Symptoms & Disease

ช่องปากและฟัน

เลือกดูโรคอื่นๆ

ฟันเหลืองดำ/ฟันตกกระ (Discolored teeth)

ฟันเหลืองดำ/ฟันตกกระ (Discolored teeth)

                   ฟันเหลืองดำ เป็นภาวะที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพบเป็นถาวรในผู้ที่ใช้ยาแตตราไซคลีนและดอกซีไซคลีนอย่างพร่ำเพรื่อและไม่ถูกต้อง
 
สาเหตุ

                   สาเหตุที่ทำให้ฟันมีสีเหลืองดำผิดปกติ ที่พบบ่อยได้แก่ บุหรี่  สีผสมในอาหาร เชื้อแบคทีเรีย มักจะทำให้เกิดคราบเหลืองดำที่ส่วนผิวของฟัน ซึ่งสามารถขัดออกได้

                   สาเหตุสำคัญที่ทำให้ฟันเหลืองดำอย่างถาวร ได้แก่ เตตราไซคลีน  ดอกซีไซคลีน และฟลูออไรด์

                   เด็กที่มีฟันเหลืองดำ เนื่องจากเตตราไซคลีนหรือดอกซีไซคลีน มักมีประวัติว่า มารดากินยานี้ขณะตั้งครรภ์ หรือเด็กกินยานี้เมื่ออายุต่ำกว่า 8 ปี ยานี้จะเคลือบอยู่ในเนื้อฟันอย่างถาวร ทำให้เป็นสีเหลืองดำ หรือออกกระดำกระด่าง ขัดสีอย่างไรก็ไม่ออก

                  ส่วนฟันเหลืองดำจากฟลูออไรด์ (dental fluorosis) เกิดจากการกินสารฟลูออไรด์ในขนาดเกินไป (จากน้ำดื่มที่มีฟลูออไรด์สูงกว่า 2 ส่วนในล้าน หรือได้รับฟลูออไรด์ในรูปของยามากกว่า 1 มก./วัน) ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 14 ปี ซึ่งกำลังมีการเจริญเติบโตของหน่อฟันอ่อน ทำให้ฟันเปลี่ยนสีเป็นสีขาวขุ่นหรือสีน้ำตาล หากหน่ออ่อนเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว  ไม่ว่าจะได้รับฟลูออไรด์มากเท่าไร ก็ไม่ทำให้ฟันเหลืองดำ
 
ฟันเหลืองดำ
ไปปรึกษาทันตแพทย์อาจช่วยขัดออก
การรักษา

                ฟันเหลืองดำไม่ใช่โรคที่มีอันตรายแต่อย่างใด นอกจากทำให้เสียบุคลิกภาพ  หรือเกิดปมด้อยเท่านั้น ถ้าเป็นไม่มากหรือไม่น่าเกลียด ก็ไม่ต้องให้การรักษาแต่อย่างใดถ้าเป็นจนน่าเกลียด ก็ควรแนะนำไปปรึกษาทันตแพทย์อาจช่วยขัดออก แต่ถ้าฟันเหลืองดำอย่างถาวร และเป็นทุกซี่ ก็ยังไม่มีวิธีแก้ไขที่เหมาะสม

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ช่องปากและฟัน

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient