Symptoms & Disease

ประสาทและสมอง

เลือกดูโรคอื่นๆ

ฝีสมอง (Brain abscess)

ฝีสมอง (Brain abscess)
ฝีสมอง เป็นภาวะร้ายแรงที่พบได้ทั้งในเด็กและ ผู้ใหญ่
               ผู้ป่วยมักมีประวัติการติดเชื้ออยู่ก่อน เช่น หูชั้น กลางอักเสบ (หูน้ำหนวกเรื้อรัง)ไซนัสอักเสบ ปอดอักเสบ หลอดลมพอง เป็นไข้เรื้อรัง หรือมีประวัติได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
 
สาเหตุ
             มักเกิดขึ้นเนื่องจากมีการลุกลามของเชื้อแบคทีเรีย (เช่น สแตพฃฟีโลค็อกคัส เชื้อแบคทีเรียชนิดไม่พึ่งออกซิเจน) จากอวัยวะใกล้เคียงที่มีการอักเสบอยู่ก่อน เช่น หูชั้นกลางอักเสบ โพรงมาสตอยด์อักเสบ ไซนัส อักเสบ รากฟันเป็นหนอง เป็นต้น หรืออาจแพร่กระจายผ่านทางกระแสเลือดจากแหล่งติดเชื้ออื่น ๆ เช่น เยื่อยุหัวใจอักเสบ โรคหัวใจต่ำกำเนินชนิดมีอาการเขียว (cyanotic congenital heart disease)โรคติดเชื้อเรื้อรัง
ในปอด (เช่น ฝีปอด ภาวะมีหนองในโพรงเยื่อหุ้มปอด หลอดลมพอง) ภาวะโลหิตเป็นพิษ เป็นต้น หรือ อาจได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ (เช่น ถูกยิงผ่านกะโหลกศีรษะ เข้าไปในเนื้อสมอง กะโหลกศีรษะแตก) แล้วมีเชื้อโรคแปดเปื้อนเข้าไปในสมองอาจพบเป็นภาวะแทรกซ้อนของเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
            ในผู้ป่วยเอดส์อาจเป็นฝีสมองจากโปรโตซัว (ได้แก่Toxoplasm gondii)
             นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากเชื้อรา เช่น แอสเปอจิลลัส
 
อาการ
             ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย และ มีอาการทางสมอง เช่น ปวดศีรษะอย่างรุนแรง อาเจียนรุนแรง ซึม เพ้อ คลั่ง ชัก แขนขาอ่อนแรง เดินเซ เห็นภาพซ้อน หรือตาพร่ามัวลงเรื่อย ๆ
              ถ้าเป็นมาก อาจมีอาการหมดสติ และตายในเวลารวดเร็ว
เนื้อหาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
การรักษา
                หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาลด่วน ถ้าชักช้าอาจ เสียชีวิตได้
                อาจต้องถ่ายภาพสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ตรวจคลื่นสมอง และถ้าจำเป็น อาจต้องทำการตรวจพิเศษอื่น ๆ ถ้าพบว่าเป็นฝีสมองมักจะต้องทำการผ่าตัดระบายเอาหนองออก และให้ยาปฏิชีวนะ
               เมื่อรักษาฝีสมองจนหายแล้ว ผู้ป่วยบางรายอาจมี อาการอัมพาต หรือโรคลมชักแทรกซ้อน อาจต้องรักษาทางกายภาพบำบัด หรือให้ยารักษาโรคลมชัก (เช่น ฟีโนบาร์บิทาล เฟนิโทอิน) ต่อไป
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ประสาทและสมอง

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient