Symptoms & Disease

ประสาทและสมอง

เลือกดูโรคอื่นๆ

หมดสติ (Coma)

หมดสติ (Coma)
 
                อาการหมดสติ ถือเป็นภาวะร้ายแรง ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาได้ทันท่วงที มักจะตายได้รวดเร็ว  
 
สาเหตุ
                มีสาเหตุได้มากมาย เช่น ศีรษะได้รับบาดเจ็บ จมน้ำ ไฟฟ้าซ็อต กินยาพิษ แพ้ยา ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ มาลาเรียขึ้นสมอง หลอดเลือดฝอยในสมองแตก ตับแข็ง เบาหวาน ภาวะไตวาย เป็นต้น

                ผู้ป่วยมักมีประวัติได้รับอุบัติเหตุตั้งใจกินยาหรือเสพยาเกินขนาดหรือมีโรคประจำตัวเรื้อรัง ก่อนที่จะมีอาการหมดสติ
อาการ

                ผู้ป่วยจะมีอาการหมดสติและหมดความรู้สึกทุกอย่างปลุกอย่างไรก็ไม่ยอมตื่น

               นอกจากนี้ยังอาจมีอาการหายใจไม่ปกติ (เช่น หอบหายใจขัด) อาจมีอาการอัมพาตของแขนขา ปากเบี้ยว ตัวเกร็ง ชักกระตุก คอแข็ง หรือมีไข้สูง

                ถ้าเป็นรุนแรง อาจหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเต้น
 
ข้อแนะนำ

                ผู้ป่วยที่มีการหมดสติ ควรนำส่งโรงพยาบาลทุกราย ยกเว้นในรายที่สงสัยจะมีสาเหตุจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เช่น มีประวัติอดข้าว ดื่มแอลกอฮอล์จัดหรือใช้ยาเบาหวาน อาจให้การรักษาเบื้องต้นด้วยการฉีดกลูโคสชนิด 50 % จำนวน 50 มล.เข้าทางหลอดเลือดดำอาจช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นคืนสติภายใน 1-30 นาทีถ้าไม่ได้ผลควรส่งโรงพยาบาลทันที
การรักษา

                จำเป็นต้องรับตัวผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล เพื่อตรวจหาสาเหตุ โดยการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะเอกซเรย์และตรวจพิเศษอื่นๆ และให้การรักษาตามสาเหตุที่พบ ขณะเดียวกันก็ต้องรีบช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วย การใช้เครื่องช่วยหายใจ (อาจเป็นต้องเจาะคอถ้าอยู่โรงพยาบาลนานวัน)ให้น้ำเกลือ ให้ออกซิเจน ให้เลือดถ้าเสียเลือด ล้างท้องถ้าเกิดจากการกินสารพิษ

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ประสาทและสมอง

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient