Symptoms & Disease

ทางเดินอาหาร

เลือกดูโรคอื่นๆ

บิด (Dysentery)

บิด (Dysentery)

                  บิด หมายถึง อาการถ่ายเป็นมูก หรือมูกปนเลือดบ่อยครั้ง ร่วมกับอาการปวดเบ่งที่ทวารหนัก คล้ายถ่ายไม่สุด ซึ่งเป็นอาการของลำไส้ใหญ่อักเสบ (colitis) โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ บิดซิเกลลา (บิดไม่มีตัว) กับบิดอะมีบา (บิดมีตัว)

                   บิดชิเกลลา  มักมีอาการไข้ และถ่ายเป็นน้ำคล้ายอาหารเป็นพิษ  นำมาก่อน และอาจทำให้มีภาวะขาดน้ำรุนแรงได้ บิดชนิดนี้จึงเรียกว่า บิดนอนแบ็บบิดชนิดนี้พบได้บ่อยกว่าบิดอะมีบามาก
                                  
                  ส่วนบิดอะมีบา  มักไม่มีไข้ และถ่ายกะปริดกะปรอยทีละน้อยๆ ไม่มีภาวะขาดน้ำ และไม่อ่อนเพลีย จึงเรียกว่า บิดเดินได้
 แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษา ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรง มีไข้สูง อ่อนเพลียมาก แบบเดียวกับบิด ซิเลลา หรืออาจกลายเป็นบิดเรื้อรัง เกิดฝีตับ หรือภาวะแทรกซ้อนเป็นอันตรายได้

                อาการถ่ายเป็นมูกปนเลือด ยังอาจมีสาเหตุจากโรคอื่น ๆ 

                ในเด็กเล็ก ถ้ามีอาการปวดท้องรุนแรงคล้ายกระเพาะลำไส้อุดกั้นร่วมด้วย ก็อาจมีสาเหตุจากโรคลำไส้กลืนกันเอง 

                ในผู้ที่มีอาการถ่ายเป็นมูกเลือดเรื้อรัง นอกจากจะมีสาเหตุจากบิดอะมีบาแล้ว ยังอาจมีสาเหตุจากมะเร็งของลำไส้ใหญ่ หรือลำไส้ใหญ่อักเสบหลังฝังแร่รักษามะเร็งปากมดลูกก็ได้ ถ้าสงสัยควรส่งปรึกษาแพทย์ทุกราย

                ขอให้ดูการวินิจฉัยแยกแยะสาเหตุของอาการถ่ายเป็นมูกเลือด

                ในที่นี้ขอกล่าวถึงบิดซิเกลลากับบิดอะมีบา
เนื้อหาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
เนื้อหาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
เนื้อหาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ทางเดินอาหาร

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient