Symptoms & Disease

กระดูกและกล้ามเนื้อ

เลือกดูโรคอื่นๆ

ข้ออักเสบชนิดติดเชื้อเฉียบพลัน (Acute pyogenic arthritis)

ข้ออักเสบชนิดติดเชื้อเฉียบพลัน (Acute pyogenic arthritis)
 
                  ข้ออักเสบชนิดติดเชื้อเฉลียบพลัน (acute pyogenic arthritis) เป็นภาวะรุนแรงซึ่งหากปล่อยไว้อาจทำให้ข้อพิการได้โรคนี้ในปัจจุบันพบได้ค่อนข้างน้อย
 
สาเหตุ

             เกิดจากการติดเชื้อต่าง ๆ โดยเฉพาะแบคทีเรีย เช่น เชื้อหนองใน สเตรปโตค็อกคัส สแตฟีโลค็อกคัสเมนิงโกค็อกคัส เป็นต้น เชื้อโรคเหล่านี้อาจเข้าไปในข้อ โดยตรง (เช่น จากบาดแผลที่บริเวณข้อ) หรือลุกลาม จากส่วนอื่น ๆ  ของร่างกายผ่านกระแสเลือดเข้าไปในข้อ
อาการ

            เกิดขึ้นฉับพลันทันทีด้วยอาการไข้  หนาวสั่น ข้อบวม  แดง  ร้อนและปวดมาก มักเป็นเพียง 1 - 2 ข้อใหญ่ ๆ เช่น  ข้อเข่า ข้อศอกข้อมือ ข้อเท้า เป็นต้น  บางรายอาจ  มีอาการปวดตามข้อต่าง ๆ นำมาก่อนหลายวัน

                ผู้ป่วยอาจมีประวัติได้รับบาดเจ็บ  มีบาดแผลที่ บริเวณข้อ  หรือมีโรคติดเชื้อของส่วนอื่น ๆ ของร่างกายอยู่ก่อน  เช่น เป็นฝี  หนองในคออักเสบ ปอดอักเสบ ไตอักเสบ เยื่อบุมดลูกอักเสบ เป็นต้น
 
หากสงสัย  ควรส่งโรงพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมง
การรักษา

                หากสงสัย  ควรส่งโรงพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมง

                อาจต้องเอกซเรย์ข้อ  เจาะดูหนองจากข้อไปย้อม และเพาะหาเชื้อ และให้ยาปฏิชีวนะตามชนิดของเชื้อที่พบ อาจต้องเจาะระบายหนองออกบ่อย ๆ

                นอกจากนี้ต้องให้ผู้ป่วยนอนพัก  ยกข้อที่อักเสบให้สูงไว้ และอาจต้องเข้าเผือกไม่ให้ข้อ เคลื่อนไหว เมื่ออาการอักเสบเริ่มทุเลา ควรแนะนำให้ผู้ป่วยบริหารข้อ เพื่อป้องกันข้อแข็งหรือพิการ

                ผลการรักษา ถ้าเลือกใช้ยาปฏิชีวนะได้ถูกต้อง  ผู้ป่วยมักจะหายได้ภายใน 7- 10 วัน โดยไม่มีร่องรอยของความพิการ  แต่ถ้าได้รับการรักษาไม่ถูกต้อง  ข้ออาจพิการได้
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

กระดูกและกล้ามเนื้อ

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient