Symptoms & Disease

ไหลเวียนโลหิต และหลอดเลือดหัวใจ

เลือกดูโรคอื่นๆ

หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (Aortic aneurysm)

หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (Aortic aneurysm)
              
หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
                เป็นภาวะที่ผนังหลอดเลือดบางส่วนมีความอ่อนแอถูกแรงดันเลือดดันให้โป่งออกคล้ายลูกโป่ง  ส่วนใหญ่เนื่องจากภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) ส่วนน้อยอาจเกิดจากการได้รับบาดเจ็บ การอักเสบ (aortitis) ซิฟิลิส หรือกลุ่มอาการมาร์แฟน (Marfan syndrome) ซึ่งเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ ทำให้เนื้อเยื่อมีความอ่อนแอ) ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง หรือมีพ่อแม่พี่น้องเป็นโรคนี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคนี้
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีประวัติสูบบุหรี่

                พบมากในกลุ่มอาย 50-80 ปี และพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 2-3 เท่า  

                ผนังหลอดเลือดส่วนที่โป่งพอง ส่วนใหญ่มักเกิด ในส่วนที่อยู่ในช่องท้องในระดับที่ต่ำกว่าจุดแยกของหลอดเลือดแดงไต (renal artery) เรียกว่า “หลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนท้องโป่งพอง (abdominal aortic aneurysm)”ส่วนน้อยเกิดในส่วนที่อยู่ในช่องอกใกล้หัวใจ เรียกว่า“หลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนอกโป่งพอง (thoracic aortic aneurysm)”
อาการ

                ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการแสดง  มักตรวจพบโดยบังเอิญขณะแพทย์ทำการตรวจร่างกายด้วยสาเหตุอื่น ๆ 

                สำหรับผู้ที่เป็นหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนท้องโป่ง พองบางรายอาจรู้สึกมีอะไรเต้นอยู่ในห้อง (บริเวณใต้สะดือ) หรือมีอาการปวดลึก ๆ ที่หลัง

                สำหรับผู้ที่เป็นหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนอกโป่งพอง อาจรู้สึกมีอะไรเต้นในทรวงอกหรือปวดหลังด้านบน หากมีขนาดโตอาจเบียดกดอวัยวะข้างเคียง ทำให้มีอาการไอ หรือมีเสียงวี้ด (กดถูกหลอดลม)ไอเป็นเลือด (หลอดลมกร่อน) กลืนลำบาก (กดถูกหลอดอาหาร) หรือเสียงแหบ (กดถูกประสาทที่เลี้ยงกล่องเสียง)
  หากสงสัย ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยโดยการเอกซเรย์ ตรวจอัลตราซาวนด์ หรือถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
การรักษา

                หากสงสัย ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยโดยการเอกซเรย์ ตรวจอัลตราซาวนด์ หรือถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

                ถ้าพบว่าหลอดเลือดที่โป่งพองมีขนาดกว้างน้อยกว่า 5 ซม.มักจะไม่มีภาวะแทรกซ้อนไม่จำเป็นต้องผ่าตัด แพทย์จะให้ยาลดความดัน (ถ้าพบว่ามีความดันโลหิตสูง) และคอยติดตามตรวจดูดูการขยายตัวของหลอดเลือดที่โป่งพองทุก 3-6 เดือน

                แต่ถ้าพบว่าหลอดเลือดที่โป่งพองมีขนาดมากกว่า 5 ซม. ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแตก แพทย์อาจพิจารณาทำการผ่าตัดแก้ไข หลังผ่าตัดผู้ป่วยร้อยละ 60-80 สามารถทำการผ่าตัดแก้ไข หลังผ่าตัดผู้ป่วยร้อยละ 5-10 อาจมีการโป่งพองของหลอดเลือดขึ้นมาใหม่ในบริเวณใกล้เคียงได้อีก

                ในรายที่เกิดการแตกของผนังหลอดเลือด แพทย์จะต้องทำการผ่าตัดโดยเร่งด่วน ซึ่งมีอัตราตายประมาณ ร้อยละ 50 
 
การป้องกัน

                อาจลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ โดยการป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ดังนี้

                1. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
                2. ออกกำลังกายเป็นประจำ
                3.ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
                4. ถ้าเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตแดง หรือภาวะ ไขมันในเลือดสูง ควรควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ไหลเวียนโลหิต และหลอดเลือดหัวใจ

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient