Symptoms & Disease

ช่องปากและฟัน

เลือกดูโรคอื่นๆ

ปวดฟัน ฟันผุ (Dentalcaries / Tooth decay)

ปวดฟัน ฟันผุ (Dentalcaries/Tooth decay)

                     ฟันผุ (แมงกินฟัน ฟันเป็นแมง ฟันเป็นรู ฟันเป็นโพรง) เป็นโรคทีพบได้ประมาณร้อยละ 80 ของคนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่ชอบกินน้ำตาลหรือของหวานและไม่ได้แปรงฟันให้สะอาด
 
สาเหตุ

                เกิดจากการมีเศษอาหารค้างอยู่ตามซอกฟัน หรือมีน้ำตาล (จากอาหารที่กิน) ค้างคาอยู่ในปาก สัมผัสถูกฟันเป็นเวลานาน ทำให้แบคทีเรีย (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Streptococcus mutans) ที่อยู่บนแผ่นคราบฟัน ย่อยสลายเศษอาหารพวกแป้งและน้ำตาลให้เกิดเป็นสารกรดซึ่งสามารถกัดกร่อนผิวฟันทีละน้อย จากชั้นเคลือบฟันภายนอกเข้าไปในเนื้อฟันจนทะลุถึงชั้นโพรงประสาทฟันก็จะทำให้เกิดอาการปวดฟัน หรือฟันอักเสบเป็นหนอง
อาการ

                ในระยะแรกจะมีอาการปวดเสียวฟันเล็กน้อยเวลากินของหวาน ของเย็นจัด หรือร้อนจัด

                 ถ้าฟันผุมากขึ้น อาจมีเศษอาหารติดอยู่ในโพรงทำให้มีกลิ่นปากได้

                ถ้าฟันผุจนถึงชั้นโพรงประสาท (ชั้นในสุด) ก็จะทำให้โพรงประสาทอักเสบ มีอาการปวดฟันรุนแรงเวลากินของหวาน ของเย็นจัด หรือร้อนจัด  บางรายอาจมีอาการปวดแปลบๆ ซึ่งบ่งบอกตำแหน่งของฟันที่ปวด  ถ้าปล่อยไว้จนรากฟันอักเสบเป็นหนองก็จะทำให้มีอาการปวดฟันรุนแรง
 
ข้อแนะนำ

               1. อาการปวดฟัน นอกจากสาเหตุจากฟันผุแล้วยังอาจเกิดจากฟันคุด (impacted tooth) ซึ่งหมายถึง ฟันกรามซี่สุดท้าย (ซี่ในสุด)โผล่ขึ้นไม่ได้ เนื่องจากขากรรไกรของคนเราเล็กลง ฟันซี่นี้ปกติจะขึ้นตอนอายุ 17-25 ปี เมื่อขึ้นได้ไม่สุดทำให้บริเวณนั้นมีซอกให้อาหารติดค้างเป็นเหตุให้บางครั้งมีการอักเสบ และปวดบวมตรงบริเวณรอบ ๆ ฟันซี่นั้น บางรายอาจมีไข้ขึ้น  มักเกิดกับฟันกรามล่างซี่ในสุดทั้ง 2 ข้าง

                ถ้าสงสัยควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อถอนออกระหว่างที่ปวดอาจให้การรักษาเบื้องต้นด้วยยาแก้ปวดและยาปฏิชีวนะ 

               2. โรคปวดประสารทใบหน้า (trigeminal neuralgia) หมายถึง อาการที่เกิดจากความผิดปกติของประสาทสมองเส้นที่ 5  (trigeminal  nerve) ซึ่งเลี้ยงบริเวณใบหน้าและศีรษะ โดยยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด พบมากในผู้ที่มีอายุ 40 – 50 ปี พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายมีอาการปวดเหมือนถูกมีดแทงหรือเข็มร้อน ๆ แทง หรือไฟซ็อตที่บริเวณใบหน้าซีกใดซีกหนึ่ง นานครั้งละ 10-30  วินาที ปวดมากเวลาพูด เคี้ยวล้างหน้า หรือสัมผัสถูก อาจมีอาการเหมือนปวดฟันได้ ดังนั้น ถ้าพบคนในวัยนี้มีอาการปวดฟันแล้วตรวจไม่พบฟันผุหรือเหงือกอักเสบควรคิดถึงโรคนี้ และควรปรึกษาแพทย์ทางระบบประสาทซึ่งให้ยาคาร์บามาซีพีน (carbamazepine) ในการรักษา
การรักษา

                ควรแนะนำไปพบทันตแพทย์  เพื่อทำการอุดฟันหรือถอนฟัน

                ขณะที่มีอาการปวด ให้กินยาแก้ปวด ระงับชั่วคราว ถ้ามีการอักเสบหรือเป็นหนอง ให้ยาปฏิชีวนะ เช่น เพนิซิลลินวีอะม็อกซีซิลลิน  หรืออีริโทรไมซิน
 

 การป้องกัน

                1. หลีกเลี่ยงการอมหรือจิบของกินที่มีน้ำตาล (เช่นทอฟฟี่ ลูกอม น้ำตาล น้ำผึ้ง ของหวาน น้ำหวาน  น้ำผลไม้ นม เป็นต้น) ต่อเนื่องนาน ๆ หากกินของเหล่านี้หลังกินควรรีบบ้วนปากทันทีอย่าให้มีน้ำตาลตกค้างอยู่ในปาก  ผู้ที่ฟันผุง่ายควรลดการกินของเหล่านี้

                2.แปรงฟันให้ถูกวิธี  อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ใช้ไหมขัดฟัน (dental floss silk) ขัดฟันอย่างน้อยวันละครั้ง  และหลังกินอาหารทุกครั้งควรบ้วนปากทันที

                3.ใช้ฟลูออไรด์  อาจเป็นในรูปของยาเม็ด ยาอมบ้วนปาก หรือยาสีฟันผสมฟลูออไรด์  ถ้าใช้ชนิดกิน ควรปรึกษาทันตแพทย์ถึงขนาดและวิธีการใช้ เพราะถ้าใช้มากไปอาจทำให้ฟันตกกระหรือกินขนาดสูงมากๆ อาจเป็นพิษต่อร่างกายได้ ฟลูออไรด์จะเสริมสร้างผิวเคลือบฟันให้แข็งแรง  แต่จะได้ผลดีสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 14 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ฟันกำลังเจริญเติบโต

                4. ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและฟันทุก 6-12 เดือน
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ช่องปากและฟัน

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient