Symptoms & Disease

ประสาทและสมอง

เลือกดูโรคอื่นๆ

เด็กไม่อยากไปโรงเรียน /โรคกลัวโรงเรียน (School phobia/School refusal)

เด็กไม่อยากไปโรงเรียน/โรคกลัวโรงเรียน (School phobia/School refusal)
                เด็กบางคน อาจมีความรู้สึกกลัวโรงเรียนไม่อยากไปโรงเรียน อาจอ้างเหตุผลว่ากลัวครู กลัวเพื่อน หรือมีอาการไม่สบาย เมื่อถูกบังคับให้ไปเรียนหนังสือ ก็จะเกิดความกังวลและมีอาการทางกาย เช่น ปวดท้องหรืออาเจียน แต่ถ้าได้อยู่บ้านก็จะหายเป็นปกติ
                มักพบในเด็กที่เพิ่งเข้าเรียนในระยะ 1-2 ปีแรก พบในผู้หญิงกับผู้ชายพอ ๆ กัน
สาเหตุ
                เกิดจากเด็กมีปัญหาการเลี้ยงดูภายในครอบครัว เช่น พ่อแม่ตามใจให้การปกป้องมากไปจนเด็กช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เด็กจึงความรู้สึกอยากอยู่บ้านมากกว่าไปโรงเรียน จึงมีความกลัวโรงเรียน โดยอ้างเหตุผลเกี่ยวกับความไม่ดีต่าง ๆ ของโรงเรียน
                บางคนอาจมีความเครียดความวิตกกังวล เช่น พ่อแม่ทะเลาะกัน ญาติผู้ใหญ่ไม่สบาย เป็นต้น
                มีเพียงส่วนน้อยที่อาจมีสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโดยตรง เช่น ถูกเพื่อนรังแก ถูกครูตี
                ถ้าพบอาการตอนวัยรุ่นหรือเด็กโต มักมีสาเหตุจากปัญหาทางจิตใจที่รุนแรง เช่น โรคซึมเศร้า โรคกลัว (Phobias) เป็นต้น
อาการ

เด็กจะมีอาการอาเจียน หรือบ่นว่าปวดท้องในตอนเช้า(ในช่วงระหว่างเริ่มตื่นนอน จนกระทั่งก่อนเข้าเรียน) เป็นประจำทุกวัน ถ้าเป็นวันหยุดหรือได้หยุดเรียนอาการจะน้อยลงหรือหายไป
                ในช่วงใดถ้ามีวันหยุดติดกันหลายวันในวันเปิดเรียนเด็กจะมีความกังวลแลไปโรงเรียนยากขึ้น
                โดยทั่วไป เด็กจะแข็งแรงดี และเมื่ออยู่บ้านจะร่าเริงและเล่นได้ตามปกติ
ข้อแนะนำ
โรคนี้ไม่มีอันตรายร้ายแรงแต่อย่างใด เมื่อพ่อแม่ และครูเข้าใจในปัญหาและร่วมมือกันแก้ไขอาการมักจะหายได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ มีเพียงส่วนน้อยที่อาจต้องปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา เด็กบางคนอาจ ไม่ยอมไปโรงเรียน และหยุดเรียนนานเป็นแรมปี ก่อให้เกิดปัญหาแก่พ่อแม่และการเรียนของเด็กเอง
การรักษา

1.ถ้ามีประวัติอาการชัดเจน เช่น เด็กมีอาการเฉพาะตอนเช้าของวันที่เรียนหนังสือ และทุเลาในวันหยุด ก็ควรอธิบายให้พ่อแม่เด็กเข้าใจถึงสาเหตุ
ของโรค ควรแนะนำให้เด็กไปเรียนตามปกติทุกวัน ทั้งพ่อแม่และครูควรร่วมมือกันค้นหาและแก้ไขสาเหตุ (เช่น ปัญหาในโรงเรียน ปัญหาในครอบครัว) รวมทั้งช่วยเหลือเด็กให้ได้รับความอุ่นใจ มั่นใจ และคลายกังวล
ถ้าเด็กมีความกังวลมาก ให้ไดอะซีแพม ขนาด 2 มก.วันละ 1-2 ครั้ง เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

2.ถ้าอาการไม่ดีขึ้นใน 1 สัปดาห์ หรือสงสัยว่ามีสาเหตุจากโรคทางกาย  ควรส่งโรงพยาบาล อาจต้องตรวจดูสาเหตุอื่น ๆ เช่น ตรวจอุจจาระดูว่า
เป็นโรค พยาธิไส้เดือนหรือไม่ เพราะโรคนี้อาจทำให้เด็กมีอาการอาเจียนหรือปวดท้องเรื้อรังได้

ถ้ามีสาเหตุจากด้านจิตใจ อาจต้องปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา
 
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ประสาทและสมอง

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient