Symptoms & Disease

ทางเดินอาหาร

เลือกดูโรคอื่นๆ

อาเจียนในเด็ก (Vomiting in children)

อาเจียนในเด็ก (Vomiting in children)

สาเหตุ

                 1.ในทารกแรกเกิดและเด็กเล็ก อาจมีสาเหตุที่สำคัญและพบบ่อย ดังนี้

                      ก. เด็กกลืนขี้เทาหรือเลือดแม่ จะมีอาการเกิดขึ้นภายใน 48 ชั่วโมงแรกหลังคลอด เนื่องจากการกลืนเอาขี้เทา (meconium) หรือเลือดมารดาเข้าไป ทำให้มีการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร เด็กจะมีอาการอาเจียนไม่มาก และไม่มีอาการผิดปกติอื่นๆ มักจะหายได้เองระหว่างที่มีอาการอาเจียน ควรให้ทารกดูดนำกลูโคส หรือผสมน้ำตาลทีละน้อย แต่บ่อยๆ

                      ข. ทารกได้รับบาดเจ็บระหว่างคลอด  มักมีประวัติการคลอดลำบาก หลังคลอดจะมีอาการอาเจียนซึม ซัก กระหม่อมโป่งตึง  หากสงสัยควรส่งโรงพยาบาลด่วน

                       ค. กระเพาะหรือลำไส้อุดกั้น กระเพาะส่วนปลายตีบกำเนิด ลำไส้กลืนกันเอง มักมีอาการอาเจียนรุนแรง หรือปวดท้องรุนแรง หากสงสัยควรส่งโรงพยาบาลด่วน 

                       ง. โรคติดเชื้อ ในเด็กเล็ก เมื่อมีโรคติดเชื้อเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกระบบทางเดินอาหาร มักจะมีอาการอาเจียนร่วมด้วยเสมอ สาเหตุที่ร้ายแรง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ  ปอดอักเสบ โลหิตเป็นพิษ เป็นต้น สาเหตุที่ไม่ร้ายแรง เช่น ไข้หวัด ทอนซิลอักเสบ หลอดลมอักเสบ ไอกรน บิด  ท้องเดิน กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นต้น รายละเอียดดูตามหัวข้อของโรคที่เป็นสาเหตุร่วม
 
                        จ. โรคเชื้อราในช่องปาก 
อาการอาเจียนมักไม่รุนแรง มักตรวจพบมีฝ้าขาวที่ลิ้นโดยไม่มีอาการผิดปกติอื่นๆ การรักษาใช้เจนเชียนไวโอเลต ป้ายลิ้นวันละ 2-3 ครั้ง

                         ฉ. เด็กเล็กสำรอกนม  มักเกิดจากทารกกินนมอิ่มเกินไป หรือกลืนอากาศเข้าไประหว่างดูดนม ทำให้มีลมจุกแน่นในกระเพาะอาหาร  ทารกจะสำรอกหรือขย้อนเป็นคราบปนน้ำออกมา โดยที่ยังสามารถดูดนมได้ดี ท่าทางแข็งแรงไม่มีอาการผิดปกติอื่นๆ และน้ำหนักเพิ่มเติมขึ้นเป็นปกติ อาการสำรอกนมถือว่าเป็นภาวะที่ไม่มีอันตรายแต่อย่างใด ควรแนะนำให้มารดาอย่าป้อนนมลูกจนอิ่มเกินไป และหลังให้นมควรอุ้มทารกขึ้นพาดบ่าสักครู่ เพื่อให้ทารกเรอเอาลมออกมาจากกระเพาะเสียก่อน

                         ช. โรคกรดไหลย้อน  เด็กจะมีอาการอาเจียนบ่อย ไอตอนกลางคืนบ่อย เบื่ออาหาร น้ำหนักไม่ขึ้น

                    2. ในเด็กโต อาจมีสาเหตุ ดังนี้

                          ก. ลำไส้อักเสบ จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนปวดท้อง ท้องเดิน มักเกิดจากการติดเชื้อ ให้รักษาแบบอาการท้องเดิน 

                          ข. การหมุนตัวผิดปกติของลำไส้ (malrotation) ซึ่งมักจะเป็นมาแต่กำเนิด เป็นภาวะที่พบได้น้อย แต่รุนแรงเด็กมักมีอาการอาเจียนและปวดท้องรุนแรงแบบเดียวกับลำไส้อุดกั้น อาเจียนมักมีน้ำดี (สีเขียวและขม) ปนออกมาด้วย บางรายอาจ มีอาการเป็น ๆ หายๆ เรื้อรังได้  ถ้าสงสัยควรส่งโรงพยาบาลด่วน เพื่อทำการผ่าตัด

                           ค.ไส้ติ่งอักเสบ หรือ เยื่อบุช่องท้องอักเสบ มักมีอาการปวดรุนแรงกดเจ็บที่หน้าท้องอาเจียนและมีไข้ร่วมด้วย ถ้าสงสัยควรส่งโรงพยาบาลด่วน

                            ง.โรคพยาธิไส้เดือน เด็กบางคนอาจมีอาการปวดท้องและอาเจียนแบบไม่รุนแรงเป็นครั้งคราว โดยมากมักเป็นหลังกิน
อาหารสักพัก มีอาการอยู่ชั่วประเดี๋ยวก็หายได้เอง แต่จะเป็นๆ หายๆ เรื้อรัง บางครั้งอาจอาเจียนหรือถ่ายเป็นตัวไส้เดือนออกมาด้วย ควรให้ยา
ถ่ายพยาธิ 

                           จ. ความเครียดทางจิตใจ เด็กบางคนเมื่อมี ความเครียดทางจิตใจ (เช่น เด็กที่เพิ่งเข้าโรงเรียนในปีแรกๆ) อาจมีอาการอาเจียนได้ ซึ่งมักจะไม่มีอาการรุนแรง  แต่อาจเป็นๆ หายๆ  เรื้อรังได้

                            ฉ. สาเหตุอื่น ๆ ที่พบในผู้ใหญ่ 
เนื้อหาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
เนื้อหาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
การรักษา

                1. ในทารกแรกเกิดและเด็กเล็กในทารกแรกเกิดและเด็กเล็กที่มีอาการอาเจียนควรให้การดูแลรักษา ดังนี้
  • ถ้ามีอาการอาเจียนพุ่งแรง ปวดท้องรุนแรงมีภาวะขาดน้ำ ซึมมาก คอแข็ง ชัก กระหม่อมโป่งตึงหรือหอบ ควรส่งโรงพยาบาลด่วน    ถ้ามีภาวะขาดน้ำควรให้น้ำเกลือไประหว่างทางด้วย
  • ถ้าตรวจพบสาเหตุทีแน่ชัด (เช่น โรคติดเชื้อโรคกรดไหลย้อน) ให้รักษาตามสาเหตุที่พบ 
  • ถ้าอาการไม่แน่ชัด และท่าทางเด็กยังดูสบายดี ควรงดอาหารแข็งหรืออาหารที่ย่อยยาก ให้ดื่มน้ำหวาน น้ำกลูโคส หรือสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ทีละน้อยแต่บ่อยๆ ถ้าอาการไม่ดีขึ้นใน 24 ชั่วโมงควรแนะนำไปโรงพยาบาล
                2. ในเด็กโต
               
                   
ในเด็กโตที่มีอาการอาเจียน  ควรให้การดูแลรักษาดังนี้
  • ถ้ามีอาการรุนแรง เช่น อาเจียนรุนแรง ปวดท้องรุนแรง ท้องแข็ง หน้าท้องกดเจ็บ มีภาวะขาดน้ำรุนแรง คอแข็ง ชัก เป็นต้น ควรส่ง โรงพยาบาลด่วนถ้ามีภาวะขาดน้ำควรให้น้ำเกลือไประหว่างทางด้วย
  • ถ้าพบสาเหตุที่แน่ชัด ให้รักษาตามสาเหตุ
  • ถ้าอาการไม่ชัดเจน ให้งดอาหารแข็งหรืออาหารที่ย่อยยาก ให้กินอาหารเหลว หรือน้ำหวาน หรือสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง และให้ยาแก้อาเจียน ถ้าไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมงควรส่งโรงพยาบาล
  • ในรายที่เป็นเรื้อรัง ถ้ามีอาการอาเจียนพุ่งแรง หรือมีน้ำดีปน หรือปวดท้องรุนแรง ควรส่งโรงพยาบาลภายใน 1 สัปดาห์ ถ้าอาการไม่รุนแรงอาจมีสาเหตุจากโรคกรดไหลย้อน ความเครียดทางจิตใจ  หรือโรคพยาธิไส้เดือน ให้รักษาตามสาเหตุทีพบ ถ้าไม่แน่ใจลองให้ยาถ่ายพยาธิมีเบนดาโซล

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ทางเดินอาหาร

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient