Symptoms & Disease

ช่องปากและฟัน

เลือกดูโรคอื่นๆ

โรคเชื้อราในช่องปาก มุมปากเปื่อยจากเชื้อรา (Oral candidiasis / thrush / moniliasis)

โรคเชื้อราในช่องปาก มุมปากเปื่อยจากเชื้อรา (Oral candidiasis / thrush / moniliasis)

                  โรคเชื้อราในช่องปาก พบได้ในคนทุกวัย พบบ่อยในทารก เด็กเล็ก (ซึ่งภูมิคุ้มกันยังสร้างได้ไม่เต็มที่) นอกจากนี้ยังพบในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ (เช่น ผู้ป่วยเอดส์เบาหวาน หรือมะเร็งผู้ที่กินหรือพ่นยาสตีรอยด์นานๆ ผู้ที่ได้รับเคมีบำบัดหรือรังสีบำบัด เป็นต้น) ผู้ที่ใช้ยาปฏิชีวนะ (เช่น
อะม็อกซีซิลลิน เตตราไซคลีน ดอกซีไซคลีน) หรือยาเม็ดคุมกำเนิดนานๆ ผู้ที่ใส่ฟันปลอมหรือสูบบุหรี่ บุคคลเหล่านี้มีปัจจัยทำให้เชื้อราที่มีอยู่เป็นปกติวิสัยหรือประจำถิ่น (normal flora)ในช่องปากเกิดการแบ่งตัวเจริญเติบโตจนกลายเป็นโรคเชื้อราได้

                  มุมปากเปื่อยจากเชื้อรา พบบ่อยในผู้ป่วยเอดส์และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน (ทำให้มีปัญหาการสบฟัน มีน้ำลายสอตรงมุมปาก เกิดการติดเชื้อราได้มักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40–50 ปี)

 
สาเหตุ

                เกิดจากเชื้อราแคนดิดาอัลบิแคนส์ (candidaalbicans/monilia) ที่อยู่เป็นปกติวิสัยในช่องปากแบ่งตัวเจริญเติบโตเนื่องจากผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำ  หรือมีการ เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในช่องปาก

                ในทารกแรกเกิดอาจติดเชื้อชนิดนี้จากมารดา (ที่มีเชื้อราในช่องคลอด) ขณะคลอด ทำให้เกิดโรคเชื้อราในช่องปากภายใน 2-3 สัปดาห์หลังคลอด
อาการ

               โรคเชื้อราในช่องปาก จะมีอาการลิ้นเป็นฝ้าขาวคล้ายคราบนม  บางรายอาจมีฝ้าขาวที่เหงือก กระพุ้งแก้ม เพดานปาก ผนังคอหอยเมื่อใช้ไม้กดลิ้นเขี่ยออกจะพบพื้นช้างใต้อักเสบ (เป็นสีแดง) บางครั้งอาจมีเลือดซึม บางรายอาจมีอาการเจ็บหรือแสบลิ้น  หรือในช่องปากร่วมด้วย

                ถ้าพบในทารกอาจทำให้ทารกไม่ดูดนมหรือร้องงอแง

                มุมปากเปื่อยจากเชื้อรา จะมีอาการมุมปาก 2 ข้างเป็นแผลเปื่อยและเจ็บ
ควรพบแพทย์ทันที
การรักษา

               1. ถ้าผู้ป่วยมีสุขภาพทั่วไปดี  ให้การรักษาดังนี้

                มุมปากเปื่อยจากเชื้อรา  ป้ายด้วยยารักษาโรคเชื้อรา เช่น เจลป้ายปากไมโคนาโซลไนเทรต (miconaZole nitrate oral gel) ชนิด 2% ป้ายวันละ 3-4 ครั้งนาน 7-14  วัน

                โรคเชื้อราในช่องปาก ใช้เจนเซียนไวโอเลต  ป้ายปากและลิ้น (ผู้ใหญ่ใช้ชนิด 2% เด็กใช้ชนิด 1% ป้ายวันละ 2-3 ครั้งจนกว่า จะหาย หรือนิสแตติน (nystatin) ชนิดน้ำ (100‚000 ยูนิด/มล.) ป้ายครั้งละ 1 มล.วันละ 4 ครั้งจนกว่าจะหาย แล้วให้ต่ออีก 48 ชั่วโมง

                สำหรับผู้ใหญ่และเด็กโต อาจใช้ยาชนิดอม เช่น โคลไตรมาโซล (clotrimazoche  troche) 10 มก./เม็ด อมครั้งละ 1 เม็ด ให้อมในปากจนละลายหมดแล้วกลืน วันละ 5 ครั้ง นาน 14 วัน
 
                  สำหรับมารดาที่ให้บุตรดูดนม ขณะที่รักษาบุตรที่เป็นโรคเชื้อราในช่องปากควรใช้ยารักษาโรคเชื้อราในช่องปากป้ายหัวนมมารดาพร้อม ๆ กันไป เพื่อป้องกันไม่ให้มารดาติดเชื้อ
 
                2. เป็นๆหายๆ เรื้อรังหรือให้ยารักษาแล้วไม่ได้ผล หรือสงสัยว่าผู้ป่วยเป็นเอดส์ ควรส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาที่เหมาะสม

                    ถ้าพบว่าเป็นโรคเอดส์ จำเป็นต้องให้ยารักษาโรคเชื้อราให้ได้ผล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงตามมา
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ช่องปากและฟัน

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient