Symptoms & Disease

ประสาทและสมอง

เลือกดูโรคอื่นๆ

ชักจากไข้ (Febrile seizure / Febrile convulsion)

ชักจากไข้ (Febrile seizure/Febrile convulsion)

               ชักจากไข้  หมายถึง อาการชักที่เกิดขึ้นขณะมีไข้เนื่องจากเป็นโรคติดเชื้อใดชนิดหนึ่ง โดยไม่รวมถึง การติดเชื้อของสมองและเยื่อหุ้มสมอง

                พบเป็นสาเหตุอันดับแรกๆ ของการชักที่มีไข้ร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี พบได้ประมาณร้อยละ 3-5 ของเด็กในวัยนี้

                เด็กที่มีอาการชักจากไข้มีประวัติว่ามีพ่อแม่พี่น้องคนใดคนหนึ่งเคยชักจากไข้ด้วย

                ชักจากไข้แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชักจากไข้ชนิดสามัญ (simple  febrile seizure) และชักจากไข้ชนิดซับซ้อน (complex   febrile seizure)

                เด็กส่วนใหญ่จะมีอาการชักจากไข้ชนิดสามัญ และชักเพียงครั้งเดียว ประมาณร้อยละ 30–40 ที่อาจชักซ้ำมากกว่า 1 ครั้ง และประมาณร้อยละ 10  ที่อาจชักซ้ำตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป

สาเหตุ

                อาการชักจากไข้ พบมากในเด็กอายุระหว่าง 6 เดือน ถึง 5 ปี (พบมากที่สุดในช่วง 3 ปีแรก) เนื่องจากสมองของเด็กกำหลังเติบโต จึงมีความไวต่อการกระตุ้นจากไข้  ซึ่งโดยมากขนาดไข้ที่จะทำให้ชักได้มักจะสูงเกิน 39 องศาฯ ขึ้นไป

                ส่วนใหญ่มักมีไข้จากโรคติดเชื้อไวรัส เช่น ไข้หวัด หัด ไข้ผื่นกุหลาบในทารก ท้องเดินจากไวรัส เป็นต้น นอกนี้ยังอาจเกิดจากบิดบิดชิเกลลา ทอนซิลอักเสบหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ปอดอักเสบ 
 
อาการ

             เด็กจะมีไข้ ร่วมกันอาการของโรคที่เป็นสาเหตุ เช่นเป็นหวัด เจ็บคอ ไอ ท้องเดิน เป็นบิด เป็นต้น  แล้วต่อมามีอาการชัก (ส่วนใหญ่จะชักแบบกระตุกทั้งตัว) ตาค้าง กัดฟัน กัดลิ้น นานครั้งละ 2-3 นาที (มักไม่เกิน 5-15 นาที) โดยมากจะชักเพียง 1 ครั้ง หลังจากนั้นจะไม่ชักซ้ำอีก

             เด็กจะมีอาการทั่วไป  ไปดีไม่ซึม ไม่มีอาการ แขนขาอ่อนแรง
 
             ในรายที่มีอาการชักจากไข้ชนิดซับซ้อน (ซึ่งพบได้เป็นส่วนน้อย) จะชักนานเกิน 15 นาที หรือชักเกิน 1 ครั้ง ใน 24 ชั่วโมง หรือมีอาการชักเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือมีความผิดปกติของสมองร่วมด้วย
ข้อแนะนำ

              1. อาการชักจากไข้  แม้ดูน่ากลัว แต่ส่วนใหญ่มักไม่มีอันตรายแต่อย่างใด มักจะชักเพียงช่วงสั้นๆ (ไม่กี่นาที) และชักเพียงครั้งเดียวในชีวิต
บางรายอาจชักจากไข้ 1-2 ครั้ง และเมื่อพ้นอายุ 5 ปี ก็มักไม่มีอาการชักจากไข้  ควรอธิบายให้พ่อแม่เด็กเข้าใจถึงธรรมชาติของโรคนี้ เพื่อช่วยลดความวิตกกังวล

              2. เด็กส่วนน้อยอาจชักซ้ำเมื่อมีอาการไข้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีลักษณะข้อหนึ่งดังต่อไป
  • นี้ชักครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 18 เดือน
  • ระยะมีไข้นำมาก่อนชัก ถ้ายิ่งสั้นมีความเสี่ยงต่อการชักซ้ำยิ่งสูง 
  • มีประวัติโรคลมชัก หรืออาการชักจากไข้ในครอบครัว
  • มีอาการชักขณะไข้ไม่สูงมาก มีความเสี่ยงต่อการชักซ้ำสูงกว่าเด็กที่ชักขณะมีไข้สูง
             3. ควรอธิบายให้พ่อแม่เด็กรู้จักวิธีปฐมพยาบาลขณะที่เด็กมีอาการชักจากไข้
การรักษา

               1. ถ้าพบเด็กขณะมีอาการชักให้ถอดเสื้อผ้าเด็กออกแล้วใช้ผ้าชุบน้ำก๊อกโปะทั้งตัว เปลี่ยนผ้าชุบน้ำใหม่ ทุก 2 นาที ถ้าชักนานเกิน
15 นาที ให้ไดอะซีแพม  ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ หรือเหน็บทางทวารหนัก

                ถ้าไม่หยุดชัก หรือมีอาการซึมไม่ค่อยรู้สึกตัวหรืออาเจียนมาก ควรส่งโรงพยาบาลด่วน ในรายที่สงสัยเป็นโรคติดเชื้อทางสมอง อาจต้องทำการเจาะหลัง และตรวจพิเศษๆ เพิ่มเติม

               2.ในกรณีที่เด็กหยุดชักแล้ว ควรค้นหาสาตุของอาการไข้ และให้การรักษาตามสาเหตุที่พบ

                ควรส่งเด็กไปโรงพยาบาลโดยเร็ว ถ้าเด็กมีอาการชักเป็นครั้งแรก เด็กมีอายุต่ำกว่า 6 เดือนหรือมากกว่า 5 ปี หรือมีอาการชักจากไข้ชนิดซับซ้อน

                แพทย์จะตรวจหาสาเหตุของการชัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคทางสมอง

                สำหรับอาการชักจากไข้ครั้งแรก  แพทย์อาจพิจารณาทำการเจาะหลังในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 เดือนหรือได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะมาก่อน (เนื่องเพราะ เด็กกลุ่มนี้อาจเป็นโรคติดเชื้อทางสมองที่แสดงอาการไม่ชัดเจนก็ได้)
 
 
การป้องกัน

                เด็กที่เคยมีอาการชักจากไข้มาครั้งหนึ่งแล้ว บางรายอาจมีอาการชักซ้ำได้อีกเมื่อมีไข้ขึ้น การป้องกันไม่ให้ ชักขากไข้ซ้ำ สามารถกระทำให้ดังนี้
  • ทุกครั้งที่เด็กเริ่มที่ไข้ ควรให้ยาลดไข้พาราเซตามอลทันที ควรเช็ดตัวเด็กด้วยน้ำบ่อยๆ ไม่ควรให้เด็กใส่เสื้อผ้าหนาๆ หรือห่มผ้าหนา เพราะจะทำให้ตัวร้อนยิ่งขึ้น
 
  • กินยากันชักตามคำแนะนำของแพทย์ ซึ่งในปัจจุบันแพทย์จะพิจารณาให้ยากันซัก เช่น ฟีโนบาร์บิทาล โซเดียมวาล โพรเอต (sodium valproate) เป็นต้น เฉพาะสำหรับเด็กบางรายที่มีข้อบ่งชี้ เช่น มีความผิดปกติของสมองหรือโรคลมชัก ร่วมด้วย โดยจะให้กินอย่างต่อเนื่องทุกวันนานเป็นแรมปี บางรายอาจให้ทานหลายปี

               ส่วนอาการชักจากไข้ที่ไม่รุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการชักจากไข้ชนิดสามัญ แพทย์จะหลีกเลี่ยงการใช้ยากันชักโดยไม่จำเป็นเนื่องเพราะยากันชักทุกชนิดมีผลข้างเคียงอาจมีโทษต่อเด็กมากกว่าอันตรายจากตัวโรคเอง
 
 
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ประสาทและสมอง

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient