Symptoms & Disease

ต่อมไร้ท่อและโภชนาการ

เลือกดูโรคอื่นๆ

ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ (Hypocalcemia)

ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ
              หมายถึง ระดับแคลเซียมในเลือดต่ำกว่าปกติ (ค่าปกติประมาณ 8.5-10.5 มก./ดล.) เป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อยนัก อาจพบได้ทั้งในทารกและผู้ใหญ่

สาเหตุ
                1.  ผู้ใหญ่ส่วนมาก มีสาเหตุจาการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ (เช่น ผู้ป่วยที่เคยเป็นคอพอกเป็นพิษ หรือต่อมไทรอยด์โตมาก) แล้วตัดเอาต่อมพาราไทรอยด์ (ที่อยู่ใกล้ กัน) ออกไปด้วยจึงทำให้เกิดภาวะขาดพาราไทรรอยด์ hypoparathy roidism) ต่อมนี้มีหน้าที่สร้างฮอร์โมรช่วยรักษาระดับของแคลเซียมในเลือดให้อยู่ในสมดุล เมื่อต่อมนี้ทำงานได้น้อยก็จะทำให้ระดับแคลเซียมในเลือดต่ำ ซึ่งอาจแสดงอาการภายหลังผ่าตัดแล้วเป็นปีๆ ก็ได้ และอาจเป็นชั่วคราวหรือถาวรก็ได้

                นอกจากนี้ ยังอาจเกิดจากภาวะขาดพาราไทรอยด์โดยไม่ทราบสาตุ ภาวะไตวายเรื้อรัง การใช้ยาาตุแคลเซียมได้น้อย โรคพิษสุราเรื้อรัง ภาวะฟอสเฟตในเลือดสูง ภาวะโลหิตเป็นพิษ ภาวะเลือดเป็นด่าง (alkalosis) ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันเป็นต้น

                2.  ในทารกแรกเกิด ถ้ามีอาการภายใน 3 วัน หลังคลอด อาจมีสาเหตุจากมารดาเป็นเบาหวานหรือมีภาวะขาดพาราไทรอยด์ ทารกมีภาวะขาดออกซิเจนขณะคลอด ทารกคลอดก่อนกำหนด

                ถ้ามีอาการหลังคลอดเป็นสัปดาห์ขึ้นไป อาจมีสาเหตุจากการให้ทารกกินนมวัวที่มีสารฟอตเฟตสูง ทารกมีภาวะลำไส้ไม่ดูดซึมแคลเซียม หรือเกิดภาวะเลือดเป็นกรดจากโรคอุจจาระร่วง ทารกมีภาวะขาดพาราไทรอยด์ หรือภาวะขาดวิตามินดี (โรคกระดูกอ่อน) หรือภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำ (hypomagnesemia) 
 
อาการ
                ที่พบได้บ่อย คือ ผู้ป่วยจะมีอาการมือจีบเกร็งทั้ง 2 ข้าง แบบเดียวกับที่พบในผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มอาการระบายลมหายใจเกิน

                นอกจากนี้อาจเป็นตะคริวที่ขา ใบหน้า หรือปวดบิดในท้อง บางรายอาจมีความรู้สึกชาที่ริมฝีปาก ลิ้น และปลายมือปลายเท้า ถ้าเป็นรุนแรงอาจมีอาการชัก

                ในทารก อาจมีอาการชัก หายใจลำบาก ตัวเขียว บางรายอาจมีอาการอาเจียน (ซึ่งอาจรุนแรงจนเข้าใจผิดว่ามีภาวะกระเพาะลำไส้
อุดกั้น)

สิ่งตรวจพบ
                มือจีบเกร็งทั้ง 2 ข้าง อาจเป็นตะคริวที่ขาหรือชัก

ภาวะแทรกซ้อน
                ถ้ามีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำมากๆ อาจทำให้หัวใจวาย กล่องเสียงเกร็งตัวจนหายใจไม่ได้

                ถ้าเกิดจากภาวะขาดพาราไทรอยด์ หากปล่อยไว้เรื้อรัง อาจทำให้เป็นต้อกระจก บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงซึมเศร้า

                ถ้าหากเป็นตั้งแต่เล็กๆ หากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้ฟันเสีย ร่างกายไม่เจริญเติบโต และปัญญาอ่อนได้
 
เนื้อหาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
การรักษา
                หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว

                ในรายที่มีประวัติการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ (สังเกตเห็นรอบแผลที่คอ) อาจให้การรักษาเบื้องต้น ด้วยการฉีดแคลเซียมกลูโคเนต 10 มล.
เข้าหลอดเลือดดำช้าๆ ซึ่งจะช่วยให้หายชักเกร็งทันที

                ควรจะเจาะเลือดตรวจดูระดับแคลเซียม (มักจะต่ำกว่า 7.5 มก./ดล.) และทำการตรวจหาสาเหตุ

                อาจต้องให้ผู้ป่วยกินเกลือแคลเซียม เช่น แคลเซียมกลูโคเนต เป็นประจำทุกวัน

                ในรายที่เกิดจากภาวะขาดพาราไทรอยด์ อาจให้กินวิตามินดี เช่น แคลซิเฟอรอล (calciferol) ร่วมด้วยเป็นประจำทุกวัน
                ผู้ป่วยอาจต้องกินยาติดต่อกันตลอดไป โดยแพทย์จะนัดตรวจระดับแคลเซียมในเลือดเป็นครั้งคราว

                ในรายที่มีสาเหตุจากการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ บางรายอาจมีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำชั่วระยะหนึ่ง และอาจหายได้เอง แต่บางรายก็อาจเป็นถาวร ซึ่งต้องคอยกินยารักษาตลอดไป
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ต่อมไร้ท่อและโภชนาการ

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient