Symptoms & Disease

ไหลเวียนโลหิต และหลอดเลือดหัวใจ

เลือกดูโรคอื่นๆ

เยื่อบุหัวใจอักเสบ (Bacterial endocarditis)

เยื่อบุหัวใจอักเสบ (Bacterial endocarditis)
               
                เยื่อบุหัวใจอักเสบ หมายถึง การอักเสบของเยื่อบุผนังด้านในของหัวใจ(endocardium) ถือเป็นภาวะแรง หากไม่ได้รับการรักษาอาจตายได้รวดเร็ว โรคนี้พบมากในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก
 
สาเหตุ

                เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่พบบ่อยได้แก่ สเตรปโตค็อกคัส และสแตฟีโลค็อกคัส

                ผู้ป่วยมักจะมีความพิการของลิ้นหัวใจอยู่ก่อน เช่น ลิ้นหัวใจพิการจากโรคหัวใจรูมาติก หรือลิ้นหัวใจพิการแต่กำเนิน เป็นต้น เมื่อร่างกายมีการตอดเชื้อ เช่น เชื้อเข้าร่างกายขณะถอนฟันหรือสอดใส่เครื่องมือในทางเดินหายใจหรือทางเดนปัสสาวะ เป็นโรคเหงือกอักเสบ ทำแท้ง ฉีดเฮโรอีน (ด้วยเข็มไม่สะอาด) หรือติดเชื้อจาก การผ่าตัด เป็นต้น เชื้อโรคก็จะผ่านกระแสเลือดเข้าไปทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุหัวใจและลิ้นหัวใจในที่สุด เชื้อโรคก็จะแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย
 
อาการ

                มีไข้สูง หนาวสั่น อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อและตามข้อ และอาจมีการเลือดออก เช่น มีเลือดกำเดาไหล หรือมีจุดแดง จ้ำเขียวขึ้นตามตัว

                ผู้ป่วยมักมีอาการซีด (โลหิตจาง) ซึ่งจะเป็นมากขึ้น เรื่อย ๆ

                ถ้าเป็นรุนแรง อาจมีภาวะหัวใจวาย อัมพาต ครึ่งซีก ภาวะไตวาย ร่วมด้วย

                ในรายที่เป็นชนิดเฉียบพลัน (acute bacterial endocarditis) ผู้ป่วยมักมีอาการเกิดขึ้นฉับพลันทันที และมีความรุนแรงแทรกซ้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว มักเกิดจาก การติดเชื้อสแตฟีโลค็อกคุส และมักไม่มีประวัติความ พิการของลิ้นหัวใจมาก่อน
 
                ในรายที่เป็นชนิดเรื้อรัง (subacute bacterial endocarditis) ผู้ป่วยมักมีอาการค่อยเป็นค่อยไปอย่างเรื้อรัง บางรายอาจมีไข้นานเป็นแรมเดือน ซีด และผ่ายผอมลงเรื่อย ๆ มักเกิดจากเชื้อสเตรปโตค็อกคัส ซึ่งมีความรุนแรงน้อยกว่าเชื้อสแตฟีโลค็อกคัส
  หากสงสัยควรส่งโรงพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมง
การรักษา

                หากสงสัยควรส่งโรงพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมง

                มักจะวินิจฉัยโดยการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อ (hemoculture) ตรวจเอกซเรย์ ตรวจคลื่นหัวใจ และถ้าจำเป็นอาจต้องทำการตรวจพิเศษอื่น ๆ แล้วให้ยาปฏิชีวนะตาม ชนิดของเชื้อที่พบ ส่วนมากจะให้เพนิซิลลินชนิดฉีดในขนาดสูง ๆ นาน 4 - 8 สัปดาห์ และรักษาภาวะแทรกซ้อน ที่พบร่วม เช่น ภาวะหัวใจวาย ภาวะไตวาย อัมพาต โลหิตจาง เป็นต้น
 
การป้องกัน

                ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดหรือโรค หัวใจรูมาติก เคยผ่าตัดใส่ลิ้นหัวใจเทียม หรือเคยเป็นโรคนี้มาก่อน ก่อนจะถอนฟันหรือให้แพทย์ตรวจรักษาโดยการสอดใส่เครื่องมือหรือสายสวนในทางเดินหายใจ หรือทางเดินปัสสาวะ แพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันมิให้เกิดโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบแทรกซ้อน  ดังนี้

                1.  ในกรณีถอนฟันหรือสอดใส่เครื่องมือในทางเดินหายใจ จะให้อะม็อกซีซิลลิน ขนาด 50 มก./กก. (ผู้ใหญ่ 3 กรัม) ก่อนทำ 1 ชั่วโมง และหลังจากนั้น อีก 6 ชั่วโมงให้อีก 1 ครั้ง โดยลดขนาดยาเหลือครึ่งหนึ่ง  หรือให้อีริโทรไมซิน ขนาด 20 มก./กก.(ผู้ใหญ่1 กรัม) ก่อนทำ 2 ชั่วโมง และหลังจากนั้นอีก 6 ชั่วโมงให้อีก 1 ครั้ง โดยลดขนาดลงเหลือครึ่งหนึ่ง

                2.  ในกรณีสอดใส่เครื่องมือหรือสายสวนในทางเดินปัสสาวะ ให้อะม็อกซีซิลลินตามขนาดในข้อ 1 ร่วมกับฉีดเจนตาไมซินเข้ากล้ามเนื้อหรือหลอดเลือดคำขนาด 1.5 มก./กก.ก่อนทำ 30 นาที และอีก 8 ชั่วโมงต่อมาฉีดซ้ำอีก1ครั้ง

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ไหลเวียนโลหิต และหลอดเลือดหัวใจ

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient