Symptoms & Disease

ประสาทและสมอง

เลือกดูโรคอื่นๆ

ไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ (Spinal Cord injury)

ไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ (Spinal Cord injury)
               
                การบาดเจ็บที่บริเวณคอหรือหลัง อาจทำให้ประสาทไขสันหลังได้รับบาดเจ็บเป็นเหตุให้เกิดอาการอัมพาตของแขนขาทั้ง 4 ข้าง  (quadriplegia) หรือขา 2 ข้าง (paraplegia) ส่วนใหญ่พบเป็นภาวะแทรกซ้อนของผู้ที่ ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร และการตกจากที่สูงมักพบในผู้ชายอายุ 1–35 ปี

สาเหตุ
             ส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุร้ายแรง ได้แก่ รถชน รถคว่ำ ตกจากที่สูง ถูกของหนักหล่นทับ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากการถูกยิงถูกแทงเข้าไขสันหลังทำ ให้ประสาทไขสันหลังได้รับการกระทบกระเทือนฟกซ้ำ เลือดออกหรือฉีกขาด ทำให้เกิดอาการอัมพาตของแขนขา 2 ข้างทันที
อาการ

               ถ้าบาดเจ็บตรงระดับแอวขาทั้ง 2 ข้างมักจะชา กระตุกกระดิกไม่ได้ ถ่ายปัสสาวะและอุจจาระเองไม่ได้ อวัยวะเพศทำงานไม่ได้ เช่น องคชาตไม่แข็งตัว
               ถ้าปวดเจ็บตรงระดับคอ จะมีอาการอัมพาตของ แขนทั้ง 2 ข้างร่วมกับขาทั้ง 2 ข้าง และถ้ากระทบกระเทือนถูกส่วนที่ควบคุมการหายใจ
ผู้ป่วยจะหายใจไม่ได้ และถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลืออาจเสียชีวิตในเวลารวดเร็ว
               โดยทั่วไปผู้ป่วยมักจะมีความรู้สึกตัวดีเหมือนคนปกติ
ข้อแนะนำ
1.เมื่อพบผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บตรงบริเวณคอหรือหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสงสัยอาจมีกระดูกคอหรือกระดูกหลังหกหรือไขสันหลังได้รับการทระทบกระเทือนควรระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อป้องกันมิให้ไขสันหลังได้รับอันตรายมากขึ้น
2.ผู้ป่วยไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ มักได้รับการรักษาจนปลอดภัย  แต่อาจเป็นอัมพาตอย่างถาวร ซึ่งผู้ป่วยมักมีความรู้สึกท้อแท้ ซึมเศร้า ควรให้การดูแลปัญหาด้านจิตใจควบคู่กับด้านร่างกายพร้อม ๆ กันไปหาทางปลอบขวัญและให้กำลังใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พบ ปะแลกเปลี่ยนกับกลุ่มผู้ป่วยแบบเดียวกัน  เพื่อให้การช่วยเหลือและส่งเสริมกำลังใจซึ่งกันและกัน
3. ควรสอนญาติผู้ป่วยให้รู้จักวิธีดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
4. ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย
  • ติดตามรักษากับแพทย์ตามนัก และควรไปพบแพทย์ก่อนนัดถ้าสงสัยมีอาการผิดปกติแทรกซ้อน
  • ประยุกต์หลักธรรมทางศาสนาในการยอมรับความจริง และปรับตัวปรับใจเพื่อดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข เช่น การเข้าสังคม การประกอบอาชีพ และการทำกิจกรรมที่ชอบและถนัด เป็นต้น
การรักษา
                ควรให้การปฐมพยาบาล และนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลด่วน
                แพทย์อาจทำการตรวจพิเศษเพิ่มเติม เช่น เอกซเรย์กระดูกสันหลัง ถ่ายภาพไขสันหลังด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพรังสีไขสันหลังโดย การฉีดสารทึบรังสี (myelography) เป็นต้น เพื่อตรวจดูลักษณะของการบาดเจ็บ เช่น ข้อกระดูกสันหลังเคลื่อน กระดูกสันหลังหัก หรือมีก้อนเลือดกดทับไขสันหลัง   
                การรักษา นอกจากให้การรักษาตามอาการ เช่น ให้น้ำเกลือ ใช้เครื่องช่วยหายใจถ้าหายใจไม่ได้แล้ว แพทย์จะให้สตีรอยด์ ได้แก่ เมทิเพร็ดนิโซโลน ฉีดเข้าหลอดเลือดดำเพื่อลดอาการบวม ช่วยให้ฟื้นตัวดีขึ้น ถ้าจะให้ได้ผลดีต้องให้ภายใน 8 ชั่วโมงหลังบาดเจ็บ และให้ติดต่อกันนาน 24 ชั่วโมง อาจต้องทำการผ่าตัด  สันหลังเพื่อแก้ไขความผิดปกติและทำการเชื่อมต่อข้อกระดูกสันหลัง
                นอกจากนี้อาจต้องใช้น้ำหนักดึงถ่วง (traction)ให้ข้อกระดูกที่เคลื่อนเข้าที่ หรือป้องกันไม่ให้ข้อกระดูก  สันหลังเคลื่อนหรือกดทับไขสันหลัง
                ผู้ป่วยจำเป็นต้องนอนพักรักษาอยู่ในรงพยาบาลอยู่นาน หลังจากนั้นแพทย์จะทำการฟื้นฟูสภาพด้วย กายภาพบำบัด และใช้อุปกรณ์หรือรถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย    
                ผลการรักษาขึ้นกับความรุนแรงของโรค ถ้าไขสันหลังได้รับการกระทบกระเทือนหรือบาดเจ็บไม่มากก็มี โอกาสฟื้นคืนความแข็งแรงได้     โดยสังเกตว่า ถ้าผู้ป่วยสามารถขยับแขนขาและมีความรู้สึกเจ็บกลับคืนมาภายใน 1 สัปดาห์ก็อาจมีทางหายได้
               แต่ถ้าประสาทไขสันหลังถูกทำลาย อาการอัมพาตก็มักจะเป็นอย่างถาวร โดยที่อาการจะไม่ดีขึ้นเลยภายหลังบาดเจ็บ 6 เดือนไปแล้ว
               ในรายที่มีการบาดเจ็บตรงคอ ซึ่งมีอาการอัมพาตหมดทั้งแขนขา 4 ข้าง และไม่สามารถหายใจได้เอง หากเป็นอัมพาตอย่างถาวร ก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจประทังชีวิตผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่ได้ระยะหนึ่ง  และมักเสียชีวิตด้วยภาวะติดเชื้อ (เช่น ปอดอักเสบ) แทรกซ้อน

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ประสาทและสมอง

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient