้ทำการรักษาโรคที่เป็นสาเหตุด้วย เช่น ถ้าพบว่าความดันโลหิตสูง ก็ให้การรักษาแบบความดันโลหิตสูง 

                 ถ้าเกิดจากไข้หวัดใหญ่ เยื่อจมูกอักเสบ ไซนัสอักเสบก็ให้การรักษาตามสาเหตุที่พบ

                 ถ้าพบว่า  ตับม้ามโต หรือมีเลือดออกตามที่อื่น ๆ ร่วมด้ว ซึ่งชวนให้คิดว่าเป็นโรคทางเลือด ควรส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว  เพื่อตรวจเลือดและอื่น ๆ  เพิ่มเติม 

                  3. ถ้าเลือดออกไม่หยุด หรือเป็นเรื้อรัง ซึ่งชวนให้สงสัยว่ามีสาเหตุที่ร้ายแรง (เช่น มะเร็งจมูกหรือโพรง หลังจมูก) ควรส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาสาเหตุให้แน่ชัด

                   ในรายที่เลือดออกไม่หยุด อาจต้องรักษาโดยการจี้ด้วยไฟฟ้า (electrocautery)
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ทางเดินหายใจ

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient